Sananda via Sion i Mexico,18 maj, 2018

Sananda

via Sion

18 maj, 2018

”Vad innebär Champagne-effekten i mitt liv?”

Har det inte hänt dig att du önskar dig något annat än att enbart överleva i den här världen?

Till och med nu när du är vaken och har den vetskap som låter dig se längre än din näsa, en vetskap med vilken du förstår att det finns något mycket större än vad du trodde och att du är nyckeln för att kunna få det magiska liv som du av hela ditt hjärta så längtar efter.

Ni förstår, jag tror att alla vid någon tidpunkt har nått fram till denna punkt i uppvaknandeprocessen och kanhända alla nu kan känna att de har fastnat i den del där ni vet att ni har allt som ni behöver för att leva era drömmars liv och vill göra det, men ni känner att ni inte går framåt eller att ni springer runt i cirklar och återvänder till samma punkt i ert sinne, om och om igen. Nåväl, känn er inte nedslagna, vi alla har gått igenom något liknande och ifall det finns några som har lyckats, bra för dem, eftersom det krävs mycket djupgående personligt arbete, men oroa er inte, ni kan alltid be era guider, änglar, ärkeänglar och familjeförfäder om hjälp för att komma ut ur detta mentala dike som under så lång tid har skapats av programmeringen av felaktiga övertygelser. Ni vet det och ni till och med accepterar det, men detta är inte den plats där ni vill förbli kvar alltför länge, eller hur? Så vad kan ni göra, hur ska ni komma bort därifrån? Hur ska ni tala om för er hjärna att sluta tänka ytterligare på detsamma, för ni kommer fortsätta reproducera det i ert liv i enlighet med Attraktionslagen, något vi mycket väl känner till. Så hur ska ni till ert medvetna sinne lära ut vad ert undermedvetna förmår göra och be det att sluta upp med att kontrollera allting och börja flöda med sin gudomliga tvilling.

Detta är en del av den upprensning som vi alla går igenom, utan undantag; om ni så förstår det eller inte, om ni så tror det eller inte. Den energi som Modern/Fadern idag sänder ut till planeten påverkar allt liv på den och denna underbara och kraftfulla energi ger era liv stora omvälvningar med tidvis mycket dramatiska förändringar, men när vi medvetet förmår se, så kommer vi att inse de fantastiska välsignelser som de sänder ut. Allting är en del av förändringen att förmå se den nya gryningen och den gyllene tidsåldern som vi alla med stor glädje och lycka helhjärtat längtar efter. Och sedan … vad sker med denna förnimmelse gällande att ni vill ha allt som ni har förstått att ni kan uppnå i ert liv, men som inte har anlänt. Det finns en process som kallas “Champagne-effekten, där man drar ut korken ur flaskan och den exploderar med en stor smäll, flyger genom luften och champagnen sprutar ut som ett vulkanutbrott och det är omöjligt att få stopp på den, så man måste börja fylla upp glasen med den och ifall man inte gör det så töms hela flaskan utan avbrott.

Detta är vad som sker med era välsignelser i ert liv, i era drömmar, i er längtan, i era mål eller vadhelst ni vill vara, göra eller få. De finns redo och förvaras i ert sinne-hjärta (flaskan), redo att komma ut och fylla ert liv och andras liv, med glädje, välbefinnande, lycka, uppfyllande, visdom och kärlek för er och för självaste livet (champagnen), kort sagt för att ge er det magiska liv som ni så önskar er, på ett ögonblick.

Var och en av er är mycket väl medvetna om att ni, för att er verklighet sa förändras, först måste vända er inombords för att ändra på alla de automatiskt pådyvlade övertygelser som talar om för er att detta inte är möjligt för er och att ifall ni vill leva eller få allt som kommer ut ur flaskan (välsignelserna), så måste ni jobba mycket hårt och offra allting, till och med göra hemska saker för att uppnå detta skenbara framgångsrika liv framför allt. Men jag vill tala om för er att Faderns kärlek är total och villkorslös, till och med ihop med era dåliga beslut vilka bara blir era bästa lärare, så att ni ska kunna utvecklas, så det förekommer inget skuldbeläggande för något, för något beslut som ni tagit som inte tog er dit ni hade förväntat er, så att vara utan skuld är en välsignelse som ni förtjänar. Nåväl, vad har allt detta spingande runt i cirklar, som ni säger på er planet, att göra med hur jag ska förändra mitt liv just NU!

Genom att ni accepterar och förstår att allting, absolut allt som händer er, inte bara i detta liv, utan i alla de tusentals liv som ni har levt, så drar ni det till er för er egen berikande upplevelse i er utveckling. Det är ett enormt steg i riktning mot ert magiska liv, ni drar ut korken så att den pluppar ut eftersom oberoende av hur stort tryck champagnen bildar, så är korken inte utformad så att den ska flyga ut förrän någon dyker upp med en önskan om att dra ut den med sina egna händer och den personen är du med din fria vilja. Med en önskan om att förändra ditt liv, med förståelsen om att det finns något som är större än att bara överleva i den här världen och att få se de goda tingen och andras framgång bara gå dig förbi. Det är dags att ta till din medvetenhet att det är du som har makten att framkalla allting inifrån, att ge dig själv det magiska liv som du ständigt längtar efter och att du inte behöver göra något annat som förminskar eller smärtar dig för att uppnå det.

Det första steget är att ha tillit till dig själv i egenskap av en gudomlig varelse, ett barn av det gudomliga med en 100%-ig chans till att kunna förändra ditt liv i det ögonblick som du önskar göra det, nu med vetskapen om att det som du fokuserar på är vad du tar in i din verklighet.

Det enda som saknas är de magiska ingredienser i denna formula som höjer dina vibrationer och får dem att flyga i skyn i egenskap av champagnekorken och dessa är de underbara krafter som du redan innehar:

Dina känslor, Dina emotioner och Dina förnimmelser.

Dessa positiva krafter kommer att putta ut korken ur flaskan och de kommer att frigöra alla välsignelser av lycka, överflöd, kunskap, visshet, välmående, kärlek, frihet, glädje, tillit, osv… Alla dina högsta önskningar och till och med ihop med tillagd eufori för ditt magiska liv. Och det är där som ni i egenskap av de enda innehavarna av dessa , under er kontroll kommer att göra det magnifika jobbet att ge den sista knuffen till flaskkorken, för att det magiska livet ska börja komma ut och det kommer att strömma inte bara till ert liv utan till många andra människors liv (fyll upp deras glas) för vilka ni ska berätta hur ni fick det att ske, hur ni genom att förändra era attityder och känslor för er själva och genom att börja betrakta människor med ögon av kärlek och förståelse fyller er själva med detsamma i era liv. Liksom att man genom att man älskar djuren, växterna, till och med stenarna och allt som är vackert på denna planet, ger utrymme för att väcka upp välviljan för sig själv och andra. Ifall du letar vidare kommer du att hitta fler förnimmelser, emotioner och underbara känslor som låter dig se inte bara hur magiskt ditt liv kommer att bli, utan de bemäktigar dig utan ego, så att all denna underbara energi som nu fyller upp ditt liv blir till den absoluta kraften för att kunna skapa vad du aldrig trodde var möjligt och vad du inte har förmått föreställa att du skulle kunna göra, i likhet med hur jag gjorde. Tro mig, jag är här med dig, glad att få se att ditt magiska liv ligger rätt framför dig och det finns inget som du inte kan göra, vara eller ha i det ögonblick som du bestämmer dig för att till dina drömmar lägga magin hos fantastiska emotioner, förnimmelser och känslor med hela ditt hjärta och förstå att dessa är de som höjer frekvenserna upp till självaste himlen, där de sedan strömmar ner över dig som en kaskad av överflöd i ditt liv, med allt som du önskar för mina kära bröder och systrar.

Älska, älska dig själv och fyll upp dig själv bara med de bästa emotionerna, förnimmelserna och känslorna, dessa är din största styrka och skapandekraft. Njut, le varje dag i varje minut, var glad varje dag, var tacksam och lev ditt magiska liv nu!

Jag utmanar dig att göra det och att använda dina emotioner, känslor och förnimmelser maximalt, du kommer att upptäcka att den magi som du i så hög grad söker därute för att förändra ditt liv, ständigt har funnits inombords

Med hela min kärlek och största glädje, Jag är Sananda Kumara, bättre känd som Jesus av Nasaret.

Jag är er broder, inte er Gud.

Jag finns här och nu med er.

Sananda Kumara.

 

Message channeled by Sion – Victory to the Light!!!

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...