Sananda via John Smallman, 28 december 2017

Sananda via John Smallman, 28 december 2017

Avsaknaden av något är omöjligt för Gud.

28 december 2017 av John Smallman

 

 

När Vår Herres år 2017 går mot sitt slut, avsätt då en stund i tacksamhet. Det finns ingen ibland er som är helt utan anledning för att vara tacksam år 2017. Att tacka är ett mycket kraftfullt energiutbyte, ungefär som förlåtelse, som ni också bör erbjuda de ni förolämpat – inklusive er själva för de negativa självfördömandena och nedvärderingarna ni har lagt på er själva, alldeles för ofta under de senaste tolv månaderna. Så, påminn er ofta när detta år går mot sitt slut och 2018 gryr, att ni är Guds perfekta gudomliga barn, och bör därför verkligen älska er själva helt och fullt, precis som Gud gör. Ja, självklart har ni gjort fel, det är en del av att vara mänsklig, men förlåt er själva och fortsätt framåt istället för att älta era upplevda misslyckanden och brister, och därmed sänka er själva och era energifält.

Ni har alla hört uttrycket: Att fela är mänskligt, förlåta är gudomligt. Och, ni är alla både mänskliga och gudomliga, för ni är för evigt ett med Gud. Det finns bara Gud, Kärlek, Källan, Fader/ Moder/Gud, Högsta Intelligensen – eller något annat som ni känner bättre beskriver Allt Som Är. Ni är oupplösligt insnärjda i Ett med Gud, som i Sin oändliga perfektion är felfri! Därför är ni det också! Synder, fel, misstag, smärta, lidande, bitterhet, hat, dömande och skuld, ALLT kommer från illusionen, vilket kommer att bli helt klart för er när ni vaknar, vilket ni oundvikligen kommer att göra. Ert uppvaknande är helt oundviklig! Så FIRA, och ta det till er!

Det här dagen – den 28:e december – är något de Kristna känner igen som ”Värnlösa barns dag”, (”Högtiden för de Heliga Oskyldiga”). I sanning, alla ni kännande former av liv, är Heliga Oskyldiga. Även om ni som människor inte skyller på, eller straffar mycket små barn, för att ni är fullt medvetna om deras oskuld, att de inte förstår det de gjort och att det de gjort inte har haft den minsta avsikt att förolämpa er. I själva verket är ni mycket lika dem. Ja, ni har vuxit till mogna, vuxna människor, men i den större bilden i motsats till verkligheten, är ni också Värnlösa barn, (Heliga Oskyldiga).

Ni spelar era spel i illusionen. Ni lär er av det, och ni fortsätter på en djup nivå inombords att förnya avsikten att lära er av de fel ni gör, oavsett vilken sort, och att uppträda mer kärleksfullt mot alla ni möter. Som människor behöver ni göra det, det är en del av spelet och en del av processen för uppvaknande, men i Sanning så har ni aldrig varit avskilda från er gudomliga Källa. Separation är ett overkligt tillstånd som ni har inbillat er, och som ni klamrar er fast vid när ni försöker differentiera saker som bra eller dåligt, rätt eller fel, vacker eller mindre vacker – ni gör oändliga meningslösa jämförelser och bedömningar av Guds heliga och älskade barn – i desperata försök att krossa eller förneka era egna helt ogiltiga känslor av otillräcklighet eller värdelöshet.

Resultatet blir att ni känner er avskilda, ensamma, rädda, i ständig fara och många av er fokuserar intensivt på allt som kan hända som skulle kunna skada eller förgöra er, vilket får till följd att allt ni fruktar kommer till er! Släpp rädslan, men hoppa inte från en klippa för att bevisa att ni är orädda. Var kärleksfulla mot er själva och andra, och njut av friden och tillfredsställelsen som detta sätt att leva ger er.

Guds oändliga Kärlek för er, omger er varje stund. Ni är Kärlek, lika som Han, så därför måste ni själva ständigt svepa in er i Kärlekens fält, där allt är kärleksfullt och evigt omfamnat. Allt ni behöver göra, är att öppna ert hjärta för att ta emot och acceptera den oändliga Kärleken där ni hålls trygga för evigt. Den finns alltid där och ni har valet att vara medvetna och välkomna dess omfamning, eller förneka den genom att vägra att älska Kärleken som finns inom er – det första steget är att älska allt som Gud skapar – eller placera en slöja eller en avskärmning mellan er och den. Den obstruktionen är bara ett mycket vekt, genomskinligt, oviktigt moln av smog eller dimma – eller hur ni väljer att beskriva det – förutom då det är avsikten, istället för det oändliga kärleksfält som omsluter er. Då kan det verka som om Kärleken, Gud, är onåbar, otillgänglig, verkligen långt borta från där ni är, kanske separerade från Honom genom ett oändligt hav, en ogenomtränglig skog eller miljarder galaxer.

Trots det, är Gud alltid närmare er än ni själva är! Så nära att ni alltid ser bortom eller igenom honom, söker honom där han inte finns – där ute! Men som ni så ofta har fått höra, det finns inget där ute, det finns bara här, direkt Närvarande i er kärleksfulla Källa, Moder/Fader, Gud, den oändliga kärleksfulla Visdomen, Allt Som Är, och Det måste alltid inkludera er. Ni skulle vara ofullständiga utan Gud, och Gud skulle vara ofullständig utan er. Men för Gud är det omöjligt att sakna någonting, därför är ni evigt tryggade Hemma hos Honom, och har bara tillfälligt stängt ner er medvetenhet om att detta är ert naturliga och mest glädjefulla tillstånd. Så, för att upprepa det ni har hört i många kanaliserade meddelanden, och av många heliga och mystiker: Det är viktigt att ni dagligen går in i den heliga och Kärleksfulla helgedomen av inre frid, och vila en stund för att förnya och återstärka er själva.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...