Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 7 april 2019

Ärkeängeln Gabriel 

Via Shanta Gabriel, 7 april 2019

Nu är det dags för dem som tror att släppa taget om rädslan och sträcka ut sina händer för att ledas av Ljusets Änglar.

När ni har föresatt er att släppa taget om rädslan, sätts en otrolig energi i rörelse. Det är som om Änglarnas händer förenas i cirklar av ljus omkring er och skyddar er. När ni går bärs ni upp av dessa Änglar ”så att ni inte slår foten mot en sten” som det sägs i psalm 91.

Ibland kan det kännas skrämmande att släppa taget om rädslan, som att ni är på väg utför en klippa. Men det är ofta nödvändigt att ta detta stora steg för att göra de största framstegen i ert liv. När er intention är att tjäna det Högsta Goda i allt ni gör, och när ni är villiga att ta itu med er rädsla för det okända, kommer det här steget utför klippan att ske i armarna på dessa magnifika Ljusvarelser. Änglarna kommer att hjälpa er att flyga till fantastiska höjder och till en inre djup frid.

Talesättet ”det finns inget att frukta utom fruktan själv” är sant. Rädsla kan spela i er fantasi tills ni blir ”förlamade”. Från detta tillstånd kan ni lätt sjunka in i förtvivlan. Det kommer att kännas som om ni inte går mot ert öde, och det är den mest skräckfyllda platsen av alla. Denna rädsla kommer att spela på era känslor om värdelöshet, för i ert hjärta vill ni mest av allt tillföra värde till världen.

Var medvetna om att ni skapades för att vara lyckliga. Att känna glädje är den största uppgiften ni har i era liv. Ni är här för att göra stora saker, och det kan vara så enkelt som att älska andra och skapa mer frid och glädje i världen. När ert främsta syfte är att skapa glädje, kommer ni att bli varse vad ni behöver göra för att manifestera det.

Övning

Ta er tid att sitta tysta och andas på ett balanserat sätt. Föreställ er att ni står på ett högt berg. Det är den högsta toppen omkring er. Den är så hög att örnar flyger nedanför där ni står. Det finns en magnifik soluppgång som lyser upp himlen och omger er kropp med gyllene ljus.

Från denna bergstopp av ljus bestämmer ni er för att tjäna Gud i världen, och ni ber om mod att göra vad som krävs. Ni ber Änglarna om hjälp att vara allt ni kan vara. I detta ögonblick hör ni suset av vingar och ni noterar att ljuset blir ännu ljusare. Ni är omgivna av Änglar och ni känner att er rädsla smälter bort med deras kärlek. De sträcker ut sina händer mot er, men avståndet är för stort för att ni ska kunna nå dem. För att kunna röra vid Änglarnas händer är ni medvetna om att ni måste ta ett steg ut från berget. Ni känner hur alla gamla rädslor kommer upp till ytan igen. Den här gången kommer ni inte att ge efter för rädslan. Ert beslut om att ha kärlek och glädje i ert liv och att tjäna det goda i världen är större än rädslan.

Ni tar ett djupt andetag och ser in i ögonen på de Änglar som omger er. Ni ser en hand av ljus som sträcks ut mot er och en trålande närvaro av kärlek som ler mot er. Änglarna säger att de tror på er, de älskar er och de vet att ni kan uppleva vadhelst ni vill. I det ögonblicket vet ni att tryggheten i det som är bekant inte kan ge er den glädje och kärlek ni känner från Änglarna. När ni tittar på de händer som sträcks ut mot er, låter ni den kärlek ni känner i ert hjärta lyfta er, och ni sträcker ut era egna händer mot Ljusänglarna. Ni tar det första steget.

I detta ögonblick av fritt fall börjar ert hjärta bulta, men omedelbart känner ni hur armar håller om er och ni känner att ni blir transporterade in i ljuset. Änglarna tar er med sig. Fantisera om hur det skulle kännas att flyga med Änglarna. Känn solens värme, vinden i ert hår och låt er omfamnas och ledas dit de kommer att ta er. Tillåt er själva att flyga med Änglarna. Känn den frihet som är där för er, och låt Gudomlig Kärlek fylla ert hjärta.

Ta en titt på varför ni hålls tillbaka av rädsla och se mörkret där. Är ni villiga att få det annorlunda nu? Det finns hjälp för er. Änglalik hjälp är tillgänglig. Den här enkla visualiseringen kan ge mirakulösa resultat. Det är ert val att ta det första steget genom att vilja ha ett mirakel som förändrar ert liv.

Det är dags för er att bestämma er. Vill ni tjäna Gud och låta Änglarna hjälpa er att flyga? Och är ni villiga att ha underverk och glädje som fyller ert liv? Tror ni att underverk är möjliga och att Änglar finns? Om ert svar är ja – var medvetna om att … det är dags för dem som tror att släppa taget om rädslan och sträcka ut sina händer och låta sig ledas och omfamnas av Ljusets Änglarna.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...