Sananda via Jenny Schiltz, 2 mars

Jesus Sananda

Sananda, 2 mars 2016
via Jenny Schiltz
Solförmörkelsen en Vändpunkt för många

Jag kommer till er idag för att diskutera den senaste tidens energiskiften och vad som kommer inom en snar framtid. Ni befinner er i en fantastisk tid av återfödelse och varje man, kvinna och barn ges möjlighet att gå bortom allt som har hållit dem på plats. Eftersom galaktiska inriktningskoder har kommit in i jorden, som hjälper er att anta stora förändringar inom hela er varelse. Er fysiska varelse blir mer kristallin så att ni kan vara ljuset. Detta sker långsamt eftersom att medan ni accepterar mer ljus i er form, rensar ni samtidigt densitet.

Dessa koder som kommer in fungerar som ett förstoringsglas på allt som inte tjänar ert syfte på jorden; samt visar er allt som tjänar ert högre syfte. Saker i er fysiska verklighet kommer bli bjärt uppenbara när de inte är i linje. Likaså hjälper dessa energifrekvenser er, genom att avslöja allt som är dolt i lagren, djupt i cellminnet. Om ni ser er själv som en gigantisk inspelare, som lär sig av allt i detta och tidigare inkarnationer, då kan ni börja inse hur mycket som behöver integreras. Ni har lärt er mycket av er erfarenhet, nu är det dags att lämna det och återgå till ert naturliga tillstånd av villkorslös kärlek, glädje och tacksamhet.

Vi förstår att denna process inte är lätt och många kämpar med motstånd från egot och kroppen. Detta kan utsätta en person för fysisk, mental och känslomässig smärta. Många ber att den här tiden ska att sluta och att de inte längre är uppslukade av denna process. Ju fler ljuskoder som strömmar till jorden, desto mer blir jordens magnetfält undervisat och ju mer världen blir polariserad, desto mer lider vissa. Det finns ett sätt att mildra denna transformerande process. Hitta er glädje. Glädje är ert naturliga tillstånd och ju mer ni förkroppsligar er själ, desto mer förstoras bristen på glädje.

Tänk på en älskad som återvänder efter en lång, svår upplevelse. Ni skulle inte förvänta er att denna person skulle känna glädje i varje ögonblick, eftersom den svåra erfarenheten fortfarande är mycket verklig för personen och ni skulle älska den villkorslöst. När den upplever stunder av skratt, hopp och inre frid kommer ni också att vara där och ge tacksamhet för varje ögonblick, oavsett hur flyktigt. Nu ber vi er att ge detta till er själv. Älska er själv villkorslöst, var tålmodig och vänlig med allt som uppstår inombords. När ni känner stunder av glädje, inse att det är ni, i linje med er själ, och ge djup tacksamhet för upplevelsen. Som med all energi, ju mer ni ger tacksamhet för den glädje ni känner, desto mer riktar ni in er med frekvensen av glädje. Varje gång ni går in i detta tillstånd kommer ni att kunna stanna kvar i det under längre perioder.

Den kommande solförmörkelsen kommer att bli en vändpunkt för många. Varje person kommer att kliva djupare in i sitt autentiska jag. För vissa kommer det att innebära att ha mod och styrka att göra ändringar i sådant som inte längre är av det högsta goda. Vissa kommer att börja gå helt i sin kraft och inte låta egot hindra deras process längre. Andra kommer börja gå samman med nästa lager av sin själ, sin solaspekt.

Var och en av dessa kräver att ni kan låta ljuset flöda genom varje partikel av er varelse. Detta är anledningen till att det är kritiskt vid denna tidpunkt, med det djupa inre arbete som äger rum nu. För att underlätta denna process ber vi er att aktivt söka det som ger er glädje. Denna omvandling som sker på er planet och inom var och en av er är hisnande.

Med bästa hälsningar

Sananda
________________________________________

Personligt samtal med Sananda:

Jag: Matt Kahn hade skämtsamt refererat till dem på denna väg, som änglar med PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom). Jag känner att det finns en sanning i det.

Sananda: Ja, det är därför vi ber er alla att vara varsamma med er själva och finna glädje.

Jag: Många i denna process märker att de går in i en djup depression när de går igenom sina lager och övertygelser, och det som förut brukade ge dem glädje gör inte det längre. Detta får många att känna sig förlorade och förvirrade.

Sananda: Detta är en möjlighet att utforska vad som matchar er själ. Istället för att tycka att något är fel, kan det ses som ett oskrivet blad för att hitta vad som ger glädje, precis som ni gjorde som barn. Varje gång ni utökar er horisont, öppnar det dörrar och vägar för er själ att hitta vad som ger resonans.

Jag: Många klagar på att de upplever viktökning och uppblåsthet igen. Varför ökar vi i vikt under energimässigt intensiva tider?

Sananda: Alla gör inte det, men det är kropparnas försök att rymma mer ljus. När man genomgår djupa cellförändringar blir kroppen ofta svullen, känner sig utarmad och uttorkad. Många viktiga näringsämnen saknas och detta gör att kroppen blir stressad.

Jag: Vad saknas och varför?

Sananda: Er jord är utarmad och kan inte ge de näringsämnen den en gång gjorde. Era kroppar upplever också stress från det kemiska bombardemanget.

Jag: Vad saknas?

Sananda: Vitamin D och magnesium är viktiga ingredienser liksom alkaliserat vatten. Denna process i kombination med kemikalierna i kroppen orsakar att många är försurade.

Jag: Även ekologisk?

Sananda: Ja, medan ni får mer näring i ekologisk mat, är det fortfarande inte i den renaste formen som det var tänkt.

Jag hoppas att mina frågor och svar har varit till hjälp för er som de har för mig. Jag håller er alla i det högsta ljuset och med den djupaste kärlek. Må ni alla bli välsignade. Tack alla ni som har delat och stöttat detta arbete. Det betyder mer än ni någonsin kan veta.

Jenny

To book a Spirit Guide reading or Ascension Guidance session with Jenny Schiltz, please go to jschiltz.appointy.com

www.channelingthemasters.org

Copyright 2016, Jenny Schiltz

 If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including all the links above and the link to this original post. Thank you.

**As with all information we receive regarding the ascension process, discernment is necessary. If you read or hear something and it does not resonate, simply let it go and find what makes your soul say YES! **

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...