Sananda via John Smallman, 8:e mars 2017

Sananda via John Smallman, 8:e mars 2017

Det finns inte någon som Gud inte älskar

Länk till: There is no one God does not love.
8:e mars, 2017 av John Smallman

Jesus Audioblogg för 8 onsdag mars
Länk till: Jesus Audio Blog for Wednesday March 8th

 

Allt utspelas precis som det gudomligt planerats och var tänkt, det finns inga andra alternativ. Mänskligheten har kollektivt valt att väckas andligt, och bevis på detta visas över hela världen, och rapporteras på många nyheter och alternativa nyhetskällor. De alla bakomliggande störande eller oroande händelserna, beror på en intensiv önskan och vilja till förändring, och det är det som driver mänskligheten kraftigt framåt mot uppvaknandet. Ert uppvaknande är nära förestående! Förvänta det eftersom ni har valt det, och förstå att ert val bekräftas genom er ständiga intention att avsluta spelet av separation, som ni inte är betjänta av.

Kärlek är er natur, och ni har kollektivt valt att öppna era hjärtan för att välkomna den. När ni välkomnar Kärleken i era öppna hjärtan, tillåter ni och har för avsikt, att den ska flöda ut genom er till alla som ni interagerar personligen med, alla som passerar genom ert energifält varje dag, och till allt på Jorden. Kärleken kan inte fasthållas, den flödar alltid rikligt och oavbrutet, in i och genom varje utrymme, även om den bara får ett minimalt välkomnande, och den försöker utan slut att integrera och mingla med hela livet. Allt man behöver göra, är att tillåta den att komma in. Den önskar fylla de tomma, ensamma och övergivna platserna, som har låsts och stängts på grund av rädsla, för att befria dem.

Det finns inte någon som Gud inte älskar. Kärleken är livskraften som ständigt flödar genom alla levande varelser. Utan den skulle livet upphöra. Även de mest samvetslösa och föraktfulla, är varelser som lever med Kärleken flödande genom dem; de behöver den lika mycket som någon annan. Det som sker inom dessa sorgliga och förlorade, är att de förnekar den, och försöker att helt blockera den, men det är omöjligt. De kan inte dämma upp eller lagra den för användning under andra omständigheter, som egot kanske tycker skulle vara en fördel, den kan bara omdirigeras av dessa olyckliga, så att det ser ut som om det inte finns någon Kärlek i dem, eller flödar från dem.

Då uppvaknandeprocessen oförtrutet utvecklas, expanderar Kärleken i hjärtat på alla dem som är på det minsta sätt öppna för att ta emot den, och intensifierar energifältet där ni alla så kärleksfullt hålls. De som skulle blockera eller förneka den, är också till största delen positivt påverkade av dess ökande intensitet, även om de fortsätter att hålla för avsikt att blockera eller förneka den. Som ni vet, Kärleken är mild, tvingar inte, men den är oemotståndlig, och även de mest starka och kraftfulla försök att stänga den ute, misslyckas helt, eftersom den är Allt som Finns.

Då flödet av Kärlek intensifieras över hela planeten, genomföras de förändringar som är nödvändiga för uppvaknandets fortsättning. Många av er är tveksamma, ni tror inte ni ser några tecken på uppvaknanden, utan endast tecken på ökande kaos och förvirring, som oundvikligen kommer att leda till en fruktansvärd katastrof för Jorden, och alla de livsformer hon så kärleksfullt stöder. Vet att så inte är fallet.

Stora kvantiteter karmiska arv – bitterhet, hat, svartsjuka, ilska och svek – stiger till ytan i mänsklighetens medvetande, och är nu frisläppt i stor omfattning! Ni är inte ensamma, ni är aldrig ensamma, ni stöds fast och kärleksfullt av Guds gudomliga skapelse, när ni frigör er från allt, som inte är i perfekt och harmonisk anpassning till Kärleken. Det ni frigör är oäkta, och det har orsakat mycket smärta och lidande, eftersom inom er fysiska natur, är er mänskliga kropp allvarligt begränsad i sin förmåga att förvandla, och frisläppa det som blockerar det Gudomliga Kärleksflödet. Dessa åtstramningar – emotionella, psykologiska och fysiska – är källan till smärtan och lidandet. När ni tillåter er att släppa allt som är obehagligt, kommer smärtan och lidandet att bli lättare och upplösas.

Var inte rädda för det som kommer upp inom er för att släppas, och fördöm det inte. Det har, under eoner funnits många tankar om våld, vilka uppstod från känslan av rädsla, övergivenhet och separation från Källan, och det var illusionens avsikt. Det fungerade mycket bra, men nu är det dags att frigöra dessa hemska tankeformer, fast ni undrar en del över hur sådana vansinniga och kärlekslösa tankar kan uppstå inom er, när ni bara vill återvända till ert naturliga tillstånd – Enigheten med Källan.

Nåväl, illusion var konstruerad för att galenskapen skulle utvecklas, i den meningen att ni skulle tro att ni var ensamma och separerade, och sedan hamna i detta tillstånd, ett intensivt smärtsamt och skrämmande tillstånd, även om det var overkligt. Som ni vet att när ni skapades, delade Gud med med sig av allt Han hade till er, och eftersom kärleken är allomfattande delas den med alla, den undanhåller inget. Därför hade ni, och har naturligtvis fortfarande, Guds kraft i all sin prakt, att använda fritt enligt eget val. Ni använde denna kraft till att konstruera en illusion, och det var ett stort byggprojekt, nu krossar ni det, raserar det, eftersom ni inser och förstår, att ni inte är betjänta av det.

Under eoner, även om ni har upplevt mycket smärta och lidande, har illusionen blivit mycket välbekant. Ibland kan Ni under korta tidsperioder, känna er trygga i den, och det finns en motvilja mot att låta den passera, att släppa den, för som människor är det mycket svårt att föreställa sig ett liv utan den, utan alla restriktioner ni har. Att föreställa sig ett liv utan det, eftersom ni har glömt vad er sanna natur kan erbjuda er, är skrämmande – ”om jag släpper taget, vad kommer då att hända?

Det är ungefär som när någon kommit vilse ute på havet, i en mycket liten båt som slutligen driver in till land. Båten har blivit hans livsflotte, och han är ytterligt motvillig att överge den, på grund av dess uppenbara säkerhet och igenkännande. Slutligen börjar han gå vidare allt längre bort från den då han utforskar sin nya omgivning, och till att börja med använde han den uppochnervänd som ett skydd, och på så sätt fann han friheten, sedan upptäcker han, att han kan bygga ett mycket bättre skydd från allt material som finns runt omkring honom.

Ni kommer att vakna, och ni kommer att bli glädjefullt förvånade, när ni finner er helt fria, precis som ni skapades, och i denna glädje kommer er egen kreativitet återigen att anpassas med Guds, och er kreativa potential, kommer att leda er till allt fler nya och underbara möjligheter för fortsättningen att oändligt intensifiera er glädje. Släpp greppet om allt som håller er tillbaka – bitterhet, harm, ilska och rädsla – och öppna er helt och fullt till det intensiva gudomliga fältet av Kärleken, som omsluter och omfamnar er i varje ögonblick av er eviga existens, och vet att ni har kommit Hem.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...