Sananda via John Smallman, 5 april, 2020

Sananda via John Smallman, 5 april, 2020

Sluta försöka stänga er ute | Jesus via John Smallman

Sluta försöka stänga er ute från verkligheten.

5 april 2020

Jesus Audio Blogg söndag 5 april

Med COVID19-pandemin som tar mycket plats i människornas tankar, så skulle jag vilja erbjuda lite kärleksfull vägledning, för att hjälpa er att acceptera det som händer, så att ni inte blir alltför rädda eller oroliga. Som ni vet är det kollektiva uppvaknandet av mänskligheten gudomlig försäkrad, och er uppgift är att fortsätta VARA kärlek i varje stund, eftersom detta i stor utsträckning hjälper denna magnifika gudomliga händelse, i dess utveckling exakt som det var gudomligt planerat. Ni är kärlek, så allt ni behöver göra är att vara er själva. Det innebär att släppa era personas eller masker – ert professionella personliga uttryck som ni visar upp på arbetsplatsen, eller det vanliga vuxna ansiktet som ni visar upp i andra situationer, det ni normalt visar upp som er själva när ni träffar eller ska samarbeta med någon – även det 5-8 år gamla känslomässigt trotsiga barnet, som ibland exploderar utan förvarning.

Med andra ord, Var de Ni känner att ni är, kärleksfulla, omtänksamma individer som verkligen glädjer sig över att veta att ni lever, och som också glädjer sig över att se andra leva och må bra. Det kräver ingen ansträngning, bara total självacceptans utan dömande av något slag, precis så totalt som Moder/ Fader / Gud accepterar er. När ni gör det så kommer ni verkligen att träffa och samarbeta med sanna människor, andra älskade Guds barn, eftersom andra kommer att svara på samma sätt och då avslöjar sina sanna själv, istället för på det mer vanliga och “försiktiga” sätt, som ni alla upplever mestadels från andra dagligen.

Att leva är att känna glädje; men väldigt många av er väljer att fokusera på det ni inte gillar eller till och med avskyr i era liv, och detta leder omedelbart till missnöje, ofta intensivt missnöje, så att den verkliga och ständigt närvarande livsglädjen försvinner för er, genom ert engagemang med tankeprocesser som absolut inte har något att göra med nuet. Ha därför ofta under dagen för avsikt att vara medveten, vara medveten och att observera och engagera er i det underbara mirakel, som ert liv är i detta ständiga nuvarande ögonblick.

Livet har ett syfte, nämligen att lära känna Gud. Som människor i kroppar, och att vara starkt begränsade av dem, så kan det verka som om att lära känna Gud är en omöjlighet, särskilt när att lära “känna Gud” innebär, att ständigt vara medveten om att hela tiden vara i Hans Närvaro. Några få har kommit väldigt nära, och delat sina upplevelser så bra de bara kan inom språkets begränsningar, så att andra ska kunna förstå vad som finns lätt åtkomligt för dem, och sedan också försöka dela med sig av den helt underbara upplevelsen. Ni tror alla på Gud och söker sätt att kommunicera med honom genom bön, meditation och kontemplation, och att göra detta regelbundet utan tvång stärker er tro, samtidigt som ni förstår ganska tydligt att ert livs syfte är att lära känna Gud. När detta syfte blir tydligt för er blir det mycket lättare att uppträda kärleksfullt, oavsett vad som än kan uppstå, och när ni gör det så kommer ni att stöta på kärlek på många underbara och oväntade platser, vilket sedan ytterligare stärker er tro.

Att vakna upp är att lära känna Gud, och ert uppvaknande närmar sig när ni försiktigt släpper greppet med behovet om den materiella världens overklighet. Världen som ständigt presenterar sig med otaliga distraktioner, eftersom det egoistiska godståget går nästan kontinuerligt genom era hjärnor, sprider oroande tankar om osannolika saker som skulle kunna hända, om ni inte är försiktiga och tillräckligt förberedda. Era egon, bygger på den rädsla som redan har etablerats inom er – under uppväxten från spädbarn till vuxen ålder – och uppmuntrar er att ha kvar ett utbud av saker som ni är övertygade om är absolut nödvändiga för er överlevnad, som sedan ytterligare distraherar er från att leva i det mirakel, som är ett liv i glädje och tacksamhet. All denna grundlösa rädsla måste ses, erkännas, möta och släppas, och då öppna era hjärtan för att låta kärleken fylla dem. Ett Hjärta fyllt med kärlek är naturligtvis helt utan rädsla, utom då rädslan krävs för att dra er uppmärksamhet till ett direkt hot som måste hanteras omgående, som till exempel när en förare av ett fordon inte sett er när ni korsar en gata.

Den nuvarande pandemin visar mycket kraftfullt att, trots det nuvarande mycket tillfälliga behovet av “social distansering”, att det inte finns något sådant tillstånd som “oberoende”, att det bara finns ett “beroende av varandra”, varandra och, naturligtvis, att utan Jorden så skulle det inte finnas någon möjlighet till något liv i mänsklig form. Men det här är inte ett medberoendeförhållande, det är ett förhållande för att dela, bry sig och engagera sig i livet, genom varandra och tillsammans med Jorden som så kärleksfullt stöder alla med totalt erkännande av Enighet med alla i Gud.

Därför är det i dessa oroliga tider viktigt, att ni varje dag regelbundet fokuserar på ert oförstörbara förhållande till Modern/ Fadern / Gud, Källan, Kärleken – det gudomliga energifältet där allt som skapas har sin eviga existens, i glädjefylld salighet. Ni är Ett. Gud gläds över er. Utan Er skulle Gud vara ofullständig, men Gud som är absolut perfektion, är alltid komplett. Så, jag upprepar mycket bestämt, var den kärlek ni är och döm ingen! Dömande är alltid självanklagelse, oavsett i vilken form den än kan komma fram, så varför skulle ni försöka vara i konflikt med Gud, som älskar alla och dömer ingen?

Sluta försöka stänga er ute från verkligheten, genom negativa dömanden av er själva eller andra, gör istället anspråk på er Kärlek, kärleken till självet vilket är en viktig och väsentlig aspekt av vår allomfattande och gudomliga natur av En, och sedan genom att göra det, få uppleva glädjen och saligheten, det är Guds eviga gåva till hela skapelsen, och erbjuder den ständigt till självet och till alla andra.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Källa: John Smallman

Översättning: Maggan

You may also like...