Sananda via John Smallman, 6:e maj, 2017

Sananda via John Smallman, 6:e maj 2017

 

Rädsla är ett litet och overkligt utrymme, som ni har skapat inom er själva.

6:e maj 2017 av John Smallman

 

Länk till: Jesus Audio Blog for Saturday May 6th

Det finns bara En. Allt som existerar, innehåller den största kärleken av En, i evighet och utan avbrott eller störningar av något slag. Det finns ingen utsida, både inom och utom är bara fantasifulla koncept som var till hjälp i illusionen, när ni konstruerade den och drog gränserna där ni ville spela era spel. Det har varit en mycket passande plats för att spela era spel, eftersom det kändes så äkta för er.

Men den verkligheten kom med ett högt pris av smärta och lidande som har pågått under eoner, men nu är det är dags för er att befria er från mardrömmen av kaos, förvirring och konflikter, som det har blivit. Alla spel måste ha ett slut för annars skulle det inte vara spel, och när de når den tidpunkten vaknar ni och vänder er bort från dem, och fokuserar er uppmärksamhet till Kärleken som är Hemmet där ni har er eviga existens, i konstant glädje.

Medan ni fortfarande sover och drömmer, som ni gör just nu, fortsätter illusionen att vara mycket verklig och mycket hotande, eftersom alla slags katastrofer är inriktade på att påverka ert inre, och ni använder så mycket tid och energi för att försvara er mot dessa skrämmande möjligheter. För att vakna behöver ni bara släppa på försvaret, eftersom det effektivt håller kvar allt ni fruktar, istället för att hålla det ifrån er. Det kan inte hållas utom er, eftersom det inte finns någon utsida. Rädsla är ett litet och overkligt utrymme, som ni har skapat inom er själva, där ni har valt att stanna åtskilda från Kärleken, från Gud, ert eviga Hem. Men det är helt overkligt, och det känns verkligt bara så länge ni väljer att tro att det existerar.

Ni har alla kallats för att vakna från de spel som ni har spelat så entusiastiskt, för att bli medvetna om att de är overkliga, för att komma Hem till den oändliga Kärleken som tålmodigt väntar på er, för att den vet att ni kommer. Den finns alltid med er, för den är ni och ni är den, Ett med Källan, Modern/ Fadern/ Gud. När ni vaknar upp, kommer er glädje att vara obegränsad hela tiden, precis som er himmelske Fader vill.

Många av er går igenom stort emotionellt kaos och tumult nu, eftersom alla problem som har varit begravda eller förnekats under eoner, nu kommer till ytan för bekräftelse och frigörelse. Det finns skuld, rädsla, ilska och vrede i många former som har klamrat sig fast, antingen som skam eller med hopp om upprättelse. Men det är uppriktigt sagt ganska otroligt. Ni uppfann spelen och ni uppfann reglerna, och spel och regler är ofrånkomligt dömande, ofta hårda också. Nu är det dags att utplåna dem, en gång för alla.

Det första steget är att förlåta. Innan ni förlåter, er själva och och andra, kan ni inte gå framåt, eftersom en vägran att förlåta – även om det verkar vara något obetydligt – så är det ett avböjande av att älska, och eftersom det bara finns Kärlek, finns det inget annat sätt. Ni känner er vilsna, ovärdiga, skamfyllda, oaccepterade och oälskade, eftersom ni fortsätter att hålla fast vid illusionen i tron att den är sann, och att ni kan finna er tillflykt där, men de känslorna är aspekter av spelen, och är i sig overkliga.

Gud skapade er perfekta och ni förblir evigt perfekta. Men, när ni ser er omkring och tävlar tillsammans med andra spelare, andra människor som deltar, då blir ni dömda från alla håll – dömda av av vänner, familj, arbetskamrater, politiska aktivister, religiösa fanatiker, andra etniciteter eller nationaliteter – listan är oändlig. Och domen leder alltid till skuld och sedan konflikt. Så länge ni väljer att döma, så länge kommer ni att stänga er ute från Kärleken.

Kärleken finns alltid med er, ni är för evigt hållen i den gudomliga omfamningen, men som ett upprört barn som kämpar för att komma loss från en mors kärleksfulla grepp, vägrar ni absolut ta emot den. Ni föredrar att försöka vrida er ur greppet och gråta av raseri, för att de som ni tycker bör ta hand om er, hedra er, älska och respektera er, väntar på att ni ska ta det första kärleksfulla steget. Och även när ni väljer att ta det första steget, är det försiktigt och motvilligt av rädsla för att era försök kommer att avvisas. När det är er inställning, inverkar den mycket kraftfullt på era energifält, som då skickar ut meddelandet: ”Håll dig borta!” Och ändå, bakom all ilska vill ni alla bara känna er älskade. Det är extremt förvirrande för er.

Om ni till en början tar er till er egen heliga fristad, där Kärleken alltid finns och väntar på att ni ska acceptera den, med avsikten att förlåta er själva för alla era fel och misstag, även om ni anser dem som oförlåtliga skymfer eller attacker på andra, kommer ni att ha fullt stöd av de i de andliga världarna, som vakar kärleksfullt över er i hela tiden. Ni kommer att förstå i era hjärtan att ni måste förlåta er själva, för djupt inom er vet ni att ni inte gjort något fel. Hur kan ni någonsin göra någonting fel, när ni för evigt hålls i Guds gudomliga omfamning? Det ni känner och anser vara synder och försummelser, är bara aspekter av de overkliga spelen ni har spelat, spelen som ni nu väljer att slutligen upphöra med permanent.

Ofta är det lättare att först förlåta andra, för i kapitulationen och ödmjukheten ser ni dem som de verkligen är: sårade och rädda barn som desperat söker efter Kärlek. Ni känner igen er själva i dem, och kan då i förlängningen förlåta er själva. Senare, när er andlighet medvetet fördjupas och intensifieras, kommer ni att förstå att det verkligen inte finns något att förlåta, eftersom ingenting har hänt.

Då kommer ni att känna igen det, ja, det finns bara kärlek, ja, ni är Kärleken, och det är alla andra också. Det kan inte vara på något annat sätt, eftersom allt som existerar finns i Fadern/ Modern/ Gud, den gudomliga Källan som är Allt, och det är Ni!

Er Kärleksfulle Broder Jesus.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...