Söndagsmeditation kl 21.00 via Eva-Lena Johansson, 10 april

meditationsbild1

Solens ljus

 

Vår stjärna är den livgivande solen. Solens ljus lyser upp det kompakta mörkret. I vår verklighet

ser vi solen som ett gasklot, som slungar ut kaskader av het massa från dess yta ut i rymden. Den ger oss värme och ljus och är så het, att vi inte kan komma för nära den utan att brinna upp.

 

I en annan verklighet är solen en gudom, som bor i stora salar i solens stora kropp. Solens själ omger sig med ett hölje av eld och gas. I denna stora solkropp kan vi människor komma för att få undervisning i alla sorts mysterier av solguden själv.

 

När vi vandrar uppför de gyllene trapporna till solen, möts vi av den vördnadsvärde solguden. Han är klädd i en magnifik dräkt och har strålar av ljus likt gnistrande spetsar runt sitt huvud. Han tar emot oss och leder oss till någon av sina kamrar, där vi får undervisning om bland annat jordens och solsystemets historia. Vi får klart för oss hur universum är uppbyggt och om dess tillblivelse. Han har svar på alla våra frågor.

 

Där får vi kännedom om alla civilisationer som har funnits på jorden sedan tidernas begynnelse. Vi förstår nu att världen är gammal. Civilisationer har kommit och gått, en del utan att ha lämnat några spår efter sig.

 

Vi, som trott på att människosläktet bara har funnits här en kort stund mätt med evigheternas mått, förstår att detta är fel. Människor har funnits på planeten mycket mycket länge.

 

Han låter oss förstå när vi sitter där, att vi varit mycket oaktsamma mot vår planet. Han poängterar, att jorden är vår moder Det är hon som livnär alla varelser på hennes yta. Han låter oss även förstå, att vi måste sluta att behandla henne så illa.

 

Moder Jord gråter över vad vi gör mot henne och oss själva. Vi är som små barn som leker med livsfarliga vapen och experimenterar utan förstånd. Vi har varit i detta omedvetna och begränsade tillstånd länge, säger han.

Han fortsätter med att förklara, att det är dags nu att bli medvetna om det större perspektivet. Det är dags att ikläda oss en ny dräkt, att bli varse hur allt fungerar utanför den lilla begränsade verklighet som varit vår.

 

Var nu beredda! säger han. Var beredda på att allt snart förändras, när ni lyfter bort slöjan, som håller er verklighet på plats.

 

 

 

 

All lycka till dig.

 

Jag heter Eva-Lena och har lämnat min arbetskarriär som lärare bakom mig. Kanalerna som en gång stängts har återigen öppnats för mig och jag får skrifter intuitivt. Söndagsmeditationerna på denna sida är budskap jag kontinuerligt får för att förmedla till er.

Om ni är intresserade av vad jag tidigare intuitivt har skrivit har jag givit ut böckerna Den tidlösa tidens tid och Nyckeln till Lyckans Labyrint

 

Önskar du kontakta mig för att fråga något, tala om vad du tycker om meditationstexten eller köpa en bok så kan du kontakta mig på min e-mailadress evalena47@gmail.com

 

den-tidlosa-tidens-tidnyckeln-till-lyckans-labyrint

 

Du gillar kanske också...