Arkturierna via Galaxygirl, 10 november 2017

Arkturierna via Galaxygirl, 10 november 2017

 

Hälsningar, kära ni! Från gamla dagar och ännu äldre har vi varit involverade i utvecklingen av Mänskligheten. Vår civilisation är mycket äldre än er egen. Vi är en äldre ras, gammal nog att fråga ”Vad är tiden?” För när en civilisation avancerar bortom den stela 3D-strukturen i sin omgivning, ser den sig omkring och börjar ifrågasätta – att se – är att förstå.

I kväll ber vi dig att grubbla på frågan; ”Vad är en fråga?” Och att ställa den svåraste frågan av alla kanske, förutom ”Varför är jag här?” Men också ”Varför skulle jag välja att vara här? Vad är syftet med allt detta? ”Därför frågar vi dig i gengäld:” Varför växer galaxerna? Varför söker Skaparen att skapa? ”Till vilket vi måste fråga, ”Varför älskar kärleken? ”Och” Vad är kärlek? ”Är kärlek expansion? Är det lust (det har förminskats till djuriska önskningar av många på din planet – och vi försäkrar dig om att självtjänande självisk ”kärlek” inte alls är kärlek utan missledda energier som söker upplysning.)

Andas. Bli bekväm med de svåra frågorna; de som du inte vill ställa, de som har stirrat Mänskligheten i ansiktet så länge men som Mänskligheten valde att inte se. Att välja att se är ett val som du vet. Till detta frågar vi dig, ”Väljer du att bli upplyst?” För att bli upplyst är ett verb, eller hur? Det är handling, det kräver framsteg och självframdrivning och medvetenhet. Vi älskar hur ordet ”ljus” finns i upplysning. För det är det som verkligen händer nu, i ditt Nu, i denna tidslinje, på denna vackra uppstigande planet; Gaia, planeternas planet, juvelen i detta rike, som många säger. Hon är underbar, och åh, som hon har väntat och lidit i väntandet. Kommer du att hedra henne med din service av transmutation? För det är därför du är här. Kommer du ihåg detta? Har du torkat slöjornas spindelväv från ditt hår och skorporna från dina ögon? Ser du ännu?

För att se måste du vara redo för det du ser. Människan öppnar ögonen och hon kommer inte att tycka om – en stor underdrift – vad hon ser. Så mycket smärta och undvikande och manipulation och girighet – så mycket förlust för andra för några fås profit. Det gör oss bedrövade. Och det är därför vi är här, därför ni är här, åh medresenärer, men ni är markpersonalen. På många sätt hade ni det svårare eftersom ni valde att inte komma ihåg först och lovade att vakna. Uppvaknandet är den utmaning som ni har arbetat er igenom. Många är på väg att börja sin egen kläckning av sina ägg, sitt eget uppvaknande, sina egna frågor och sanningssökande.

Du är mycket behövd för att jorda och dela dina kodningar med Gaia. Vi påminner dig, hon är orsaken till att du är här. Det är vårt främsta syfte att hjälpa till med Gaias uppstigning och med Mänsklighetens upplysning. Gaia är vår främsta prioritet, för alla som väljer detta kommer att resa med henne. Allt handlar givetvis om val. Kommer du att välja att dela dina upplysta kodningar av ljus, av kärlek, av kraften av healingkodning med Jorden under dina trötta fötter och naturligtvis i dina egna hjärteportaler? En annan fråga. Portaler av sanning och upplysning omger dig nu om du väljer att gå in i dem. Du har så många möjligheter; möjligheter inte bara för personlig utveckling, utan också till det som kommer att vara till stor nytta för kollektivet, vilket i hög grad stöds av dig när du är du, i detta Nu.

Så många frågor vi tar upp med dig idag. Gör dig redo för fler och fler av dem. Var inte rädd för att ställa fler frågor och söka sanningen i svaren. Var alltid urskiljande; lyssna på den ännu lilla rösten som förmedlar sanningen från, vågar vi säga en upplyst röst? Tror du att det kanske kan vara du i en högre form? Har du tänkt djupt? Det är dags att göra det; dags att koppla ur och lära om för att se. Se kärleken i andra, se potentialen omkring dig för sanning och skönhet och fullt fungerande samhällen som strålar av ljus och är fulla till randen och flödar över med kärlek och service till andra, för det största goda för alla.

Många kommer att söka svar. Led dem försiktigt om de frågar. Det är viktigast att markera ljuset och sanningen! Var de starka ljushållarna av enormt ljus och kraft som du var och är och kommer att vara om du väljer. För du är starkare än du vet. Dina små mänskliga former bedrar.

Och så lämnar vi dig med detta; fler frågor och ännu hårdare sanningar är på väg att komma ut från mörkret till ljuset för granskning. Det kommer att bli smärtsamt. Det kommer att bli bra. Människans helande är nära. Det är dags att komma hem. Vi lämnar dig i fred och vårt skydd. Du är mycket älskad. Var ljuset och förankra det djupt i Gaias kristallkärna.

Fråga! Sök! Finn! Det ligger inom dig. Svaren på de frågor du söker ligger inom dig. Du expanderar helt enkelt till ditt multidimensionella jag. Ha tålamod. Allt utspelar sig som det är påbjudet.

Vi är Arkturierna. Vi utmanar dig att tänka kritiskt och älska totalt.

– Inskickad av Galaxygirl

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...