Sananda via John Smallman 8 april, 2016

Jesus Sananda

Sananda

via John Smallman

8 april, 2016

Kritisera inte er själva för era misstag och missade möjligheter

Vi är alla Ett, det finns ingen separation. Så många i de andliga rikena har gång på gång talat om detta för er, ändå är ni fortfarande fyllda av tvivel och skepsis, trots alla bekräftande bevis på det motsatta. Vi är tvungna att fortsätta tala om detta för er, tills det slutligen genljuder med er och era tvivel och er skepsis ger vika, vilket de säkerligen kommer att göra. Ni är älskade och uppskattade bortom er förmåga vad ni kan fantisera om och föreställa er och vi önskar att ni ska veta det, så vi fortsätter att föra det till er uppmärksamhet medan vi tålmodigt väntar på att ni ska vakna upp. Vårt tålamod, i motsats till ert, är oändligt, eftersom det i sanning inte finns något som heter tid. Det som är, det är. Att vakna upp är ert mål, ni kan inte undvika det, men ni kan välja att fördröja detta ögonblick i oändlighet. Genom att ni helt och hållet engagerar er i illusionen, genom att tillåta att ni allvarligt bekymrar er över världsliga problem som inte direkt påverkar er, är ett val att fördröja detta oundvikliga uppvaknande. Det verkar vara så att det finns enormt lidande och stor fattigdom runtom i världen, vilket mänskligheten behöver åtgärda och återställa, och det stämmer, men detta behöver åtgärdas på ett andligt plan.

Ni är alla andliga varelser som har en tillfällig upplevelse som människa. Det är lite som att gå på bio eller teater, ni träder för en kort stund in till en plats ägnad för fantasi och sagor, för att bli upphetsade, stimulerade och exalterade. Att ta del av politiska, religiösa, affärsmässiga, sportsliga, intellektuella händelser eller nyheter er från områden i konflikt, upphetsar, stimulerar och exalterar er på ett liknande sätt, fastän detta i mycket högre grad verkar vara verkligt för er. Skillnaden är faktiskt mycket liten! Illusionen är illusorisk, en dröm eller en mardröm, beroende på vilken roll ni önskar spela i den och ni gör detta val i varje ögonblick!

Ni har alla engagerat er i personliga konflikter av olika slag – fysiska slagsmål eller sportaktiviteter, vilka ni har för avsikt att vinna till varje pris, intellektuella kamper för att bevisa att ni har rätt och de andra fel, politiska, religiösa och filosofiska tvister och dispyter; listan på aktiviteter i vilka det krävs av er att ni väljer sida är praktiskt taget oändlig – och när ni vinner så upplever ni i stunden en känsla av ära eller att ha utfört ett väl utfört arbete, och när ni förlorat upplever ni besvikelse, kanske extrem besvikelse, ilska eller nedstämdhet. När ni ser tillbaka på dessa händelser, tio eller tjugo år senare, så har betydelsen som dessa haft för er, bleknat eller helt blivit upplöst. Ni kanske till och med tänker för er själva: ”Vad i hela världen tänkte jag på, vad handlade allt det där om?”

Men om ni på ett positivt sätt börjar vandra och lyckas hålla er själva på kärlekens väg, behandla alla andra med respekt, vägra att döma någon – naturligtvis behövs i vissa situationer en viss urskillning – och i grunden ha för avsikt att handla utifrån er sanna natur, er eviga och andliga natur, att ha för avsikt att vara kärleksfull i alla situationer, då, när ni ser tillbaka på era liv, så kommer ni att bli medvetna om en känsla av tillfredsställelse, frid och personlig tillväxt, som har haft som resultat att ni har fått en hel del visdom tillika med en ökande förmåga att acceptera allt som dyker upp. Att leva i nuet är ett mycket mer upplyftande tillvägagångssätt, i motsats till att fokusera er uppmärksamhet på de stunder av ära eller smärta från det förgångna eller förhoppningar om nöjen och glädjeämnen eller orosmoment och bekymmer, som ligger i framtiden.

Kom ihåg att ni innan ni inkarnerade som människa, planerade en livsväg som ständigt skulle ge er de lärdomar som ni hade valt att lära er. Den vägen finns alltid för er, men på grund av distraktionernas intensiva attraktion, med vilka illusionen ger er – valmöjligheter gällande att döma – engagera sig i konflikt, eller att bara följa era ego-drifter från ögonblick till ögonblick – så tar ni sidovägar från er livsväg. Ibland verkar dessa sidovägar ge er tillfälliga glädjeämnen och tillfredsställelse, medan de ibland leder er till vad som verkar bli återvändsgränder eller till och med personliga katastrofer. Men det som dyker upp är alltid en knuff eller en möjlighet till att återvända till er livsväg.

Uppenbarligen kommer den livsväg som ni har valt, inte alltid att vara en väg av lycka och ljus, men, om ni upptäcker och lär er de lärdomar som ni får, kommer den att ge er känslan av sin lämplighet, känslan av att där ni befinner er, är där ni är menade att vara och det kommer att vara oerhört tillfredsställande. Generellt sett, om ni ständigt får uppleva smärta och lidande, så blir ni vägledda till att ändra riktning. Även fastän det inte är möjligt för er att förändra de yttre omständigheterna eller den situation i vilken ni befinner er, så kan ni helt uppenbart förändra er uppfattning om den. Med andra ord så kan ni kalla på era andliga guider för att få hjälp med att förstå de lärdomar som ni får och för att få hjälp att med gott mod acceptera vadhelst som dyker upp.

Vilka situationer ni än ser att ni har trasslat in er i, om ni gör valet och har avsikten att vara kärleksfull, accepterande och förlåtande – av er själva så väl som andra – så kommer ni att upptäcka att er uppfattning förändras och gör det möjligt för er att gå tillväga på ett mycket mer positivt sätt med allt som dyker upp. Sannerligen, för att göra det mesta av era upplevelser som människa på Jorden, så är allt ni behöver göra att acceptera, utan dömande, allt som dyker upp, och att acceptera att det här finns en lärdom för er som ni har valt att få ta emot.

Som jag fortsätter att upprepa, är Kärleken alltid svaret gällande alla frågor. Om ni är oförmögna att känna er kärleksfulla är det en mycket stark signal på att ni behöver dra er tillbaka, gå inombords och vara i er innersta allra heligaste helgedom – ni har alla en helig inre helgedom – och sedan be oss, era kärleksfulla vägledare och mentorer i de andliga rikena, om hjälp att hitta friden som bor inom er. När denna känsla av frid börjar genomsyra ert medvetande så kan ni släppa taget om allt som ni håller fast vid och som upprör er, såsom dömande, förbittring, ilska eller skuldbeläggande, vilka alla hindrar er att hantera den situation som besvärar er.

Uppenbarligen är det så att om detta har åsamkat er lidande, så kan lidandet ta tid att bli upplöst, till stor del i likhet med sorgen, som endast kan accepteras och genomlevas. Ni har ett ordspråk: ”Även detta vill gå över”. Och helt säkert kommer det att göra det. Om ni kan ha för avsikt att vara tålmodiga, vilket är svårt i en värld där allt verkar ha behövt göras igår, och att ger er själva några ögonblick, ögonblick då ni tar några mycket djupa andetag, så kommer ni att få uppleva en lättnad av den stress som ni går igenom. Då stiger det upp en vetskap om att ni kommer att klara er, och valmöjligheter som ni inte har upptäckt eller som ni har ignorerat, kommer att visa sig för er.

Var dagligen vänliga, kärleksfulla och förlåtande gentemot er själva. Kritisera inte er själva för era misstag och missade möjligheter, påminn i stället er själva om att ni befinner er exakt där ni är menade att vara, där ni har valt att vara, och att era guider i varje ögonblick är med er och väntar på att få överösa era hjärtan med Kärlek när ni bjuder in dem till er. Den enda orsaken till att ni känner er oälskade, är att ni i ert rädslobaserade icke-accepterande av det faktum att ni är gudomliga varelser och Guds älskade barn, har stängt era hjärtan som ett försvar mot lidande och smärta. Öppna era hjärtan! Kärleken omsluter er i varje ögonblick och väntar på ett tillfälle att få omfamna er när ni väljer att låta den göra det, i stället för att ni ska fokusera på hur orättvist ni tror att ni har blivit behandlade. Att hålla fokus på det är kontraproduktivt när ni i stället skulle kunna glädja er åt en upplyftande och inspirerande gudomlig kram!

Er kärleksfulle broder Jesus.

 

Do not castigate yourselves for errors or missed opportunities.

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...