Jesus via John Smallman, 24 mars 2023

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

Jesus via John Smallman

24 mars 2023

Att Njuta av Livet är Ert Gudagivna Arv

Mänsklighetens kollektiva uppvaknande böljar vidare med ökande hastighet mot det Nu-Ögonblick i vilket det sker – NU!

För er kan det förefalla att så inte är fallet, då ni betraktar de världsomspännande händelser som inte på något sätt är nära att vara i linje med Kärlek, den enda Verkligheten.

Slappna av. ALLT är gudomligt omhändertaget. Den illusoriska drömmen eller spel-lika miljön av form, i vilken ni fortfarande upplever overkligheten av separation från Moder/Fader/Gud, upplöses framför era ögon. Den gudomliga planen för ert uppvaknande framskrider, förstås, perfekt, vilket är det enda den kan.

Tecken på denna gudomliga utveckling kan ses över hela världen, även om era sociala och vanliga medier inte rapporterar om det.

Ert uppvaknande, vilket ni ofta informerats om, är fullkomligt säkrat och garanterat av Gud, Vars enda Vilja för er är att den Kärlek ni är, till fullo stiger upp i er medvetna medvetenhet, för att ytterligt utrota alla tvivel många av er fortfarande hänger fast vid.

Lita på Gud, släpp alla tvivel, och vet, som ni innerst inne gör, att er tillit är fullkomligt berättigad, för det är en tillit till Honom, er oändligt kärleksfulle Skapare och Fader.

Ni är alla Guds älskade barn, och ni kommer alltid att vara det, därför att Hennes kärlek till er är ändlös, evig och oupphörlig. Att vara separerad från Henne är helt omöjligt, för det finns bara det Enda, Alltet, vilket omsluter och omfamnar allt Hon Skapat och fortsätter skapa.

Skapelse, likt Gud, är ett evigt pågående existenstillstånd som delar och utsträcker Kärlek – livskraften som etablerar vitalitet och känsla för allt som skapas – till Hennes oändliga förtjusning och glädje då Hon ser jublet och munterheten hos hela Hennes avkomma, då de mycket entusiastiskt ägnar sig åt det liv Hon begåvat dem med. Hennes gudomliga Vilja ÄR att ni helt och fullt njuter av varje stund av det liv Hon så kärleksfullt välsignat er med. Och det kan ni!

Att njuta av livet är ert Gudagivna arv, fullt tillgängligt för er i varje ögonblick av er eviga existens. Emellertid, som människor i form, genom era egna individuella val, tillåter ni ofta sådant som inte är i linje med kärlek förvirra och distrahera er.

Ni kan, och gör, välja antingen kärlek eller rädsla, och de är förstås ömsesidigt uteslutande. Ni kan inte engagera er i båda samtidigt, eftersom rädsla är ett val för att undvika och exkludera kärlek, vilket, som ni så väl vet, är er enda och sanna natur.

Rädsla är till själva sin natur exkluderande, den är en större aspekt av er känsla av separation, och den uppmuntrar er att tro att livet är otryggt, och lägger ”tänk om” tankar om möjliga faror i ert sinne, så ni känner att ni måste förbereda er för det värsta som kan hända er eller era nära och kära. Och detta fyller er ofta med ängslan.

Men Kärlek omsluter Allt som Gud skapar – Verkligheten – och känner inte till rädsla, som är overklig, ett tillstånd hos egosinnet som har valt separation och ensamhet, eftersom det inte kan lita på andra som för det förefaller kunna bedra det.

Då många människor tror att egosinnet är deras riktiga sinne, den enda form av skydd de har, klamrar de sig frenetiskt fast vid det och letar hela tiden efter andra som har liknande övertygelser. Ni ser detta överallt då människor väljer sida och stöttar dem de tror, när de behöver det, stöttar dem i deras nöd. Ofta är resultatet av dessa val mycket otillfredsställande, ibland till och med katastrofala.

Välj därför bara Kärlek. Kärlek är kraften, det oändliga fältet av gudomlig energi som är Allt. Det går inte att komma undan den! Och ingen som upplevt kärlek vill någonsin att den ska upphöra. Ni är ovillkorligt och oändligt älskade av Gud i varje ögonblick av er eviga existens, och det innebär att ni är helt och fullt fria och oinskränkta av några som helst restriktioner – Kärlek ställer inga krav, och utesluter sig inte från någon.

I alla fall kan ni, och väldigt många gör det, välja att tro på att det illusoriska existenstillståndet ni upplever som människor i form är den enda verkligheten, och sedan leva som om deras nuvarande mänskliga liv är en engångshändelse. Så är det förstås inte, det är bara tillfälliga stunder där det overkliga förefaller verkligt, likt de drömmar ni har när era kroppar sover, och som snabbt glöms bort.

Genom att välja Kärlek istället för rädsla blir era egon avbemyndigade, och ni blir fridfulla och kan njuta av det kontinuerliga flödet av nu-ögonblick, då era mänskliga liv utvecklas enligt den plan ni, var och en, individuellt utformade innan inkarnationen.

Planer ni utformade med gudomlig vägledning för att uppleva det kollektiva uppvaknandet, så att ni kunde hjälpa många – ni kommer att häpna när ni inser hur många – som sover djupare i illusionen än ni gör. Kom ihåg att Alla är Ett!

Det kollektiva uppvaknandet är för alla, utan undantag. I alla fall är ni ytterligt fria, och följaktligen är det en liten minoritet som kan besluta att uppvaknande inte är något för dem.

Detta kommer inte på något sätt att påverka eller försena ert kollektiva uppvaknande. Men detta okloka val betyder inte att de inte kommer att vakna, eftersom insikten kommer till dem så småningom – när de så väljer eller tillåter – om att bara Kärlek är Verkligt.

Ingen kännande varelse kan för evigt förbli omedveten om denna gudomliga Sanning. När den insikten kommer, vilket den helt säkert gör, vill också de gå framåt och vakna upp, och de kommer också, när de tar detta underbara beslut, precis som alla ni, att få ett helt magnifikt välkomnande från Moder/Fader/Gud när de återvänder Hem.

Ingen kommer att lämnas bakom, glömda, osedda, för att inte tala om dömda vara ovärdiga Guds oändliga Kärlek. Hur skulle Kärlek kunna avvisa Kärlek – vilket är vad alla kännande varelser är – när den är Allt, och det inte finns något tillstånd eller någon plats bortom den?

Så, som jag säger varje gång vi kommunicerar, försäkra er om daglig stilla tid för att besöka er heliga inre helgedom, och medan ni är där, avslappnade och fridfulla, känn Kärleken flöda fritt och vackert då den omsluter och omfamnar er.

När ni gör det hjälper ni allt kännande liv att gå framåt mycket skyndsamt genom uppvaknandeprocessen, och ni bemyndigar också starkt de avsikter ni har att bara vara kärleksfulla, oavsett vad som händer.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *