Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 20 mars, 2021

 

Jag är Judas och idag vill jag bara skicka en hälsning till all världens folk som idag vistas på Jorden. Det är en utmanande tid för många av er, men ni växer otroligt mycket i kraft och styrka. Ni börjar inse att det är tillsammans i små eller stora grupper som mycket kan ske och att det är då som ni kan få era röster hörda. Det är när ni verkar för fred och kärlek till alla människor runt omkring er som era röster får en skapare klang och det blir fler som lyssnar. Det var lite om det.

Det är bra om ni följer hjärtat och tar de steg som det viskar åt er att göra. Flera av er arbetar med er själva både fysiskt och psykiskt. Det kan vara sådana saker som att förändra kosten, röra sig mer i naturen eller starta en hobby av något slag. Det kan också vara att släppa negativa mönster och få nya iee´r och upplevelser om hur allting kan vara. Många av er är också rätt trötta beroende på alla energier som florerar i er värld, så att bara vara och vila i sig själv, kan vara fullt tillräckligt tills man har byggt upp tillräckligt med energi igen. Idag behöver man hushålla lite med sig själv och gå inom för att lyssna in vad som är bäst att göra just nu. Det är en virvlande vind som far runt på Jorden idag med många olika energier, som lätt kan plockas upp av de som är öppna och känsliga. Det kan vara mycket tröttande, så att gå inom och stärka upp sig själv kan vara en nödvändighet för många. När balansen finns inom er så kan den också återupprätta balansen i er yttre värld.

Det är mycket som kommer upp till ytan nu, både ifrån Jorden och från er själva. Det kan röra sig om minnen, såväl som fysiska skavanker, som återigen blommar upp från ingenstans. Se det för vad det är, det är gammalt skräp som kom upp till ytan för att ses, tas om hand och sedan försvinna. Det är otroligt mycket arbete som nu utförs av människorna, både vare sig det gäller dem själva eller Jorden. Det är många som arbetar för människors bästa, för djurens bästa och för naturens bästa, beroende på vad som ligger dem närmast om hjärtat, och är den uppgift som de känner att de vill ägna sig åt. Det finns en stor tacksamhet här gentemot dessa flitiga myror som endast ser målet och som trampar över alla motgångar som de har mött på vägen. De som ägnar sig åt något som de känner stor passion inför, de drivs av en inre motivation och inspiration som gör dem osårbara för motgångar. De börjar genast att söka efter nya lösningar, de litar fullt på sin inre förmåga och den vägledning som de har, så att de så småningom ska nå sitt mål.

Vad är du passionerad över? Vad ligger dig närmast om hjärtat? Kan det vara något kreativt som att måla, rita, skriva, odla, eller kan det vara att debattera samhällsfrågor, konstruera olika saker som behövs i ett samhälle etc.. Vad som helst som du känner att du mår bra av ska du göra nu. Det kan vara något så enkelt som att gå på en strand och doppa tårna i vattnet, eller sitta mot en trädstam i skogen eller i en park och lyssnar in de ljud som du hör där. Allt ni gör som ni mår bra, vill ge er inspiration till att må ännu bättre, det är en gudagåva idag. Ni är alla värda så mycket mer än det ni tror att ni är värda.

Ni är guld värda, kära människor på Jorden, och då menar jag det gyllene ljus som lyser ovanför era huvuden med all den kärlek som redan är er. Det lyser lite extra nu för att påminna er om att kärlek är allt som finns, det är allt som är, det är allt som ni är.

Stor kärlek

Judas

You may also like...