Teamet via Peggy Black, 24:e februari, 2017

Teamet via Peggy Black, 24:e februari, 2017

”Teamet” via Peggy Black: Omvandla Kollektivets Skugga

24:e februari 2017

 

Vi är här för att hedra och fira ert uppvaknande. Det här är tiderna med en ny cykel, en ny början. Vi bjuder in er till att ta del i processen för uppstigningen, som utvecklar sig.

Ja, vi förstår att det ni ser och observerar, inte verkar vara någon idealt tillstånd för uppstigning. Men vi vill påminna er om att den här planeten inte kommer, och inte kan stiga, förrän de täta missanpassade energierna har transformerats.

Vi kan nästan höra det kollektiva stönet, när detta meddelande läses. Vi vet att ni aktivt har gjort ert bästa, för att många upplevelser på tidslinjen ska skifta det kollektiva medvetandet, och förankra en verklighet som är livskraftigt för alla.

Vi tackar er för ert sanna engagemang och fortsatta service till denna globala process. Det är genom det fokuserade engagemanget och servicen, som skjutsat dessa dolda, ofta undertryckta, missanpassade energier till ytan.

Dessa känslomässiga mönster och attityder av rädsla, självgodhet, fördomar och ilska, har alltid varit en del av det mänskliga energifältet, med en känsla av brist, ovärdighet, inte tillräckligt bra, mindre än, hopplöshet och hjälplöshet.

Nu mer än någonsin, förs just dessa energikvaliteter till förgrunden, till centrum i er nuvarande tid. De flesta av dessa missanpassade energier och mönster, har gömts, förnekats och undertryckts av varje individ. Det finns de som kommer att agera ut dessa känslomässiga energier på ett hemligt, manipulativt och ofta omedvetet sätt. På det sättet, förvanskas de genom att de använder den kreativa förmågan, för skadliga och undertryckande handlingar.

Dessa täta missanpassade emotionella energier, benämns ofta som någons skugga. De har varit en del av det mänskliga medvetandet, sedan begynnelsen av er tidslinje. Kom ihåg att den här planeten är en planet av dualitet, av motsatser. Så det här hologrammet har erbjudit val av bra/dåligt, rätt/fel, kärlek/rädsla, avskildhet/enighet, ljus/mörker, livsuppehållande/livsförminskande.

Varje jordvarelse på den här planeten, är en multidimensionell varelse av gudomligt medvetande, som valt att komma hit i denna tidsram, och spela ut dessa känslor. Ni förstår att alla är empatiska, känsliga och kan känna de energifält som omger dem. Men de flesta människor är helt omedvetna om att de känner, svarar till och agerar ut känslor från sin omgivning, i det kollektiva fältet.

Så bara tänk för ett ögonblick, att ni som gudomliga varelser har kommit till detta kvant-fält av energi, som kallas jorden. Ni gick med på att komma till denna dimension och verklighet, för att assistera, skifta och lyfta upp medvetenheten. Ni var faktiskt glada att få möjlighet att uppleva missanpassade energier, och att ni med er kompetens och medvetenhet fick omvandla dem..

Ni ville åter igen uppleva känslan av att ha en fysisk kropp, och kunna föra fram era unika gåvor och förståelse, som ni förvärvat från andra världar och dimensioner. Ni ville fortsätta ert arbete och service för att hjälpa till i uppstigningsprocessen, för den här planeten och mänskligheten.

Från er icke-fysiska gudomliga medvetenhet, förstod ni att detta är en dimension av motsatser, som skapar tät missanpassad energi, till skillnad från ert obegränsade gudomliga själv av enighet. Ni var också medvetna om att när ni förkroppsligade er till en fysisk form, så uppstod det vanligtvis en slöja av glömska, som skulle förmörka er sanna förståelse av förnimmelser.

Ändå, fanns era gudomliga gåvor tillgängliga, men när ni kom till denna verklighet som ett nyfött barn, känsligt, empatiskt och telepatiskt, sänktes ni omedelbart ner till de låga i vibrationerna som omgav er.

Som barn, kunde ni känna alla känslor som fanns i ert hem eller i omgivningen, men kunde ännu inte minnas hur ni skulle handskas med dem, eller förändra dem. Men, som en empatisk individ tar ni bokstavligen in de missanpassade känslorna och mönstren, av de omkring dig. Ni lärde er snabbt att stänga av, förtrycka eller förneka.

Dessa missanpassade energier, och de känslomässiga mönstren kan, och blir, lagrade i vävnaden, benen, cellerna och organen i den fysiska kroppen. Detta mänskliga beteende, har funnits i alla tider.

Nu sker ett uppvaknande. Skuggorna själva, de undertryckta känslorna hos individerna kommer till ytan, de triggas, de håller på att spelas ut. Kom ihåg att känslor smittar.

Dessa missanpassade känslor av ilska, orättvisa, fördomar, rädsla, orättvisa, ojämlikhet och förtryck, kommer nu fram och badas i ljuset av verklig förståelse.

Varje upplyst multidimensionell varelse, är alkemist nu, för att omvandla alla missanpassade, smärtsamma undertryckta mönster och känslor, som man fått genom sin livserfarenhet. Man måste äga sin egen skugga av undertryckta känslor, som kommit från andra och från sina livserfarenheter.

Som alkemister, har ni födslorätten att ansvara för transmutationen, att konvertera alla känslor av smärta, sorg, ilska, våld, avvisning som kommit av att vara oälskade eller övergivna, till känslor av förståelse, förlåtelse, frid, ära, respekt och kärlek.

Detta är det ögonblick då ni är som mest kraftfulla. Det är nu som ni önskar transformeras och lyftas upp. När ni får en känsla som skulle kunna betraktas som missanpassad, eller liknar något av era begrepp av negativt, förstå då utan att tveka, att ni är energetiskt kopplade, infångade och anslutna till det större vibrationsfältet, med en konstig känsla eller ett mönster, som har genererats och erbjudits er av andra.

Utan fördömande eller tveksamhet, förstå helt enkelt att vissa av era gamla undertryckta känslor, har utlösts eller aktiverats. Vi föreslår att ni går in i ert sanna väsen, som en gudomlig agent av medvetet ljus och omvandlar, frigör, den missanpassade/negativa energin ni upplever. Detta är kraften från det ni minns och av ägandet, och att vara här i denna dimension för att göra just det här arbetet.

Varje gång ni rensar bort någon egen fördom, frigör någon egen rädsla, så ändrar ni en känslomässig reaktion från ilska eller fördömande till förlåtelse, kärlek eller tacksamhet, och utför då också ett globalt arbete, på ett personligt plan.

Det finns många sätt att förvandla sin egen skugga av negativa minnen, känslor och upplevelser. Det ankommer på viljan och intentionen. Det finns många processer och tekniker tillgängliga, för denna mycket viktiga uppgift. Användningen av ljud är det mest effektiva.

Som en alkemist, kom ihåg att säga ”Jag är helt förkroppsligad, förankrad i planeten och är alltid ansluten till den Gudomliga Källan.” Placera er medvetenhet i hjärtat, uppmana gudomliga varelser att bevittna och stödja er, när ni transformerar den missanpassade/negativa energin ni upplever eller är fokuserade på. Vet att ni verkligen är anslutna till det större kollektiva fältet av de känslorna.

Nu, i det heliga utrymmet ni precis har skapat, ge de missanpassade/negativa känslorna ett ljud. Att uttrycka känslor genom att använda rena ljudvibrationer, fungerar ungefär som delete-knappen på er dator, och är en metod för att rensa gamla känslor, som har lagrats i kroppens filer. Kanske ni som barn, fick eller tog efter några känslomässiga mönster från era föräldrar, från någon annan eller från en smärtsam upplevelse, som ni på den tiden inte förstod.

Att uttrycka dessa gamla, men ännu levande känslor, med ljudvibrationer, kan verkligen rensa bort dem. När den gamla känslan är bortrensad, kom ihåg att berätta vilka nya känslor ni önskar få i stället. Kanske är det frid, förlåtelse eller nåd. Låt nu som den känslan. Var noga med att erkänna er själva för detta arbete, tacka de gudomliga varelserna som bevittnade denna transformering.

Vet utan tvekan, att ni också har rensat bort någon aspekt i den kollektiva missanpassade/negativa skuggan av mänskligheten, och ersatt den mönster av känslor, från en mer passande frekvens.

Detta är hjälpen från en mästare. Detta är kraften och verket av en alkemist. Kom ihåg att ni är här för att transmutera och transformera energin, genom den alkemiska kalken i ert hjärta.

Vi hedrar er med vår djupaste tacksamhet, för detta arbete. Ni är mycket viktiga delar i denna uppstigningsprocess. Alla gudomliga varelser finns tillgängliga för er, när ni bjuder in dem.

Teamet

 

Översättning: Margareta Jonåker www.st-germain.se

 

©2017 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

Du gillar kanske också...