Sananda via John Smallman, 9:e november 2017

Sananda via John Smallman, 9:e november 2017

Kärlek är naturligtvis motgiftet till fruktan, och är allt som är Verkligt.

 

9:e november 2017 av John Smallman

 

Jesus Audio Blog torsdag 9:e november

Det finns bara Ett, men det är oändligt stort, och det är ni genom att vara Ett med källan, er Skapare, från vilken ni aldrig är och aldrig kan bli separerade. Så slappna av, allt är bra och kommer alltid att vara det, vilket ni fullt ut kommer att förstå, när ni vaknar upp från drömmen som har orsakat er så mycket smärta och lidande genom eoner. Det Mänskliga kollektivet har fattat beslutet att vakna, och uppvakningsprocessen har startat.

Det kaos, den smärta och det lidande som förekommer över hela världen, är en väsentlig del av processen, eftersom den kraftfullt tar er in i er medvetenhet, och det oumbärliga behovet av stora förändringar i människans attityder, tankar, beteenden och övertygelser. Om dessa förändringar inte iscensätts och träder i kraft, kommer er planets förmåga att stödja livet, vilket redan är allvarligt äventyrat, att fortsätta att försvagas i återhämtningen av sig själv, tills den hamnar i ett mycket ofruktbart tillstånd. Men detta kommer inte att ske, eftersom den kollektiva mänskliga avsikten av att väckas, kraftfullt stöds av hela skapelsen.

Låt er inte sjunka ner i tvivel eller förtvivlan, när ni tittar på eller lyssnar på nyheterna i massmedia, eftersom de nästan uteslutande fokuserar på drama och lidande. Det finns enormt mycket upplyftande och inspirerande nyheter, goda nyheter, som de vanliga nyheterna ser förbi, och ni kan lätt hitta dem på webben. Det har rapporterats om fantastiska förändringar i attityder, som leder fram till förändringar i människornas tankegångar, med nya och upplyftande idéer som snabbt kommer att utvecklas till det största bästa för alla.

Det är verkligen tider av förändring. ”Inget nytt,” kanske ni säger, för, som ni säkert alla vet, så är förändringen det enda som pågår konstant i er illusoriska värld. Och ändå är det definitivt något som är nytt! Förändringen har pågått under ”livets” illusion, men det har varit en repetetiv förändring, en förändringscykel som även då den inträffat och upprepats, ofta verkat ny för mänskligheten. Men mänsklighetens livslängd är extremt kort i jämförelse med universums, och då framstår dessa alltid upprepade förändringar, som något nytt och ofta helt oväntat. Klimatförändringarna till exempel! Ja, de uppstår, och det verkar vara ett problem för er, kanske till och med ett katastrofalt! Men det är inget nytt, det är bara en del av den pågående förändringscykeln, vilken är en integrerad del av den illusion ni skapat för att uppleva separation. Det har visat sig vara väldigt splittrande, eftersom människor antingen tror att det händer, förnekar det eller skapar rädsla hos andra, och kan därmed använda sina egna personliga agendor, för det som skulle kunna ge extremt kortvariga vinster.

Illusionen är en mycket smart idé – men det är en idé, inget annat – med tillägget av övertygelsen om separationen som ni valde att uppleva. Den verkar nu vara helt utom kontroll. Klimatförändringar, uttömningen av naturresurser eller era egna vansinniga val i att delta i konflikter, tycks alla peka på den ofrånkomliga förstörelsen av mänskligheten. Och den generella uppfattningen hos de som tror på klimatförändringen, är att det sker på grund av mänsklighetens industriella verksamhet under de senaste århundradena, och särskilt under de senaste femtio, vilket gör att det finns ett starkt behov av många förändringar i de pågående livsstilarna, som kommer att förverkligas i de industrialiserade nationerna.

Många kärleksfulla människor arbetar mycket effektivt och i tysthet bakom kulisserna, för att se till att de förändringar av attityder hos mänskligheten som sker över hela världen, integreras och presenteras, så att alla familjer, företag, politiska partier, religiösa organisationer och nationer praktiskt taget hamnar på samma sida, filosofiskt och andligt. Denna harmoniska kombination och blandningen av människor från hela världen, stärker den växande medvetenheten om att alla är ett, och att det var och en gör, säger eller till och med tror, påverkar hela mänskligheten. Denna medvetenhet ökar och förstärker den intensiva lusten av att vara en positiv och aktiv del av dessa väsentliga förändringar, vilka sprider sig över hela mänskligheten, och det sker precis nu.

Nya grupper bildas över hela världen, för att ta itu med de problem som hotar mänsklighetens välbefinnande, och överlevnad. Genom kommunikationssystemen som utvecklats under de senaste femtio åren, kan de hitta och interagera nästan direkt med andra likasinnade grupper. Dessa nya grupper blir allt effektivare, eftersom de knyts samman och delar idéer för att fredligt och harmoniskt, lösa alla de problem som hotar ert fysiska välbefinnande.

Helt fantastiska saker händer på Jorden just nu, och frukterna av dessa händelser kommer snart att levereras med enorma skördar, vilket gynnar alla levande varelser. Mänskligheten är inte den enda livsformen på Jorden som kommer att dra nytta av dessa skördar, utan det påverkar helt klart även andra – eller åtminstone de delar av dem som har samma etnicitet eller trossystem som människorna känner igen sig i – de som är viktigast. Men självklart har ni alla sidor som är beroende av varandra i det ekosystem som grundades på Jorden, när den började stödja levande medvetna varelser. Och under eoner har detta ekosystem genomgått många stora förändringar, som verkat fått bakslag i sin framgång.

Med modern teknologi och kärleksfulla avsikter, kan ni och kommer att etablera ett väldigt förbättrat ekosystem, som kommer att stödja alla livsformer, samtidigt som ni tar bort behovet av att en form livnär sig av en annan. Den enorma skada som har uppstått av gruv-, borr- och annan industriell verksamhet, plus den massiva dumpningen av avfall med extremt giftiga saker, kommer att upphöra, och de områden där det har förekommit, kommer att rensas och återställas. Fred och harmoni kommer att ersätta konflikter och lidanden, då ni lärt er att engagera er mer och mer genom er sanna natur, av Kärlek, och behandla alla livsformer med den ära och respekt som är deras rättighet.

Som ni ofta hört de senaste åren: ”Ni är kärlek.” Kärlek är allt som finns, den är evig, allt annat är illusoriskt och kommer inte att kvarstå. Djupt inom er vet ni det, men för att uppleva separationen måste man släppa eller glömma den, och låtsas att Kärleken måste sökas hos någon annan. Den mänskliga upplevelsen – födelsen, utvecklingen från barndom till vuxen ålder, mogen ålder, ålderdomen och döden – för att kunna lyckas behövs kärlek, och den hjälplöshet och det beroende man har under de första stadierna i den mänskliga utvecklingen, ger upphov till moderns naturliga impuls av att smeka – ge kärlek – till den lilla varelsen, medan hon ger den mat. Utan denna kärleksfulla omsorg och uppmärksamhet, skulle barnet inte överleva.

Men den lilla måste också skyddas, eftersom omgivningen på Jorden inte är trygg. Därför, tillsammans med den intensiva och djupa kärleken till det hjälplösa barnet så utvecklades rädslan, och meningen med den är att motverka det ogästvänliga i omgivningen. Rädslan beror på upplevelsen av separation, och från den utgår misstron och känslan av att behöva upprätta ett skydd för att säkra sitt område, mot attacker från någon annan.

Kärlek är naturligtvis motgiftet till fruktan, och är allt som är Verkligt, allt som finns, eftersom den är evig, oändlig och oföränderlig. Som jag sa ovan: ”Ni är kärlek.” Ni har gömt det genom att ha placerat en slöja eller skärm av glömska mellan den och er själva, men eftersom den är ert stödsystem i livet, i själva verket den livskraft som flödar genom er i varje ögonblick, så är den ert sanna behov. Ni känner det och letar efter det utanför er själva, eftersom ni som spädbarn lärde er genom er mänskliga upplevelse, att den kom från er mor och ibland från er far. Ni letar verkligen efter en ersättning för mor eller far, som bekräftade för er att ni var älskade och mycket värdefulla, även om ni under barndomens upplevelser, var berövade föräldrarnas kärlek.

Kärleken bor permanent och evigt inom er, och det är bara där ni hittar den. Hur? Genom att gå inom er och öppna era hjärtan, för att ta emot den. Självacceptans är det första steget för att finna Kärleken inom er själva. Världen där ni upplever er själva som människor är mycket dömande, och det är väldigt få som växer upp utan att i viss mån känna sig otillräckliga, inte tillräckligt bra eller till och med värdelösa och odugliga. Och naturligtvis, eftersom stor vikt läggs på hur man lyckas inom det akademiska, inom konst eller sport, och eftersom bara ett fåtal befinner sig i den ligan, är den stora majoriteten benägen att ha för lågt självförtroende.

Det är därför alla de kanaliserade meddelandena som tas emot under dessa dagar, starkt betonar den gudomliga sanningen, glömd eller okänd för den övervägande majoriteten, att ni alla, utan några undantag, är Guds perfekta barn. Som sådana är ni oändligt och evigt älskade av era himmelska föräldrar – Moder/Fader/Gud – och genom att minst en gång om dagen gå inom er för att tillbringa tid av tystnad, ensam i er egen inre heliga fristad, kan ni hitta denna Kärlek, denna livskraft, och släppa all självfördömelse eller ringaktning, och låta era hjärtan fyllas.

Initialt är det frestande att säga till er själva att det här är dumt, att ni inte är tillräckligt bra, att Gud inte skulle kunna älska er på grund av. . . och här följer alla orsaker ni vet stämmer för er själva.

Men, som Jag och så många andra säger till er, är denna ringaktning och negativa självfördömande är helt ogiltig. Ni tillbringar för mycket tid med att jämföra er med andra som verkar vara bättre än ni, för att validera er låga personliga självvärdering. Snälla, gör inte det! Ni inkarnerade som människor för de lektioner ni valde att ta del av, och som människa har ni allt ni behöver för att framgångsrikt följa er valda väg. Och självklart kan ni inte förändra er till någon annan, i själva verket skulle ni inte ens vilja det, så acceptera er som ni är, Guds perfekta barn, samtidigt som ni upplever livet som en begränsad människa, en som gör misstag. När det gäller detta, gör ni inte mer misstag än någon annan, eftersom varje människa, utan undantag, gör misstag.

Misstag är en del av den mänskliga upplevelsen av inlärning, och blir vägen till kunskap om de anammas och förstås. Ni har alla utan tvekan hört talesättet: ”Att fela är mänskligt, att förlåta är gudomligt.” Som människor kommer ni att fela, och eftersom ni verkligen är gudomliga varelser, förlåt er själva då för de fel ni gör, för trots allt så gör Gud det, direkt, i samma stund ni felar.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

Du gillar kanske också...