Sananda via John Smallman, 27:e februari 2017

Sananda via John Smallman, 27:e februari 2017

Ni kan bara förändra er själva, men när ni gör det förändras hela världen! 

27:e februari 2017 av John Smallman

 

Jesus Audio Blog for Monday February 27th

När ni rör er längre in i 2017, kommer de förändringar som sker i hela världen, att intensifieras och öka i antal, eftersom enorma förändringar inträffar genom de sätt på vilket människor interagerar med varandra, när ni förbereder er för ert uppvaknande. En del av processen är att uppmärksamma sätten ni interagerar med, och om de dramatiskt måste förändras, för att undvika stor självdestruktion på planeten.

Mänskligheten har valt bli uppväckt, så självdestruktion i stor skala kommer inte att hända på grund av det. Ändå betyder det inte att alla kan sitta tillbakalutade, avslappnade och tänka att allt kommer att gå bra, att allt kommer att tas om hand av det gudomliga. Det är ni, mänskligheten, som gudomligt tar hand om de många viktiga frågorna, som måste tas upp och lösas, så att uppvaknandet kan fortsätta att utvecklas till det stadium, där ingen är kvarlämnad, ignorerad, negativt bedömd, för att sedan överges. Varenda en av er – varje människa oavsett ras, religion, etnicitet, kultur, politik, intelligens, fysisk eller psykisk hälsa, välstånd, yrkeskompetens, eller vilka som helst av de personliga aspekter som kan komma ifråga, för att skapa skillnad mellan några av er – är älskade barn av Guds avbild, perfekt skapade för att njuta av ett evigt liv, som Ett med Gud.

Det Gud skapar är evigt och perfekt, och har oändligt värde. Det mänskligheten har gjort, är att skapa dömande i ett galet försök att bygga upp en hierarki utifrån olika värden av er, så att ni skulle kunna skilja på gott och ont eller rätt och fel, och sedan försöka placera några på samma nivå som en gud – det tilltänkta guden ni ville ha, skulle vara någon överlägsen människa, som ni skulle kunna sträva efter att bli – en allsmäktig domare som ni kunde se upp till, medan ni kasserar de som bedöms som mindre värdefulla eller dåliga, på värdeskalan ni placerat era parametrar, för att kunna göra dessa bedömningar.

Ni har tillämpat detta under eoner, ända sedan ni etablerade sociala grupper i era samhällen, och det har alltid skapat oenighet, konkurrens (som den bibliska berättelsen om Kain och Abel), och sedan våldsamma konflikter. Nu när har ni teknisk möjlighet att göra er vackra planet obeboelig, antingen på grund av dumpning av gifter i sjöar, floder och hav, eller genom destruktiv användning av kärnladdningar i globala krig, är det viktigt att vidta snabba åtgärder, för att se till att denna vansinniga verksamhet upphör. De allra flesta av er vill leva i fred och samarbete, utan önskan om en hierarki, som delar in er i olika sammansatta grupper som konkurrerar med varandra. Men för närvarande, på grund av accelerationen i processen för uppvaknande, kommer det fram enorma mängder ”saker” på en gång, som behöver uppmärksammas för vad de är – gamla minnen av misshandel, bitterhet och agg som aldrig har hjälpt er, men som ni har insisterat på att bära med er, från livstid till livstid, och som verkar separera er till en mängd olika läger..

Att göra så, har lett till att dessa minnen är mycket djupt begravda inom er, långt under er medvetandenivå, och de kan komma fram plötsligt och kraftfullt, och får er ofta att reagera obetänksamt, och kanske till och med våldsamt i umgänget med andra. De flesta av er har upplevt att kraftiga och oväntade känslor av intensiv ilska uppstår, utan någon uppenbar anledning, och har agerat utifrån dem i det ögonblick de uppstod. Senare när ni blivit medvetna om att det var olämpligt, kände ni skuld och möjligen mer ilska, som ni återigen var tvungna att rikta utåt.

Nu, när ni vet det, och då ilska uppstår inom er, bara acceptera den: ”Jag känner (stor) ilska, eller (intensiv) vrede,” och låt det flöda genom er, utan att uttrycka den. Till en början kan det vara mycket svårt, och ni kan mycket väl känna er oförmögna att avstå från att agera ut den, men då er medvetenhet växer, blir det bara en känsla eller en emotion, och ni kan också se att inget yttre verkligen är orsaken till den, då kan ni välja att bara låta det passera, eftersom det inte är ni, det är bara en känsla som aldrig kan styra er.

Tidigare, skulle ni ha letat efter någon yttre orsak, direkt och enträget – valresultatet, en oväntat stor sak, eller en kommentarer från någon just då eller tidigare – fick er sedan att skylla på att era känslor uppstod, på grund av denna händelse. Naturligtvis, har ni alla haft upplevelser av att vara arga på något, men det har inte påverkat andra på samma sätt, vilket visar att ni helt klart är arga på grund av era egna inre störningar, och det har verkligen inget att göra med yttre händelser.

När ilska eller vrede uppstår, leta inte efter orsaken, varken i det yttre eller i gamla minnen – tankarna i era sinnen – bara erkänn dem, och se dem flöda och försvinna. Ni är väl medvetna om att ilska inte varar för evigt, och ni är också medvetna om att ni kan förlänga känslan av ilska, genom att inte släppa tankarna på den uppenbara orsaken. Men orsaken finns alltid inom er, och den uppstår till följd av en smärtsam, och möjliga negativa självfördömande tankar, ord eller handlingar, som man nästan automatiskt projicerar på en annan person, eller en yttre omständighet, för att fly ifrån det. Befria er från oönskade känslor eller emotioner, som ni fått av att acceptera dem: ”Wow, det här är intressant. . . fascinerande . . . oroande. . . störande . . . skrämmande. . .”, och släpp dem sedan utan att agera eller fördöma dem.

Som ni vet är Kärleken komplett i sig självt, den har absolut inget behov av, och innehåller inte ilska, bitterhet, hat, harm eller vill ha upprättelse eller hämnd. I själva verket finns dessa extremt splittrande egenskaperna i den illusoriska miljön, nära era hjärtan för att älskas. Det är därför det är absolut nödvändigt att ni varje dag, går till era heliga altare och öppnar era hjärtan till Kärleken, som alltid finns där, och bjuder in den för att lösa allt som ni klamrar er fast vid, som inte är i perfekt anslutning och i harmoni till det.

Att göra det varje dag med avsikt och värdighet, och släppa allt fördömande och alla villkor, kommer att leda till stora förändringar inom er. Ni kommer, genom det att finna frid och tillfredsställelse, eftersom kärleken och acceptansen av er själva, får er att växa inombords. Och naturligtvis, eftersom alla är ett, när ni förändrar er själva så förändrar ni också världen, som så många av er har försökt göra, genom att kräva eller tvinga andra att ändra sig.

Ni kan bara förändra er själva, men när ni gör det så förändras hela världen!

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

Översättning: Margareta Jonåker www.st-germain.se

Du gillar kanske också...