Sananda via John Smallman, 7 april 2019

Sananda via John Smallman, 7 april 2019

Per Staffan 8 april 2019

Sananda (kanaliserade meddelanden)

Jesus via John Smallman: Ändlös Glädje är Er Destination

Audio version.

Den galna världen som du ser omkring dig är inte så galen som den först kan se ut, eftersom enorma förändringar, förändringar som bestämdes i samma ögonblick som din skenbara separation från Källan, träder i kraft, den ena efter den andra med stor hastighet.

Dessa förändringar är en viktig aspekt av mänsklighetens uppvaknandeprocess, och är indikationer på de enorma framsteg som mänskligheten har gjort och fortsätter att göra i sin andliga utveckling.

Galenskapen har alltid varit närvarande, men på grund av valet att vara omedveten om din sanna natur – att vara Ett med Källan – har du till största delen varit omedveten om det. Det har alltid funnits konflikt, lidande, oärlighet, förräderi och korruption på den mänskliga arenan, men det som nu händer är att det inte längre är möjligt för den att förbli gömd.

Modern teknik har givetvis gjort det möjligt för allt som inte är i linje med Kärlek att öka i storleksordning och kraftigt expandera sitt inflytande. Men det har också gjort det möjligt för många fler människor överallt att bli medvetna om vad som händer och har hänt i eoner, genom moderna kommunikationssystem.

Det är nu omöjligt för korrupta eller bedrägliga metoder att förbli dolda eller hemliga, och de blir alltmer avslöjade och uppmärksammas av alla. Detta är verkligen anledning att fira!

Det som ses kan ändras. Och det händer över hela världen när diktatorer och deras följeslagare stiger ned eller tas bort från makten, medan i så kallade demokratier människor stiger fram och mycket högljutt kräver förändringar. Och förändring sker! Var inte upprörda eller deprimerade av nyheterna om intensivt lidande, för inget av det är nytt, det är bara mycket mer närvarande i er medvetenhet.

Istället om ni kan hjälpa till fysiskt att lindra det genom finansiella donationer eller genom att besöka områden där hjälp desperat krävs och genom att erbjuda era tjänster, så gör det. Om inte, döm er inte som otillräckliga, och låt er inte bli avskräckta av er uppenbara oförmåga att erbjuda någon meningsfull hjälp till dem i desperat behov.

Kom ihåg att ni är alla, varje enskild människa utan undantag, gudomliga varelser som har en fysisk upplevelse i form av en andlig orsak. Ni valde alla att vara inkarnerade vid denna tidpunkt i Jordens historia för att hjälpa till med mänsklighetens uppvaknandeprocess, och var och en av er har en uppgift att uppfylla, och som ni kommer att uppfylla – i själva verket uppfyller ni den just nu i detta nuvarande ögonblick bara genom att finnas till.

Släpp era tvivel, era känslor av värdelöshet eller otillräcklighet, för det är bara era egons förnekande att ni har ett syfte, i ett förtvivlat försök att övertyga er om att inte spela era roller i uppvaknandet, genom att försöka övertyga er om att antingen finns det ingen uppvaknandeprocess, att det bara finns den fysiska världen som ni upplever som mänskliga varelser, eller att ni inte har nödvändiga färdigheter eller förmågor, och att det ni kan göra eller erbjuda är därför inte är tillräckligt viktigt eller sensationellt!

Era egon har ett intensivt behov av att ses och hedras, och detta härrör från er känsla av separation och övergivande som uppstår som ett resultat av att ni tror er vara ensamma och obetydliga i ett stort, okänsligt universum. En helt grundlös tro som ni behöver släppa.

Som gudomliga varelser har ni alla en påverkan på hela skapelsen hela tiden med den energi ni uttrycker och delar. Ni kan verkligen vara negativa och tvivlande, eller arga och irriterade, eller bittra och hatiska. Men ni inkarnerade för att vara kärleksfulla, och ni har obegränsad förmåga att vara kärleksfulla i varje situation och i varje ögonblick, för det är er verkliga och sanna natur.

När ni bestämmer er för att bara älska vad som än uppstår, och upprepar den avsikten dagligen eller till och med varje timme, har det en enorm effekt långt bortom allt ni kan möjligen tänka er, med ert begränsade mänskliga intellekt och medvetenhet. Och innan ni inkarnerade bestämde ni er i vetskap om hur enormt kraftfull den avsikten skulle vara och också i medvetande om att det var en mäktig uppgift som ni hade föresatt er, eftersom ni, som människor, skulle glömma ert syfte och er sanna natur, när ni en gång hade inkarnerat.

På grund av den minnesförlust som födelsen i mänsklig form medför, så har ni för det mesta glömt det här, och många av er tillåter att era rädslodrivna egon leder och styr er istället för att vända er inåt till Kärleken som alltid finns inom er. Och självklart är era egon extremt bra på att distrahera er från ert sanna syfte genom att påpeka era mänskliga brister och uppmuntra er att tro att ni är små och obetydliga varelser i ett universum som är fullständigt omedvetet om er.

Om de kan hålla er i rädsla kommer ni att acceptera deras vägledning och den felriktning som följer av den. När ni upplever att ni lever i rädsla, ångest, tvivel eller osäkerhet, och fungerar från det tillståndet, så är det en mycket tydlig indikation för er på att ni tillåter era egon att styra och leda er, och de kommer alltid att leda er vilse.

Lösningen är att vägra att acceptera era egons vägledning och att vända er inåt till er medfödda kunskap, er intuition och agera med ärlighet och integritet, samtidigt som ni avvisar de tvivel och rädslor som era egon presenterar för er. Ni har ett ordstäv ”Känn rädslan men gör det ändå.” När ni gör det rör ni er genom rädslan till en känsla av frid och prestation.

Varje gång du måste välja mellan integritet och ego – rädsla – kommer egot att försöka övertyga dig om att följa dess vägledning. Och varje gång du går med integritet blir egot svagare, och du finner det lättare att övervinna din rädsla. Ni har alla, ibland, varit tvungna att ta itu med rädsla som verkade överväldigande, och ändå gick ni vidare. Även om era ansträngningar i slutändan misslyckades, kände ni er ändå upplyftade, till och med upphetsade för att ni hade besegrat er rädsla.

Nu är det dags att bygga på de lektioner som ni har lärt er i mänsklig form, så omfamna Kärleken inom er och avse i varje ögonblick att vara kanaler eller ledningar genom vilka Kärleken kan strömma i överflöd till där som Källan anser att den mest behövs, där den kan få maximal effekt för mänsklighetens uppvaknande.

Vet att ni är fullt stödda i denna avsikt av alla icke-fysiska riken, och påminn er om, närhelst det uppstår tvivel eller rädsla, att endast Kärleken är verklig, att den är oändligt kraftfull och att Den alltid övervinner alla hinder lätt eftersom de är overkliga.

Ni är absolut mycket fast etablerade på vägen till uppvaknande, för det är varje människas livssyfte och ni kommer inte att avvika från det. Ert uppvaknande, som ni har fått höra av så många så ofta, är oundvikligt eftersom det är gudomligt påbjudet.

Guds Vilja med allt Han skapar är evig frid och glädje, och eftersom den viljan alltid uppnås är det detta som ni ska vakna till. Det uppnåddes just i det ögonblick som separationen uppenbarligen inträffade, och den väntar på ditt val att vara närvarande och återigen medveten om din oföränderliga gudomliga natur. Den gudomliga Viljan tvingas aldrig på, den bara är i varje ögonblick, och när du vaknar kommer du att känna igen Den och bli fylld med oändlig glädje.

Ändlös glädje är ditt mål, ditt gudomliga arv, det är det tillstånd som du skapades i och det är det tillstånd som du ska vakna i. Därför, som jag sa i början av detta meddelande: ”Fira!” Genom att fira intensifierar du dina individuella energifält, som alla är permanent kopplade till det oändliga fältet av gudomlig Kärlek som är Allt Som Existerar, och du intensifierar och accelererar därför uppvaknandeprocessen.

Din älskande broder, Jesus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/2019/04/07/endless-joy-is-your-destination/

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...