Sananda via John Smallman, 1 november 2019

Sananda via John Smallman

1 november 2019

Kärlek diskriminerar aldrig, den accepterar ovillkorligt Allt som Gud skapat

Här i de andliga sfärerna – vilka förstås inte är ”en plats”, utan det Enda oändliga fältet av Kärlek, Moder/Fader/Gud, där Allt Som Är har sin eviga Närvaro, och därför, där allt kännande liv har sin eviga existens, även när det är omedvetet om detta – observerar vi glädjefyllt mänsklighetens länge förväntade uppvakningsprocess närma sig att bära frukt. Allt går framåt vackert. Kaoset, konflikterna och förvirringen på så många områden närmar sig sitt slut därför att den kollektiva avsikten att vakna upp har intensifierats enormt under detta senaste år på Jorden.

Det mänskliga kollektivets avsikt har gränslös makt när den fokuseras ordentligt, och den fokuseras nu med stor avsikt på att vara kärleksfull oavsett vad som händer. Uppenbarligen är var och en av er som har den avsikten – därför att ni alla är den En som är det mänskliga kollektivet – extremt effektiva. Ni utför den uppgift ni inkarnerade för att göra, och ni gör det magnifikt. Och det är, förstås, att förvänta, för ni är alla gudomliga varelser som börjar minnas vilka ni verkligen är, och därmed minns ni också varför ni valde att inkarnera i denna tid i mänsklighetens uppvaknandeprocess.

Förbli lugna, fridfulla och kärleksfulla, oavsett vad som kan hända, för det är det mest effektiva och kraftfulla sättet som ni alla kan föra uppvakningsprocessen framåt mot dess fullbordan. Det är vad ni inkarnerade för att göra, så låt inte era egon, eller någon annans, övertala er om att det ni gör är meningslöst eller ineffektivt, för det är det verkligen INTE! Ni väcker upp mänskligheten.

Kärlek är oändlig potential, det finns ingenting den inte kan åstadkomma eller skapa, dock, den pådyvlar eller tvingar aldrig någon att acceptera den. Den är alltid tillgänglig i väntan på att bli inbjuden till hjärtat hos alla – och det finns många – som, tills nu, valt att stänga sina hjärtan för den. Och den väntar med oändligt tålamod därför att det bara finns nu, och det är när alla kommer att öppna sina hjärtan! Den är ALLT som existerar, men den kommer inte att försöka avsluta drömtillståndet, det overkliga tillståndet av form i vilket mänskligheten bara kan engagera sig genom att lägga en slöja eller gardin mellan sig självt och Kärlek. Det tillståndet etablerades, som ni vet, för att uppleva separation från Källan, från Kärlek, vilket i sanning är omöjligt. Separationen förefaller vara verklig för dem i form för det var avsikten hos dem som etablerade den, med den är och har alltid varit ett mycket osäkert eller bräckligt tillstånd därför att det är overkligt, därför att det inte existerar. Det är ett overkligt sinnestillstånd som kan dunsta bort eller upplösas i det ögonblick ni väljer att göra så, genom att släppa alla påhäng ni har av rädsla, ilska, bitterhet, förbittring, offerkoftor och det medföljande behovet att skuldbelägga, döma och fördöma alla – inklusive er själva – vilka alla är huvudsakliga aspekter av den illusion i vilken så många av er är mycket tungt investerade.

Kärlek är er rätta natur, och därför är ni alla kapabla till kärlek. Att Älska är att vara uppfylld, att vara hel, att vara i glädje, att vara i frid. Om ni väljer att älska bara dem vilkas åsikter ni delar och väljer att umgås med, de i samma kultur, etnicitet, tro, politisk övertygelse eller sociala status, då är det inte Kärlek. Kärlek diskriminerar aldrig, den accepterar ovillkorligt Allt som Gud har skapat, därför att det är vad Kärlek är, och det finns inget som Gud inte har skapat, för det finns bara Gud (Kärlek/Källan/Högsta Intelligens/Gudomlig Visdom/Allt Som Är) inom vilket hela skapelsen har sin eviga existens.

I form, spelande det hårda spelet av separation, är dömande av andra ett av huvudmålen. Och dömande leder förstås till beskyllningar och fördömande – och när det är möjligt – bestraffning av de dömda. Det hindrar er totalt från att älska. Att vakna upp är att minnas er sanna natur och omfamna den helt och fullt utan några som helst villkor, därför att det är vad Kärlek är och vad Kärlek gör. Det betyder att ni fullt ut måste acceptera er själva och alla andra, som de människor i form som ni verkar vara, utan dömande överhuvudtaget – negativt eller positivt – om hur ni ser ut, era förmågor, övertygelser, intelligensnivå, social ställning etc. Varför? Därför att det bara finns En av er, och därför är allt dömande egentligen själv-dömande. Det ni ser, tycker om och beundrar hos någon annan är bara en spegling av dessa aspekter hos er själva, och det ni ser, hatar, avskyr och fördömer hos andra är också speglingar av aspekter hos er själva. I det senare fallet är de förmodligen aspekter som ni förnekat i rädsla och begravt mycket djupt i undermedvetna delar av ert sinne.

Som människor som spelar separationsspelet, är ni alla begåvade med varje möjlig aspekt hos mänskliga varelser, från de bästa till de sämsta, från de högsta till de lägsta, och ni valde alla den roll ni skulle spela i varje mänsklig livstid, för de lektioner som ni, och de andra med vilka ni skulle interagera, ville lära er. Så att fördöma någon annan är att fördöma er själva. Men, allt det är overkligt! När ni tror att det är verkligt verkar det som om världen är fylld med människor som åsamkar varandra smärta och lidande, och antingen ser ni något av det som helt berättigat, och något av det som helt oberättigat, eller ni ser alltihop som något som måste stoppas.

Emellertid, om ni har avsikten att bara vara kärleksfulla och låta Kärlek träda in i era hjärtan, kommer ni att se att varje person ”där ute” gör sitt bästa under de omständigheter de befinner sig i, och att allt de vill är att vara älskade, och fly från den skrämmande och intensiva känsla av separation de upplever då de fortsätter livet i drömmen eller spelet av overklighet. Men, i spelet eller drömmen finns det ingen lösning, därför att Kärleken är blockerad från det overkliga sinnestillstånd i vilket spelet spelas, i vilket drömmen upplevs. Dock kan ni alla bjuda in den genom att dagligen sätta, och frekvent förnya den under dagen, intentionen att, oavsett vad som än händer, bara vara kärleksfulla. Allt som händer är, i sanning, ett rop på Kärlek, ett rop som ni alla måste besvara genom att ha den avsikten och bjuda in Kärlek i era liv på Heltid! Bara då kan ni verkligen besvara det ropet.

Att stötta lämplig välgörenhet eller göra gott är verkligen till stor hjälp, men involverar ofta dömande, och för att i sanning besvara ropet på Kärlek måste ni släppa allt dömande, och ni tycker ofta att det är svårt att göra det, för det förefaller, då ni betraktar världen omkring er, som om mycket av det som händer är samvetslöst och helt oacceptabelt. Men när ni sätter den intentionen stadigt och utan villkor – sådana som ”när de vid makten gör ett allvarligt försök att åstadkomma fred”, eller ”när de vid makten gör ett allvarligt försök att få stopp på våldet”, eller ”när de vid makten slutar utnyttja de fattiga”, etc, etc. – då blir kraften i er intention enorm, Och det är precis vad som behövs just Nu i er uppvaknandeprocess.

Då vi i de andliga sfärerna fortsätter vaka över er och stötta er i varje ögonblick, vet vi absolut att ni kommer att åstadkomma ert uppvaknande, därför att ni satte den intentionen innan ni inkarnerade, och därför att den intentionen är i perfekt linje med den gudomliga Viljan. Så, fortsätt fira, för firande är ett uttryck för glädje, och ert uppvaknande är en högst glädjefylld händelse som er glädje får att hända.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...