Sananda via Beatrice Madsen, December 25th, 2018

Sananda    via    Beatrice Madsen      181225

Jag ser er och älskar er. Jag ser era idoga strävanden och er kamp för det goda. Det är och har varit en lång uppförsbacke för er som går i täten och vi kan likna det vid en skogsstig där ni ofta går uppför men ni får ibland glida nerför och liksom flyta fram. Förstå att jag är med dig, och ledsagar dig och tackar dig för varje önskan du har om växt och utveckling för mänskligheten och viljan om fred och förståelse för varandra istället för krig och separation.

Ni har under lång tid blivit itutade att ni behöver vara perfekta för att duga och denna föreställning sitter djupt i många av er. Ni tror ofta också att ni behöver vara perfekta inför mig och jag vill förmedla att det inte alls förhåller sig på det viset. Om och om igen vill jag förmedla detta till er så att det tillslut fastnar i ert omedvetna, liksom ert medvetna. Ni behöver göra er fria från den programmeringen, att ni ska vara perfekta.

Illusionen om perfektion kommer från den kraft som vill förslava er. De vill att ni aldrig ska känna er tillfreds med er själva utan istället tyngas av skuld och skam och tycka att ni inte duger.

Jag finns och är alldeles nära dig. Håller om dig när du känner dig som svagast och skörast. Jag bär dig likt ett skötebarn och talar om för dig att du duger som du är och att jag är glad att just du finns till, så unik som du är.

Ni utvecklas ständigt, men ni behöver inte längre utvecklas i djup smärta och stort lidande. Ni kan lära av lek och välvilja, av egenråd och egenvård och endast du vet vad som är allra bäst för dig. Ni behöver varandra, det är ingen motsats, men ni behöver ge varandra friheten att vara de ni ursprungligen är.

Lyssna till din nästa, käraste du. Lyssna till vad han/hon har att säga från sitt hjärtas inre kammare. Att lyssna är en av de största gåvorna ni har och om man orkar lyssna helt och fullt så finns där en mästerlig kraft i den konsten. Få behärskar den men ni är också drivna till att lyssna mer på era begär än på varandras sköra längtan.

Jag kommer inte tillbaka som en, jag har redan kommit och jag kommer i mångfald. Fred är mitt namn och kärleken är mitt väsen, ljuset är mitt varande och jag ser, älskar och ber.

Ni önskar fortskridande, framåtrikting och jag säger er då sannerligen att Be för er Nästa, Be för att sanningen ska framträda ty jag är sanningen, segern och ljuset.

Det är på intet vis så att ni ger bort er kraft eller makt när ni ber. Nej, i sanning behöver ni/vi varandra och när ni ber så ökar ni samarbetet med den andliga dimensionen.

Det står nu två år av stora uppvaknanden framför er. År 2019 och 2020 kommer att vara kantade av avslöjanden och draperier som dras undan. Kan det bli mer än det har varit undrar endel av er och jag svarar er i sanning att JA det kan det.

Räds dock inte kära ljusarbetare, vet att du är precis där du ska vara.  De flesta av er som läser det här har fått en grund och en trygghet i ert andliga vara och ni vet att ni är en andlig varelse med en kropp snarare än tvärtom. När nu det stora uppvaknandet sker så behöver ni förstå att för dem som inte har den här gedigna grunden som ni kan det vara lätt att ta till materien som trygghet. Har man inte haft tankar på en ljus och kärleksfylld andlig verklighet går det inte över en natt att förankra sig där. De behöver tid kära ni. Ha tålamod med dessa själar som kämpar för att förstår verkligheten. De kommer att känna att ni ligger många steg före och när de är mogna så kommer de till er för att söka stöd och hjälp.

I Maj, runt den 20:e träder en stor ljusportal in som varar i ca en månad. Med den kommer åtskilliga avslöjanden och ni får återigen hjälp av uttrycket att verkligheten överträffar dikten. Ytterligare en ljusportal aktiveras i augusti för fördjupad visdom och klarhet.

Se att det är en spännande och storartad tid ni lever i och tillsammans ökar vi ljusstyrkan, ljushastigheten och frekvensen minut för minut.

 

I kärlek, Sananda

You may also like...