Sananda via John Smallman, 27 juli, 2017

Sananda

via John Smallman

27 juli, 2017

”Er sanna Natur kommer inte att förbli dold”

När enorma förändringar fortsätter äga rum över hela planeten, förbli då inte likgiltiga inför dem; välkomna dem och upprätthåll er kärleksfulla avsikt att fortsätta frambringa nödvändiga förändringar på de sätt som ni lever och samverkar med andra runtom på planeten. Under ett antal tiotals år har förändringarna nu varit på gång, när mänskliga rättigheter och oron för planeten har blivit viktiga frågor som mänskligheten har valt att åtgärda, i synnerhet nu när medvetenheten har ökat gällande behovet att avsluta alla konflikter samt fullständigt och slutgiltigt lösa vidhängande frågor gällande fattigdom, svält, förslavande och hemlöshet, vilka har varit endemiska under en mycket lång tid. Era relativt moderna teknologier har gjort det fysiskt möjligt att lösa dessa frågor redan för många tiotals år sedan, men först nu har tillräckligt många av er blivit tillräckligt uppmärksammade på hur samvetslöst det är att inte få dessa frågor lösta, något som ni nu kommer att säkerställa; alla nödvändiga steg kommer att tas för att få detta att ske.

Ni är alla Ett, vilket ni upprepade gånger blir påminda om och sanningen samt giltigheten i detta påstående har äntligen uppmärksammats. Därför håller ni nu på att ändra er inställning från ”de utfattiga och hemlösa borde få hjälp” till ”vi kan och vi kommer att få ett slut på fattigdom och hemlöshet på Planeten Jorden”. Det finns ingen ursäkt för fattigdom eller för den misshandel – psykologisk, känslomässig, fysisk – som de svagare bland er får gå igenom helt enkelt för att ”systemet” kräver att människor ska ta ansvar för sig själva. Detta är en mycket tydligt demonstrerad separation.

Varje människa har frågor gällande låg självkänsla och ovärdighet – det är en del av den illusoriska omgivning i vilken ni som människor finner er själva – och ni har valt att få lära er de lärdomar där dessa frågor presenteras.

Ni alla uppvisar en mask eller image inför alla andra, på grund av den intensiva känslan av osäkerhet som separationen påför eller påtvingar er. Det finns inte en enda bland er som är helt trygg i sin kännedom om Guds eviga och oändliga Kärlek för er. Och något ni inte kan vara omedvetna om: hos de flesta finns det praktiskt taget ingen förståelse, ingen vetskap och ingen medvetenhet om att de är Guds perfekta och älskade barn.

Ni som läser kanaliserade meddelanden och andliga böcker eller deltar i workshops och seminarier befinner er i förtruppen för mänsklighetens uppvaknandeprocess. Ni är de Ljusbärare och Ljusarbetare som valde att vara inkarnerade vid den här tiden för att hjälpa till i mänsklighetens uppvaknandeprocess. Det mest effektiva sätt på vilket ni kan göra det är att dagligen ha för avsikt att vara kärleksfull i varje situation, i varje interaktion med någon annan, fastän den andra våldsamt eller hotfullt skulle konfrontera er. Kom ihåg att Ni är Kärlek, och att det bara finns Ett. Varje människa är en aspekt av Enhet och de som uppträder våldsamt, hotfullt, svekfullt och kärlekslöst kan bara känna av sin känsla av separation långt mer intensivt än de flesta.

Kärlek är botemedlet, rätt balsam, trösten, lösningen i form av healing för mänsklighetens samtliga frågor. Er uppgift är att vandra igenom er rädsla, som i sanning är overklig, illusorisk och att vara Kärlek i handling, att enbart erbjuda Kärlek oberoende av de situationer i vilka ni finner er själva. Människorna har under flera års tid gjort detta i krigszoner, i områden med naturkatastrofer, och i områden med endemiska eller katastrofrelaterade sjukdomar, i form av läkare, sjuksköterskor och vanliga vårdgivare, och har på ett verkligt kärleksfullt sätt vårdat samtliga sjuka eller skadade, oberoende av om de är militärer eller civila. Och ännu fler gör så idag, de erbjuder healing och kärlek till alla som är sårade – om det så är psykologiskt, känslomässigt, fysiskt eller på alla dessa sätt – och för många av dem är det första gången som man har fått uppleva någon form av verklig och villkorslös kärleksfull uppmärksamhet.

Som ni vet, så är ni varelser av Kärlek, skapade i Kärlek och som människor får ni uppleva separationens overklighet som om den vore verklig! Ni byggde upp illusionen för detta ändamål och den har högst framgångsrikt visat er det som ni eftersökte – en omgivning i avsaknad av Kärlek! Ni ville få uppleva separationen från Källan, från Kärleken, så ni tog er en mänsklig kropp och separerade er själva från er sanna natur genom att placera en sköld, en slöja, en skärm, en mantel, en gardin mellan er själva och Kärleken. Men den är helt overklig. Små barn gömmer sig ofta för varandra och för sina föräldrar genom att ställa sig bakom gardiner, dörrar, träd, buskar, vadhelst som för tillfället finns tillgängligt och vet att deras nära och kära stannar kvar hos dem fastän de inte kan se dem. Men ibland blir dessa lekar alltför intensiva – kanske föräldrarna går in i lekens andemening och gömmer sig för barnen – då blir barnen rädda och börjar gråta, och de behöver mycket tröst och lugnande.

Detta är inte så olikt från mänsklighetens upplevelse, förutom att Gud, Källan, aldrig ger sig in i leken och gömmer sig! Gud finns ständigt med er för det finns ingen separation, någonsin! Ett sådant tillstånd är omöjligt. Illusionen är en dröm eller mardröm från vilken ni oundvikligen kommer att vakna upp till den glädje som är den eviga och ständigt närvarande Guds närvaro.

Till och med som människor vet ni att drömmar och mardrömmar inte varar, att de är kortlivade. Men vissa av dem som har fått genomgå stort lidande och trauma upplever återkommande mardrömmar från vilka de vaknar upp kallsvettiga, ofta skakande av skräck. När ni vaknar upp från illusionen kommer det inte att bli någon kallsvett, inget skakande av skräck, för ni vaknar i sanning upp till Verkligheten, Kärleken, Enheten, där det bara förekommer evig frid och glädje, lycka och förnöjsamhet bortom era vildaste drömmar.

De kan vara till stor hjälp att lyssna på dem som har haft Nära-Döden-Upplevelser och att höra dem tala om sina upplevelser, eller läsa de böcker de har skrivit om dessa upplevelser. Innan de hade sina Nära-Döden-Upplevelser var de ofta praktiskt taget eller fullständigt omedvetna om att det fanns ’någon annanstans’, var liv skulle kunna finnas, frånsett inom illusionen – den fysiska omgivning som mänskligheten bor inom – som de trodde var verklig. Nära-Döden-Upplevelsen blev en omtumlande upplevelse för dem, som permanent förändrade dem och deras övertygelser om livet. Efteråt VISSTE de att livet, deras liv, skulle komma att vara i evighet, odödligt och evigt, och i och med denna vetskap upplöstes alla deras tvivel och deras oro, vilket även all rädsla för döden gjorde, som de tidigare kan ha haft.

Alla människor är odödliga varelser som har en overklig upplevelse av separation och som förefaller vara fullständigt verklig medan de genomgår den. Många som har en religiös tro av något slag, tror också att det finns ett helvete dit de kan bli skickade för all evighet när de dör och lägger ner sina mänskliga kroppar, ifall de inte lever goda liv. Jag försäkrar er om att så inte är fallet.

Endast Gud, Källan finns, Däri allting existerar i evighet i frid och glädje. Men de som väljer rädsla och agerar utifrån rädslan gömmer effektivt Verkligheten, Kärleken, Gud, från sig själva bakom den där slöjan eller manteln av fruktan som de sveper in sig i. Ni har en fri vilja för Kärleken är fri, Den pådyvlar, beordrar, eller kommenderar aldrig, Den erbjuder Sig själv fullständigt till alla utan undantag och Den drar sig aldrig undan. Den finns ständigt där för er och inväntar er acceptans av Den och när ni accepterar Den, vilket ni oundvikligen kommer att göra, så välkomnar Den er Hem med armarna utsträckta, för att med den största glädje få omfamna er.

Ert livsöde är i sanning spikat, det är evig Kärlek upplevd i evighet i närvaron av Moder/Fader/Gud. Er sanna natur, såsom ni så ofta har fått höra, är Kärlek, som är LIVET i evighet i Guds Närvaro, och i detta tillstånd förekommer enbart GLÄDJE! Kärleken ser inget lidande eller någon smärta för dessa är overkliga, de är av illusionen och kan endast vara mycket tillfälliga, upplevda i detta overkliga tillstånd. I ert eviga Hem, som ni tillfälligt har glömt eller tappat siktet på, finns oändlig evig Glädje.

Förbered er på att vakna upp genom att ständigt ha för avsikt att visa Kärlek i handling, genom att vara Kärlek i handling. Er sanna natur kommer inte att förbli dold, döljandet hör till illusionen, den kan inte förbli dold, för endast det som är verkligt existerar, och Kärlek är Allt Som Existerar. Permanent glädje väntar tålmodigt på ert uppvaknande, så engagera er enbart i Kärlek och fördriv mardrömmen med all sitt trauma, sin smärta och sitt lidande. Nog är nog!

Er Kärleksfulle Border, Jesus.

 

Sananda via John Smallman, July 27th, 2017 – Sananda

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...