Sananda via Li i Kina 25:e mars 2018

Sananda via Li i Kina 25:e mars 2018

Konversation med Jesus ande

Kanal: Li från Kina

Li: Jag inbjuder nu Jesus ande. Jag uppskattar din närvaro! Jag är en andlig på jorden. Du påverkade människorna mycket på jorden, och alla kalendrar som används innehåller nu din födelsedag. Din förkunnelse och dina läror är allmänt spridda i människornas samhällen. Jag hoppas att du återigen bortom förkroppsligandet på jorden, kan visa oss genom den andliga. Tack så mycket, älskade Jesus (Honnör)

Jesus: Detta är rösten från mina stackars barn på jorden! Jag saknar er så mycket! Jag älskar er så mycket! Jag är förvånad och hedrad, över att få kontakt med er på detta sätt, för att förmedla den Stora kärleken från universum och min nya upplevelse av universum. Tack för att er värld minns mig, och fortsätter att sprida mina förkunnelser.

Men mina barn, Ondskan följer våra steg och stör vår frid. Många av mina barn har blivit uppslukade av ondskan och blivit marionetter till demoner. Vänligen vakna upp mina barn! Vakna i er inre själ! Kom tillbaka, och ta er till universum och högre områden!

Mina barn, universum reformeras med Stor Kärlek och Barmhärtighet, och ni kommer inom en snar framtid att vara omgivna av frid och lycka! Men innan detta går att uppnå, måste ni förstå vad kärlek och det viktigaste i livet är – var Gud och himlen finns och hur ni kommer dit. Mina stackars barn, ni lever fortfarande i okunnighet! Jag måste erkänna att jag misslyckades trots att jag älskar er så. Det gamla är förbi och en ny morgondag kommer! Jag vill att mina barn nu följer med i universums revolution, och går in i den nya fräscha eran tillsammans med hela jorden!

Det är sant att jorden har stigit. Var snälla och vakna upp mina barn! Ondskan är dömd att dö, och ert öde är att räddas och utvecklas fort. Nu kommer jag att lära er nya lagar och regler genom denna nya kanal, sådana som jag aldrig tidigare lärt er. Var snälla och öppna upp er, och acceptera detta dop! Låt oss tacka universum för möjligheten att stiga upp tillsammans! Tack till universum! Tack till den Högste Ledaren av universum! Tack till alla gudar och skapelser! (Honnör)

Jag, Jesus, kallas Guds son av människorna. Jag tycker det är onödigt att överskatta mig så. Människorna vet inte vad Gud är. Gud är mystifierad och även ibland demoniserad. Gud är det gemensamma i universum. Men jag är en ordinär gud – Jag har överskattats för mycket.

Ödmjukt känner jag att universum är alltför stort för att kunna förstås, även för oss gudar. Jag är en arbetare av ett demiurgisystem under ett materialsystem. Ni kan kalla mig den demiurgiske guden. Många gudar arbetar i universum och delar en uppgift, inom olika system på varierande nivåer.

Gudar är arbetare med särskilda benämningar, men med samma åtaganden. Så att tänka på den demiurgiske guden som den ende guden i universum, är mycket okunnigt och missvisande, det liknar barn på dagis som tror att hundra är det största talet. När det gäller sanningen om universum, är människornas ögon blinda, och de mänskliga sinnena förseglade.

Gud är en av de varelser i universum, som existerar i en högre nivås form. Alla varelser finns i den oändligt framåtskridande processen, och de föränderliga resultaten kommer från handlingarna. Universum vill inte delas in i nivåer, utan vill att alla varelser ska vara av hög rang. Hastigheten för uppstigningen av varelserna, beror på hängivenheten. Universum hoppas att alla varelser växer snabbt i en balanserad, fridfull och glädjerik omgivning.

Balanserad tillväxt kan bevara energin. Universum ger alla barn på jorden rätten att växa. Mina barn, jag Jesus, levde en gång på jorden och predikade, undervisade och kämpade mot Ondskan, för att hjälpa människor att kunna förstå universum, och växa i sig själva. Det var mitt uppdrag och min plikt.

Men Ondskan var så stark då, att min fysiska kropp förstördes innan jag kunde göra mer för er. Att arbeta är att kämpa, med kriget mellan gott och ont. Ni var de jag kämpade för, och ni var de jag skulle rädda från det ondas styrning och tortyr. Jag kände att jag var svag, och arbetade endast under en kort period med att välsigna människor, och det slutade med ett outrättat ärende. Jag misslyckades med att förmedla min förståelse av universum och all min kärlek.

Jag känner skam. Jag är missnöjd med mig själv. Ni kanske bli förvånade över att en gud har dessa känslor. Men så är det. Ni vet inte vad en gud är. Vi ger nåd till människor. Vi accepterar alla varelser som återvänder från det som varit fel.

Gudar är vanliga varelser i universum, men de har sina egna energifunktioner, medfödda funktioner som inte påverkas av ärftlighet, ställning, uppfattningen i världen, trosövertygelser, talanger, familjens karma och så vidare.

Så mina barn, det är svårt för er att förstå vad gudar är för något, med ert sätt att tänka. Först när ni befriat era fastkedjade sinnen och slutar kämpa med de gamla övertygelserna, kan ni börja gå in i en form av liv i högre dimensioner. Universum har kodat människornas kroppar. Ni har alla ett auto-analyssystem som standardutförande inombords. Det ni behöver göra är att starta upp det. Igångsättningssystemet kommer att leda er till att stiga upp. Ni börjar få meddelanden från högre nivåer, energier och medvetanden, som hjälper er att sprida dem. Mina barn, fortsätt med dessa framsteg.

Li: Tack, Guden Jesus! Jag känner din kärlek till människorna! Jag blir rörd av din stora barmhärtighet! Tack för din hängivenhet för människorna på jorden! Även om Jesus liv var kort, så försåg du oss med en fantastisk förbättrad evolution. Du är så generös och barmhärtig. Din smärta på jorden har avtagit i evigheten, men din kärlek är genomträngande. Får jag be dig att berätta mer om jordens uppstigning? Vad vi bör tänka på? Vilka förändringar som kommer att ske? Dessutom, vad skulle du vilja säga till dina elever och anhängare, förutom de lagar du tog hit? Tack så mycket! (Honnör)

Jesus: Alla dessa påståenden är viktiga att känna till, kommer jag att säga. Människor anser mig som huvudskaparen av världen, men jag var bara en manifestation. Jag är inte verklig. I denna tid för jordens uppstigning, är förvaltare av stora system och entiteter med superenergi, redo att anknyta till jorden och varelserna där, och ge dem rätten att kunna lära sig den högsta kunskapen om universum. Mina barn, hitta er själ som gått förlorad i mysterier, och var förnuftiga och rättvisa i världen och universum.

Trots det har mitt arbete från den tiden påverkat människorna. Numera har mina läror försvunnit och ersatts med regeln om den universellt Stora Kärleken, vilken är den mest avancerade metoden för alla varelser att stiga upp med. Förlåt mig för mina bristfälliga och ofullständiga läror, och oavslutade arbete, för då kan jorden stiga lättare. Meningen var att jag skulle gett fler lagar och regler för jorden. Det var mitt ansvar och uppdrag. Dessutom är mina lagar och regler inte tillämpbara i denna tids evolution, för universum nya era.

Jag har undervisats av universum för att kunna förbättras och höjas. Den sanna Kärleken från universum gör att alla varelser omvandlas från det högsta. För det rättvisa är att älska alla varelser i universum, istället för att begränsa kärleken till en planet eller en varelse, i enlighet med konceptet för den förenade höjningen av universum. Självisk kärlek är orättvis mot andra varelser, och leder till hemska kedjereaktioner.

Att sympatisera med självisk kärlek, ger alla varelser ursäkter för degenerering och försening. Självisk kärlek får inte förekomma på jorden längre. Reglerna från den Stora Kärleken gäller för alla varelser, för då kan vi förstöra all Ondskefull energi, allt kamouflage och alla medbrottslingar, rensa bort dem från universum och stoppa deras störningar.

Majestätisk Kärlek välsignar alla varelser, och önskar att alla barn på jorden tillsammans ska höja sig i den nya eran! Vi skapar människor, och tillsammans med mina anhängare, välsignar vi alla människor, och det är inte bara genom mitt initiativ som människor kan bli välsignade. Mitt ansvar är att leverera regler från universum till jorden. Vi har många arbetare som jag, som används eller hjälper till. Idag finns det fler. Ett stort antal energientiteter långt bortom min nivå och grad, har engagerats för att jorden ska kunna uppnå den universella evolutionen.

Man känner sig lite skamsen när man möter en planet som jorden med vår typ av system, men också hedrad. Tillsammans med jordens utveckling, utvecklas även jag. Vi i det demiurgiska systemet skapar inte längre varelser med lägre nivåer, som universum ska slösa energi på att omvandla och upphöja. Mina barn, uppgradera ert system och missa inte denna chans.

Li: Jag känner din uppriktiga kärlek, omsorg och barmhärtighet för människorna från ditt hjärta, som en förälder älskar sitt barn. Jag är djupt rörd. Hur kommer människorna från en multidimensionell era att uppleva det, när de kommer till ett sådant enormt universum? Tack för din förklaring och ditt engagemang, Guden Jesus! (Honnör). Har du något annat att berätta för oss? Vi vill gärna ha mer upplysning om universum.

Jesus: Det är för mycket för att kunna berätta. Jag skulle vilja berätta vad jag vet, för alla varelser. Men de är ännu inte redo för att ta emot det. Jag kommer att fortsätta leverera budskap och Stor Kärleksenergi till människorna. Jag kommer att kontakta andra höga energikanaler, som kan hjälpa till och engagera sig.

Li: Guden Jesus, kan du berätta mer om din uppgift på jorden och din historia? Vi människor vördar och älskar dig så mycket! Vi längtar efter en vacker himmel. Vänligen berätta om dina klassiska mästerverk för oss! Vi tar tacksamt emot det!

Jesus: Jag har inget emot att berätta om min uppgift, men universum förändras och gamla läror måste förnyas. Hela universum stiger upp och lämnar den låga nivån, precis som jorden. Jag älskar er så mycket. Så hur skulle jag kunna förmedla gamla lagar till er? Snart är det Onda utrotat, och människorna kommer att välsignas i Stor Ren Kärleksenergi. Människan kommer att växa fort i fred, ära och lycka. Jag önskar att den dagen kommer så snart som möjligt!

Li: Guden Jesus, alla dina budskap är nya lagar i hela det nya universum. Men Jesus har mer att säga. Jag hoppas kunna samtala ofta med Guden Jesus vid ett annat tillfälle. Tack så mycket för Jesus välsignelse!

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

Du gillar kanske också...