Saul via John Smallman,3 april 2020

Saul via John Smallman

3 april 2020

Er uppvaknandeprocess handlar om att gå från rädsla till Kärlek

Då coronaviruset fortsätter sin spridning globalt och då antalet döda i dess spår ökar dagligen, upplevs mycket rädsla och ängslan. Dock, även om den visar sig vara extremt virulent i ett litet antal fall, så upplevs den av de flesta som faktiskt blir infekterade bara som en sjukdom med mindre otrevliga effekter. Så häng inte upp er på det ändlösa flödet av alarmerande resultat som många påstår vara sanna. Att göra det försvagar ert eget energifält vilket sedan inte kan stötta ert immunförsvar lika effektivt som det normalt gör. Släpp rädslan och ångesten och låt Kärlek bemyndiga er i denna period av osäkerhet, vilket den kommer att göra om ni överlämnar er till den. Ni är alla precis där ni ska vara vid den här tiden i den kollektiva uppvaknandeprocessen, så försök inte vara efterklok angående några oåterkalleliga val ni redan gjort för att hjälpa er att hantera det som står framför er nu.

Jag skulle vilja upprepa att mänsklighetens kollektiva uppvaknande framskrider perfekt enligt gudomlig plan, det kommer inte att försenas eller avledas och ert uppvaknande är säkrat. Den avsikt som många dagligen sätter, att bara vara kärleksfull oavsett vad som händer, är massivt effektiv och det är därför som de som sätter den är på Jorden nu. Alla som för närvarande är inkarnerade, och det finns inga undantag, satte den kärleksfulla avsikten innan de inkarnerade. Men, och det var också alla införstådda med, på grund av den andliga minnesförlusten, som påverkar alla som inkarnerar till form, och som är en viktig del av att bli mänsklig, insågs det att många skulle glömma inte bara att de satt den avsikten innan inkarnationen, utan att de också skulle glömma att de är andliga varelser som kommit till form för att hjälpa till med uppvaknandeprocessen. Således är antalet som har inkarnerat för att hjälpa till med mänsklighetens uppvaknande mycket större än det antal som skulle vara nödvändigt – det finns faktiskt ett mycket stort överskott för att försäkra att den gudomliga planen flyter perfekt, precis som Fader/Moder/Gud avser.

Med, och som ett resultat av, den nuvarande pågående pandemin, sätts nu många av de förändringar som behövs i verket, och är tydligt synliga för alla tack vare den konstanta rapporteringen i de vanliga medierna. Ganska många av de mer rapporterade förändringarna, ditkomna för att skydda er för varandra, är kanske inte vad de förefaller vara och kommer att behöva återtas. Andra är viktiga och har, tills nu, skjutits upp och försenats på grund av motivationsbrist, därför att de vid makten med rätt att implementera dem har varit fokuserade på vad som för dem verkat vara viktigare frågor. Man kan säga att deras händer varit bundna, med rätta. Sök därför ut nyheter om upplyftande förändringar som sätts i verket av många kärleksfulla människor, människor som är fullt medvetna om behovet av dessa större förändringar, och som tar initiativ till att sätta dem i verket och sedan dela dessa nyheter med vänner och nära och kära, och på sociala media – ett kommunikationsmedel som kan användas till mycket gott i dessa ovanliga tider.

Förändringarna handlar allt om KÄRLEK! Att gå från rädsla till Kärlek är vad er uppvaknandeprocess handlar om, och det illusoriska spel som pågått i eoner, som människan varit engagerad i, är beroende av rädsla i sitt regelverk. När rädsla reduceras enormt, så som nu sker, kommer önskan och motivation att spela spelet att tappa den dragkraft som möjliggjort det att bli endemiskt – en pågående pandemi – då människor börjar att snabbt helas från rädsla och alltmer börjar ägna sig åt sin sanna natur, som förstås är KÄRLEK.

Som så många meddelanden nyligen har sagt er: ”Nu är det tid att fira! Firande drivs av Kärlek, och Kärlek löser upp rädsla.” Ta det meddelandet till ert hjärta och fira verkligen.

Så medan era ”normala” dagliga liv till stor del har blivit störda, så har ni nu tid och möjlighet att inom er fokusera på att utforska det verkliga syftet med era liv i form. Det syftet har alltid funnits inom er, men dolt eller bortglömt, väntande på er fokuserade uppmärksamhet. Det är olika för var och en av er därför att ni är unika gudomliga skapelser, Varelser av Kärlek, och därför, oavsett vilket ert syfte kan vara, är det alltid i linje med Kärlek. Var och en av er – även de ni ser som era värsta fiender – är i sitt hjärta, i själva centrum av sin varande, varelser av Kärlek. Ni är Kärlek och ni vill bara bli älskade. Hur skulle ni kunna vilja något annat när Kärlek är er natur?

Genom att fira hedrar ni era sanna önskningar och också hela mänsklighetens önskningar. Alla älskar att fira, fira därför den fantastiska effektiviteten i er uppvaknandeprocess och tacka Gud, er gudomliga Moder och Fader, som skapade er alla till evig glädje, och som planerade och utformade den perfekta uppvakningsprocessen för er alla.

I spelet, illusionen, över eonerna, har många i form handlat på extremt kärlekslösa sätt som orsakat svår smärta och svårt lidande för andra, och det gäller fortfarande idag. Det finns ingen bland er som inte någon gång, i någon livstid, har ägnat sig åt sådana kärlekslösa beteenden. Orsaken till att ni gjorde det, och det gäller er alla utan undantag, är att ni inte visste vad ni gjorde! Ni hade glömt vem ni är, ni trodde ni var övergivna, vilse, värdelösa och oälskade, så ni reagerade genom att inte lita på, vara rädda för och attackera andra, som, förstås, reagerade på samma sätt, vilket ledde till splittring, misstro och ogillande som överväldigat er i alla tider, individ som nation, och uppmuntrat ett intensivt behov av att se er själva som rättfärdigt försvarande er själva mot myriader andra som otvivelaktigt har fel och som representerar ett stort och alltid närvarande hot mot ert välmående.

Vansinnet i den här typen av övertygelser börjar nu bli kristallklart, då er kärleksfulla natur börjar göra sig känd för er genom att stiga upp i ert medvetande och föra den gudomliga Sanningen om att det bara finns Kärlek till er medvetenhet, att allt som inte är i linje med Kärlek är overkligt, osant och obeboeligt. Kärlek är den kraft som stöttar er i varje ögonblick, den är det Ni som är Ett med Källan, evigt och oskiljaktigt. Denna ”nya” medvetenhet – ny i bemärkelsen att den först nu stiger upp i era medvetna sinnen, efter att ha varit beslöjad i eoner – förändrar allting. Därför ropar jag till er att ni ska gå inom er nu, till er heliga inre fristad, och tacka Moder/Fader/Gud vars Kärlek till er – till alla som någonsin upplevt livet i form, som upplever livet i form, och till alla medvetna varelser som någonsin skapats – är gränslös. Så FIRA! Ni är gudomliga varelser som vaknar upp från drömmen.

Med så mycket kärlek, Saul.

Source: John Smallman

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...