Sananda via John Smallman, 3 april

Jesus Sananda

Sananda via John Smallman, 3 april

Du och Gud är En, och ni kan inte vara ovetande om denna gudomliga sanning för alltid

Det finns ingen slump, bara synkronicitet. Varje människa är alltid på sin valda livsväg. Vad som än kommer upp är avsett. Det verkar vara ett hårt eller vansinnigt antagande när ni ser runt er på allt lidande i världen, eller på ert eget lidande. Men alla som inkarnerar som en människa i alla tidsperioder har, med oändligt vis spirituell guidning som hjälp för dem, gjort ett val av fri vilja, att göra det i den specifika tiden och platsen med stor klarhet i sinnet. Ni har alla ett gudomligt uppdrag, Guds alla barn har ett gudomligt syfte och det är att vara Er Själva, den perfekta varelse som Gud skapade. Som människor inom illusionen är ofta fallet, att det inte verkar vara så. Genom att inkarnera går ni in i illusionen, en plats av glömska, minnesförlust, och, i sanning, dårskap! Ert syfte, varje människas syfte, är att vakna upp från den illusoriska drömmen eller mardrömmen och hjälpa andra att vakna upp, för att åter igen vara Er själva. Men, när ni konstruerade illusionen använde ni er oändliga gudomliga kraft för att göra det. Och ni hade för avsikt att den skulle verka absolut verklig, och med detta lyckades ni.

Alla på Jorden är Guds barn, en gudomlig varelse, absolut perfekt, för vad Gud skapar kan bara vara perfekt. Men, när ni växer upp från barndomen, försvinner det svaga minnet av de spirituella rikena, som var med er i början, försvinner från ert medvetna medvetande, så ni lär er er ras regler, kultur, och bekännelse eller trossystem vilken ni föddes in i, som ett sätt att överleva. Att inte inrätta sig leder till ogillande och ofta till bestraffning, så för det mesta inrättar ni er.

Ja, ni revolterar, när ni tror att ingen ser er eller när ni tror att kan komma undan med det. Och då som ung vuxen, beroende på hur effektiv ackulturationen (hjärntvätten!) har varit som ni genomgått, går ni in i vuxenvärlden, där man arbetar, med en uppsättning fasta trosuppfattningar som guidar er i det dagliga livet.

Vid någon tidpunkt i ert liv mellan tonåren och hög ålder sker händelser eller idéer kommer upp som får er att ifrågasätta de trossystemen och ni antingen bekräftar dem på nytt, förändrar dem, eller bryter helt med dem. I det senare fallet ersätts de ofta av en totalt motsatt trosuppfattning, vilken oftast inte har med validitet än den ni valde att överge, till vilken ni sedan ger ert helhjärtade stöd.

Att vara människa och gå mot uppvaknande är en svår uppgift, varför ni har så mycket assistans i form av till synes oförutsägbara och oväntade möten, relationer, händelser eller till och med katastrofer som sker i era liv, liksom tillgängligheten av obegränsad assistans från dem i de spirituella rikena, vars enda uppgift är att vaka över er och svara direkt när ni kallar på dem för hjälp. Att ni kallar hörs alltid och ni får alltid svar, men för det mesta är er förmåga att höra störd av kakafonin av distraktorer vilka illusionen konstant presenterar för er.

Intensiv otillfredställelse med livet kommer att komma upp för några av er, otillfredställelse att det verkar som ni inte kan diskutera med någon, för enligt den allmäna uppfattningen om otillräcklighet så många upplever, men inte kan erkänna, delar ni aldrig dessa ingrodda och djupt oroande känslorna med någon, för alla andra verkar vara så självsäkra tycker ni.

Idag, då Tsunamin av Kärlek fortsätter att intensifieras över planeten, öppnar sig fler och fler till att dela de känslorna av otilräcklighet. När ni gör det upptäcker ni det faktum att inte bara  att ni på inget sätt är ensam, alla har liknande känslor, utan också att de känslorna saknar grund! Genom att dela dem med andra inser ni att känna sig otillräcklig är en del av det mänskliga tillståndet, del av illusionen, något som ni måste bearbeta, och när ni gör det visar det er mot den spirituella vägen som har väntat på er, för att erkänna den.

När ni söker er väg och vänder er till spirit, till Gud, till Källan, obesvärad av orealistisk tro på synd eller skuld, dömande, bestraffning och helvetet, är det en inledande sorts uppvaknande. Det betyder antingen att ni har insett att Gud är Kärlek och därför finns det inget som synd, skuld eller helvete, eller, då ni aldrig köpt mentaliteten av att ”frukta Gud”, har ni insett dårskapen i världen  runt er och har dragit slutsatsen att det måst finnas ett bättre sätt att leva tillsammans och att det måste vara kärleksfullt. Och så, för första gången medvetet, går ni in på er egen personliga väg till uppvaknande. Ni har alltid varit på den, ni har bara inte insett det. För var och en av er på Jorden finns bara er egen personliga spirituella väg! Ni kan inte följa någon annans och ingen kan förlja er.

Att söka assistans från visa människor som ni kan se följer en helig väg, ett sätta att leva genom vilket de demonstrerar kärlek i handling kan vara till mycket hjälp. De kan dock bara erbjuda förslag, de kan inte berätta vad ni måste göra. Det är något ni måste besluta för er själva och använda det ni vet inom er, er intuition, ert högre eller Riktiga Själv för den nödvändiga bekräftelsen. Guidning från mentorer kan hjälpa er mycket och hjälpa er att undvika fel eller fallgropar, men slutligen är vägen ni följer helt er egen, och för andra kan den verka underlig, fel, eller till och med galen.

För att återvända till standardrådet jag erbjuder er i varje meddelande, så är det absolut nödvändigt att gå inom er dagligen, till er inre helgedom eller tempel där Ljuset som ni delar med Gud brinner outsläckligt, och öppna era hjärtan till den gränslösa Kärlek som erbjuds er. Ni är bara till synes separerade från Den av en extremt tunn slöja, och när era övningar – era dagliga besök inom er – stärker och blir en del av era liv som är utan ansträngning, kommer den slöjan att varsamt tonas bort tills ni kan känna Guds Närvaro inom Er! Ni och Gud är En och ni kan inte vara ovetande om denna gudomliga sanning för alltid, ert uppvaknande är gudomligt garanterat.

Er kärleksfulle bror, Jesus.

Svensk översättning: Åsa Falk www.st-germain.se

Du gillar kanske också...