Sananda och OWS via James McConnell, 29 mars 2020

Sananda och OWS via James McConnell, 29 mars 2020

 

SANANDA  (Kanaliserad av James McConnell)

Jag är Sananda. Jag är här denna gången för att återigen fortsätta att ge er förståelse, förståelse som kommer att hjälpa er att gå igenom dessa tider.

Och ja, för många av er verkar det vara påfrestande tider. För många över hela världen verkar det vara påfrestande tider. Men för er, de Uppvaknade, ni är alla medvetna om att detta är så mycket mer än allt som har framställs av er media, allt som visas att det är en process att vara rädd för, att skygga från, att känna att detta är slutet.

Många känner just nu, ”är detta världens ände, är det de bibliska profetiorna som förverkligas?” Det är inte världens ände. Men det är de bibliska profetiorna som förverkligas. Inte förstörelsen i de bibliska profetiorna, utan uppbyggnaden. Den Nya Tidsåldern av Högre Medvetande som är en del av de bibliska förutsägelserna och profetiorna. Ni är i dessa ögonblick nu. I det nya högre medvetandet nu.

Och när vi säger att ni har anlänt, har ni anlänt – inte till slutdestinationen, och det finns faktiskt ingen slutdestination att komma till. Men ni har nu kommit till startpunkten, början av Övergången som kommer att leda alla framåt, alla som är redo, alla som är en medveten del av sig själva som är beredda på detta.

Och som vi har sagt många gånger, har vi förberett denna grupp, Ancient Awakenings, under en tid nu, såväl som många andra grupper över hela planeten, och många individer kommer in i sitt uppvaknande medvetande och kommer att veta vem de är. Och allt går samman nu som det är tänkt, orkestrerat som vi har sagt också många gånger. Så det är upp till er alla, var och en av er, att inse att ni är de uppvaknade och de uppvaknande vid denna punkt. Och ni är de som fortsätter att hjälpa till att sprida Ljuset – inte rädslan utan Ljuset.

Ni är de lugna personerna, det lugnande inflytandet inom hela stormen som nu börjar rasa runt omkring. Och jag säger nu börjar, för detta är ännu inte stormens fulla våldsamhet. Men det är början på den. Och om ni kan förbli lugna i stormen, kommer ni att blåsa igenom den. Ni kommer att finna er precis som ni skulle göra i en storm som rasar runt hela ert hem. Men ni är säkra inom era hem, och allt fortsätter att rasa runt omkring er. Det är vad ni är nu.

Det är vad detta handlar om när ni förbereder er för att det högre medvetandet ska komma in, precis som det har gjort under en tid, nu, vågorna med energi som har ökat medvetandet på planeten, vilket har ökat ljusets spridning över planeten så att ljus övervinner mörker överallt. Och de av de mörka krafterna flyr. De flyr rädda till varje hörn av världen som de kan.

Men märk att de som blir sjuka av detta virus, det är de som är i de lägre vibrationsfrekvenserna inom sig själva. Det är de som blir sjuka. Det är de som dukar under för detta virus. Men de av er som har starka immunsystem och förblir mer och mer vid de högre vibrationsfrekvenserna i de högre dimensionerna, fjärde och till och med femte dimensionerna, blir inte sjuka.

Vem känner du faktiskt just nu som har påverkats av detta virus? Inte dem du har hört talas om, utan de som du känner personligen. Och svaret skulle troligtvis vara ingen ännu vid denna punkt. Nu betyder det inte att det inte kommer.

Men det vill säga att ni alla är starkt skyddade genom detta. Inte på grund av vad vi har gjort med er, utan på grund av vad ni har gjort med er själva, så att ni har fortsatt att följa den högre vägledning som kommer till er från oss och från era egna högre Guds-Jag i er, vilka leder er, guidar er, tar er in i de högre vibrationerna mer och mer.

Och ja, även vi finner ibland sparkar och skrik, för ni vill inte lämna era komfortzoner. Men ni måste lämna dessa komfortzoner ibland. Men när ni lämnar dessa komfortzoner, kommer ni att upptäcka att ni kommer att vara mer och mer i den neutrala punkten, i det ögonblicket av neutralitet inom er.

Och det i sig kommer att bli en komfortzon för er. Så ni kommer inte längre att behöva anordningarna och apparaterna och tekniken som har tagit er till denna punkt. Inte för att tekniken är dålig. Det är den verkligen inte. Teknik är vad det är för individen som använder den, vare sig det gäller att ge stöd till hela mänskligheten eller för att ta ner hela mänskligheten. Teknik kan användas på vilket sätt som helst som personen anser att den ska användas.

Så vi säger här, jag säger här, att den teknik som kommer, den högre nivån av teknologi, den högre medvetenhetsteknologin, kommer till er, och ni kommer att kunna använda den här tekniken på många sätt för att hjälpa era medbröder och systrar.

Och även dessa av er kommer att förstå, återigen, vilka ni är och kan återigen använda dessa krafter inom er själva så att ni kan bli en supermänniska. Det är Andens gåvor som kommer tillbaka, som återvänder till er alla. Och ni kommer att ha dessa förmågor utöver fysikens idéer nu i dag. Det kommer att bli en sak av det förflutna. Det är en del av övergången som sker och är i process nu.

Har ni kommit helt fram till denna punkt? Troligtvis inte. Men ni är på väg. Ni kommer till nästa station, säger vi. Om ni tänker på ett tåg som åker längs järnvägen och rör sig från station till station. Det är vad ni gör nu. Men som jag sa tidigare, det finns ingen slutstation att någonsin komma fram till. Det är alltid resan. Du är alltid och kommer alltid att vara på resa, resan för att komma tillbaka till den fullständiga insikten att du är ETT med Gudskällan i dig, har alltid varit och alltid kommer att vara det.

Jag är Sananda och Jag lämnar er nu i kärlek och frid och harmoni och ordning och enhet inom er. Och vet att jag och alla de som arbetar med mig är här med er nu och kommer alltid att vara med er och har alltid varit med er.

Frid och kärlek vare med er alla.

ONE WHO SERVES (Kanaliserat av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! En som tjänar här. Shoshanna här.

Vi är redo för era frågor om ni har några.

Bara så att ni vet är vi är ivriga att gå för den här Övergången som pågår. Vi, precis som ni, har väntat på detta, har förberett oss för detta, i olika delar av Galaxen, och de av oss, de Uppstigna Mästarna på många olika områden. Vi har förberett oss på det här länge nu och har vetat att detta kommer.

Och [vi] har visat att inte bara vi kommer att vara en del av detta, utan att ni alla är en stor del av detta. Ni har alla en stor del i de uppdrag som kommer till er.

Och allt, igen, är i process nu. Och ni måste alltid fortsätta att förstå det. Det är en process. Det är inte en sensation över en natt. Det är inte något där ni är här nu och där i nästa ögonblick. Det kan det dock vara. Det är något av en paradox, vi vet, men ni måste bara gå med det här. Gå med strömmen. Och ni kommer att förstå mer av detta när den Solblixten inträffar, när Händelsen kommer, så kommer ni att förstå vad vi talar om när vi säger att det är både en process och en omedelbar förståelse. Okej? Det är vad vi har att säga här. Shoshanna, har du något du vill tillägga här?

Shoshanna: (Kanaliserad av JoAnna McConnell)

Det har vi inte.

OWS: Mycket bra. Då är vi redo för era frågor. Vi vet att det finns de från e-posten först. Då börjar vi där.

Gäst: Ja, tack. Det här är från e-postmeddelandet: Vi får höra att de Vita Hattarna har den globala nedstängningen till massarrester, och händer detta verkligen, och får dessa kändisar och världsledare verkligen viruset, eller blir de arresterade? Kan du berätta för oss vad som händer?

OWS: Ja. Vi kan säga att svaret på den frågan är ja. Arresteringarna inträffar. De händer, precis som det har sagts att de skulle göra. De händer inte så snabbt som vissa skulle vilja.

Vissa vill att det bara ska ske över en natt, och alla tas bort, och den typen av saker. Men det kommer inte att hända, för det kan inte hända. Vad skulle det göra för befolkningen på planeten om det skulle inträffa på det viset? De skulle inte förstå. De som är de ouppvaknade vid denna punkt skulle inte förstå. Utan det sker i process här.

Återigen, det är en annan process som måste ske under en tidsperiod och, ännu viktigare, när frekvenserna fortsätter att öka. Och när dessa frekvenser fortsätter att öka, de som är av den mörkare övertygelsen, de från de mörka krafterna, de av den djupa staten, kabalen, Illuminati, allt detta, de kan inte vara i de högre vibrationsfrekvenserna. Vi har berättat det för er många gånger.

De tål inte dessa frekvenser, och de kommer att försöka komma bort från dem. Men hur kommer du bort ifrån en frekvens, på annat sätt än att försöka sänka frekvenserna runt dem. Och det är vad de försöker göra nu för att få ner frekvenserna så att de kan få det behagligare igen och ha kontroll.

Men som vi har sagt tidigare, och många har sagt, kommer det inte att hända. Det som kommer kan inte stoppas vid denna tidpunkt. Det är bortom det. Ljuset har vunnit. Och allt kommer att fortsätta från den förståelsen att Ljuset har vunnit, Ljuset tar över vid denna tidpunkt, och de mörka krafterna tar sitt sista andetag, kan man säga.

Nu, vid det sista andetaget, har de fortfarande en möjlighet att vända sig till Ljuset. Vi kommer alltid att ta emot deras vändning från mörkret till Ljuset och ta in dem och kunna hjälpa till i den processen för dem om de vill. Men som vi finner det har många vänt sig bort från Ljuset eftersom det är för ljust för dem. Det är för hög frekvens, och de kan inte hantera det. De kan inte hantera det, och de kommer inte att tillåta sig att kunna hantera det, förstår du? Okej? Shoshanna, har du något att tillägga?

Shoshanna: Vi kan dela med oss om detta. Och vi har ett perspektiv som kanske inte har getts tidigare. Vårt perspektiv är detta: det är intressant att termen är ”arrestering”. Eftersom ”arrestering” betyder ”att upphöra”, ”att stoppa.” Att stoppa utvecklingen av allt som händer är att arrestera det. Så vi kommer att säga er att den här termen som har getts så många gånger är en bredare term än att bara arrestera varelser, den arresterar en massrörelse av förstörelse som har inträffat i många, många, många tusentals år på er planet.

Så ni måste förstå att detta är en massrörelse för att stoppa dehumanisering, för att stoppa onda saker, för att stoppa omänskliga aktiviteter, och detta sker i en massrörelse när vi talar. Om ni har ögon att se, och öron att höra, och ett hjärta att förstå och förstå vad som verkligen händer, stängs alla saker ner eftersom arresteringen är gripandet av omänskligheten för människan. Det är vad som verkligen inträffar på massnivå. Namaste.

OWS: Underbart perspektiv. Skulle det finnas andra frågor här.

Gäst: Jag har en fråga. Jag undrar om du kan berätta för oss om några tillkännagivanden. Kommer det att finnas meddelanden, eller måste vi bara försöka fortsätta att väcka människor runt omkring oss på egen hand?

Shoshanna: Vi kan dela.

Gäst: Okej. Tack.

Shoshanna: Kära syster, vi har ett perspektiv att dela med er. Får vi dela?

Gäst: Ja, gärna.

Shoshanna: Det har varit många tillkännagivanden. Du förstår, det handlar om hur du lyssnar. Lyssnar du som om rörelsen går framåt eller lyssnar du på ett avdelat sätt? Du måste se som en individ hur du lyssnar, eftersom det har funnits många, många tillkännagivanden som leder mänskligheten framåt. Det finns många aspekter på detta, och din vibration och din förståelse för rörelse och medvetande kommer att få dig att förstå eller inte förstå dessa tillkännagivanden. Du måste lyssna noggrant, förstår du, för det hela meddelas. Namaste.

OWS: Ja, och vi vill lägga till här, som Shoshanna har gett, det är allt i processen för tillkännagivande under en tid, nu. Men det du talar om är mer stora tillkännagivanden där världens befolkning blir medveten om att något verkligen händer här.

Gäst: Exakt.

OWS: Vi kan här säga att den här specifika processen som sker nu med er virala förorening över hela planeten, och allt som följer som en följd av denna process, att det hela händer vid denna punkt eftersom det måste. Det måste komma till ett slut, vilket betyder att det gamla paradigmet, den gamla tredimensionella paradigm-illusionen här måste komma till ett slut. Och det här är den process som används vid denna tidpunkt, när Ljuskrafterna, som vi har sagt tidigare, har adopterat hela detta virus så att det kan användas för deras egna syften snarare än för syftena från mörka krafterna vilka har förändrats kraftigt, här. Och tillkännagivandena som kommer till följd av detta kommer att bli många.

Vi har gett till James tidigare som han ännu inte har delat. Att de av er som letar på internet och ofta är angelägna om att se vad som sker härnäst och vad som händer, och höra de senaste ryktena och läsa om det, och allt detta, och vi har gett till James att det kommer mycket snart här, att det kommer att vara en sak efter den andra, efter den andra, efter den andra, och kommer att bli så överväldigande för de av er som söker sanningen. Sanningen finns där ute, och ni kommer att finna den mer och mer och mer. Och den kommer att bli mer och mer utbredd för inte bara de av er som letar efter den, utan de som inte ens letar efter den. Den kommer att vara så där ute, framför deras ansikten, kan man säga. Så de meddelanden som du talar om kommer. Vi kan inte säga exakt när eller hur de kommer att bli, men vi kan säga att de säkert kommer att vara ganska djupgående i många avseenden. Okej?

Gäst: Tack.

OWS: Skulle det finnas andra frågor här?

Gäst: Jag har faktiskt en från Facebook-gruppen, och sedan en från mig om det är okej. Någon i Facebook-gruppen ville delta i en Cobra-meditation, men hon fick höra av någon som hon tyckte var en Ljusarbetar-person att det inte var en bra idé, att de inte riktigt gjorde arbetet med Ljusarbete.

Jag slutade också med att göra dem, bara som en sido-kommentar, slutade göra dem på grund av toplet-frågan, eftersom han sätter lite fokus på toplet-bomber, som jag trodde att vi fick höra att vi inte skulle göra.

Så hur som helst, hon ville veta, borde hon delta med Cobra eller inte, och vad är situationen?

OWS: Vad vi kan säga här är att titta på situationen för att svara på denna fråga. Titta på massmeditationen, den globala massmeditationen som träder i kraft här, som många arbetar för. Och det startade till stor del med den här, Cobra. Det översätts till många språk över hela din planet, och många, många av dina webbplatser har tagit detta på sig och sprider ordet, precis som din grupp, Ancient Awakenings, sprider ordet här. Så hur kan man säga att den här inte är av Ljuset, om han vill sprida Ljuset? Du ser? Det är så vi skulle besvara den delen av frågan.

Gäst: Okej, tack.

OWS: Shoshanna, något du vill tillägga?

Shoshanna: Tja, vi kan dela med oss om det här. Får vi dela?

Gäst: Ja snälla.

Shoshanna: Det här är en individuell strävan efter sanningen. Vi kommer att säga er att det bästa rådet som ni kan ge vem som helst är att be dem att genom sina hjärtan urskilja att det som är lämpligt för dem i deras medvetenhetsrörelse inte nödvändigtvis är samma för nästa person. De måste använda sin egen urskillning. De måste försöka gå framåt baserat på sin egen förståelse och sin egen väg till medvetande och utveckling, förstår du. Så detta är de råd som vi skulle ge till dem: använd din egen bedömning och gå inte ut till andra som kanske eller kanske inte kan ge dig svaret som du söker; se till dig själv. Namaste.

Gäst: Ja. Tack tack.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Okej. Så en fråga från mig. Jag hade en som jag ville ställa, och då tog JoAnna upp en bra poäng. Så jag försöker [bestämma] vilken. Men låt mig gå med JoAnna, den som hon ifrågasatte. För vi pratade om dessa tio dagar av mörker, men vid den tiden skulle vi teoretiskt ha videor som kommer att berätta vad som händer i vårt land, väl, händer det i andra länder? Kommer de att göra samma sak? Eller hur förväntas det spridas och fås att fungera globalt?

OWS: Svaret är ja, det kommer att inträffa över hela världen. Men vi skulle säga att det till stor del kommer att starta upp med denna nation. Att detta är nationen, detta är det land som börjar övergången, vill vi säga. Det är så vi kan se på det. Inte för att andra inte är en del av detta – det är de verkligen, men det är denna nation som leder fronten här. Och din president, er president Trump, är den som kämpar för rörelsen för Övergången. Okej? Shoshanna, något att lägga till?

Gäst: Okej, bra.

Shoshanna: Vi kan dela.

OWS: Ja.

Shoshanna: Vi kan dela med oss om detta. Får vi dela?

Gäst: Ja snälla. Tack.

Shoshanna: Den som kallas Trump har varit i kommunikation med alla världsledare. Han pratar med dem alla. Han har till och med uttalat detta offentligt att han pratar med alla världsledare om denna rörelse och när han talar till dem försöker han förena dem med en gemensam sak för att höja mänsklighetens vibrationer till en högre nivå. Han gör detta. Och vad ni kommer att se, som Den Som Tjänar har gett, är att denna nation, kallad Amerikas förenta stater, leder rörelsen. De leder världen till denna övergång, förstår ni. Och er ledare leder de andra. Det är så den är, utvecklingen. Namaste.

OWS: Och vi vill tillägga här också att den här, Trump, är, som vi säger, han leder uppgiften, och de olika länderna kommer alla in i detta när det händer. Han är den som är inblandad med Alliansen.

Och Alliansen, om ni börjar förstå vilka de är, de är inte bara människor här på planeten. De är anslutna till Galaktikerna och Agarthena under jorden också.

Och allt detta är den, president Trump, helt medveten om. Han har anslutning till eller kontakter med många av dem. Och det är vad vi kan säga här. Vi kan inte ge mer information om detta just nu, men det kommer ut direkt vem den här är.

Shoshanna: Vi kan lägga till ytterligare en aspekt, snälla?

Gäst: Ja gärna.

Shoshanna: Trump är Enaren som har förutsagts många gånger. Han är Enaren. Namaste.

OWS: Ja.

Gäst: Wow. Tack. Wow, fantastiskt. Tack.

OWS: Mycket bra. Finns det andra frågor här?

Gäst: Ja, jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Jag har en fråga om något som jag såg i en vision. Jag var i trädgården i hemmet som jag växte upp i som barn med två andra släktingar. Jag tittade upp och såg Norrsken och jag sa: ”det börjar.” Min fråga är, såg jag en representation av Solblixten, eller kommer norrsken att bli ett förspel till Solblixten? Eller vad var detta? Tack.

OWS: Vi kan inte direkt berätta hur det kommer att se ut, för det kommer att se annorlunda ut för många människor. Men vi kan säga er att själva Solblixten kommer att ses över hela planeten på en gång. Så det är en enorm händelse här. Vi kan berätta det för dig. Hur exakt ni kommer att bli medvetna om det, som olika färger på himlen, så kommer det att bli för många som kommer att uppleva detta. Inte direkt från själva blixten i det ögonblicket, men efter en tidsperiod när det filtreras, vill vi säga, det filtreras genom atmosfären, och det kommer att skapa mycket av denna färg som du säger, här. Men inte färger som ni förstår dem direkt idag. Färger som ni aldrig har sett förut.

Shoshanna: Vi vill dela.

OWS: Ja.

Shoshanna: Får vi dela, Kära Syster?

Gäst: Ja gärna.

Shoshanna: Vår Kära Syster, du håller på att låta dina gåvor komma upp till ytan. Du har profetians gåva. Du har vetat detta under många, många, många dagar i ditt liv, du har vetat att du har profetiagåvan, men du har inte tillåtit den att komma fram, förstår du. Låter det vettigt för dig?

Gäst: Absolut ja.

Shoshanna: Och vi kommer att säga dig, vår kära syster, att det du såg är vad många kommer att se, eftersom effekterna av en Solblixt kommer att orsaka en variation på er himmel. Det kommer att orsaka färger som ni aldrig sett förut, som One Who Serves har angett. Men vi kommer att säga dig, vår Kära Syster, visionen som kommer att uppstå på himlen är för de som har ögon att se, och många kommer inte ens att titta upp! Det kommer fortfarande att inträffa, men många kommer inte riktigt att märka det, förstår du. Så vi vill berätta för dig att det viktigaste budskapet som vi har gett dig är att använda dina profetiska gåvor i dessa tider. Låter det vettigt för dig?

Gäst: Ja det gör det.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Mycket bra. Finns det några andra frågor här?

Gäst: Ja. Min dotter hade en dröm igår där, med Solblixten, vår sol blinkade från gult till en blågrön färg, en vacker blågrön, och den var omgiven av regnbågsljus på en magentahimmel. Så min fråga är, kommer vår sol att blixtra upp till nästa chakrafärg med uppstigningen?

WS: Det du talar om här är en mycket högre medvetenhetsnivå än planetens befolkning på denna punkt. Du befinner dig på en högre frekvensvibration mer och mer, och därför får du den typen av förståelse mer och mer. Och även din dotter, som du säger, här. Och andra också, många andra över hela världen börjar också ha denna högre förståelse för vad som händer och vad som kommer att hända här.

Vi kan inte säga exakt hur det kommer att se ut, men vi kan säga att det kommer att bli ganska fantastiskt, säger vi här. Bortom fantastiskt. Utöver allt du kan tänka dig ännu på denna punkt.

Även utöver vad du kan drömma om, just nu. För när du drömmer om det känner du inte nödvändigtvis det djupt inom dig själv. Men när du upplever detta kommer du att känna det djupt. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan dela. Får vi dela?

Gäst: Ja snälla.

Shoshanna: Vår Kära Syster. Lyssnar din Älskling på det här samtalet?

Gäst: Hon är i det andra rummet.

Shoshanna: Tja, skulle du kunna tänka dig att ge henne ett meddelande från oss?

Gäst: Det skulle jag gärna vilja.

Shoshanna: Din söta tjej är ledare för sin generation. Hon är en tyst ledare. Hon är en influencer. Hon kommer att påverka dem att utvidga sina sinnen genom sina gåvor, genom sin konst, förstår du. Du förstår, hon är en utsedd person att vara ledare i denna rörelse för sin egen sort, för sin egen generation, och hon har antytts detta genom sina drömmar. När hon ser dessa färger är det färger med högre vibrationer och ett uppstigande medvetande som hon integrerar i sin egen nivå av förståelse så att hon kan föra detta framåt till sin generation. Vad vi finner är att de som är i hennes ålder kommer att börja lyssna på henne eftersom hon är i deras ålder, förstår du. Låter det vettigt för dig?

Gäst: Ja, perfekt.

Shoshanna: Detta kommer, Kära Syster. Ge henne detta meddelande från oss och berätta att hon har modet av ett dussin lejon! Hon måste veta det. Namaste.

Gäst: Tack så mycket. Det var vackert.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Mycket bra. Finns det någon sista fråga här innan vi släpper kanalen?

Gäst: Ja snälla.

OWS: Ja?

Gäst: Jag skulle vilja få ett annat perspektiv än vad jag har antagit om ett par termer, och jag skulle vilja erbjuda detta som en potentiell förståelse för dem som lyssnar.

Den första termen är ”mänsklig aprovia.” Min förståelse av det är som ett moln av mörk energi som svävar över en stad, sjukhus, fängelser, saker av den naturen.

Och då är den andra termen ett annat perspektiv av ”bikameralt medvetande.” Och vad jag nyligen har lärt mig är att det är gammalt tänkande och gamla sätt att bli ledd och inte tänka för sig själv. Så det är vad jag ber om.

OWS: Det du talar om är en känsla av kopplingen till det nuvarande paradigmet, här, till det nuvarande tredimensionella paradigmet. Och det kommer det inte att vara i de högre vibrationsdimensionerna som du går mot. Så att förstå själva termen är, som vi säger, irrelevant, här. Det har ingen betydelse. Men du har rätt i förståelsen att det finns detta försök att höja mörkret in i det kollektiva medvetandet, höja rädslan, sänka vibrationen så mycket som möjligt och skapa en mörk atmosfär, säger vi här, och det var planen för de av kabalen, djupa statens kabal, som ni kallar det här mer och mer nu. Och detta var deras plan att sänka frekvensen över planeten så att de kunde fortsätta att hålla kontrollen. Men som vi har sagt många gånger det händer inte. Det kommer inte att hända. Och de förlorar kontrollen, och de förlorar också den vibrationsfrekvens som de försöker skapa. Ja, rädslan sprider sig, men kärleken sprider sig också och övervinner rädslan. Ni kommer att märka det mer och mer när detta fortsätter. Och er president Trump, som försöker hålla all denna rädsla nere så mycket han kan, är katalysatorn för att få detta upp till de högre vibrationsfrekvenserna permanent, här. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi har inget att lägga till detta.

Gäst: Tack.

OWS: Vi tar en fråga till, och det kommer att vara den här. Vi måste släppa kanalen.

Gäst: Tack. Jag hade en underbar meditation som jag skulle vilja dela och ställa en fråga. Jag reste till solen och kom till slut till den Centrala Solen. Jag blev omedelbart så attraherad av den Centrala Solen att jag blev helt en del av den. Sedan, när jag kom tillbaka till min kropp, gick jag tillbaka genom solen och den andra solen och till planeten Jorden. Jag upplevde också hur jag var en del av den energin som kom till planeten. Jag skapade det flödet, den blixten av energi som totalt förändrade planeten. Och sedan blev jag en del av min kropp. Men min kropp var medveten om allt mörker som förstörde runt omkring. Men jag var så centrerad på mig själv och så ljus, så omgiven av sådan stark eld och starkt ljus att jag sa: ”vem bryr sig? Se hur du är i total salighet, i total lycka, så oroa dig inte för det, allt är okej. ” Och jag var bara så centrerad. Och det var så vackert. Jag kände stor lycka. När jag sa det, kom jag ihåg att Sananda sa: ”kom ihåg vem du är och vem du har varit.” Och så såg jag alla dessa kroppar som alla var i linje med mig. Och när de alla var i linje med mig, exploderade jag till vad jag skulle tro var en planet eller en sol. Och det är min fråga: Jag vet inte vad det var.

OWS: Ställ din fråga direkt. Vad är din fråga?

Gäst: Varför blev den bilden som jag exploderade till antingen en planet eller en sol? Jag såg mig inte längre som en person.

OWS: Eftersom du upplever hela din medvetenhets totalitet utöver den personlighet som du nu är in i de fulla dimensionella frekvenserna för vem du är och vem du någonsin varit. Att säga att du var en planet, eller att du var en exploderande stjärna, eller något av den här typen, kan vi inte säga direkt på denna punkt, men du har en kunskap inom dig själv som anslutningen där, och anslutningen till den Universella Kreativa Källan här. Och det är din anslutning, liksom alla andras anslutning, förstår du? Så du kommer att känna hela kärnan i vem du är när du tillåter dig att gå så djupt som du gjorde här. Och det är vad du har åstadkommit genom att göra det. Okej? Shoshanna, något att lägga till?

Shoshanna: Det har vi inte.

OWS: Mycket bra. Då hoppas vi att det var ett tillräckligt svar på din fråga.

Gäst: Ja. Tack.

OWS: Och vi måste släppa kanalen här. Har du något du vill lägga till här, Shoshanna, som en sista [kommentar]?

Shoshanna: Vi har inte ett formellt meddelande. Vi säger bara till var och en som lyssnar, och som kan läsa ordet: att förbli enade, att vara förenade, att älska varandra och gå med varandra i ett firande av denna process. Namaste.

OWS: Ja. Och vi skulle säga här att förbli lugna själva, och hjälpa andra också att hitta lugn i sig själva så att de fortsatta vibrationerna går upp, snarare än ner, som kabalen vill skall hända, här. Vi vill att frekvenserna ska fortsätta att öka, ljuset ska fortsätta att öka. Och det här är upp till er, alla er, Ljusarbetare och Ljuskrigare över hela planeten, här.

Shoshanna: Vi vill lägga till en sak, snälla?

OWS: Absolut.

Shoshanna: Vi vill påminna alla, och kom ihåg detta, att rädslan är ett 3-D matrisprogram som är falskt! Det existerar inte på riktigt, förstår ni. Så köp inte in er i det! Namaste.

OWS: Ja. Det är därför det är ”falska bevis som ser verkliga ut.” Den som kom upp med det var ”rätt på”, som ni brukar säga, här.

Shoshanna: Ja.

OWS: Så vi behöver släppa kanalen nu.

Shanti. Frid vare med er. Vara den enda.

Kanaliserat av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Artikeln kan återges i sin helhet om författarskap och författarens webbplats tydligt anges.

Om du vill gå med i Ancient Awakenings och delta i våra söndagssamtal, gå till vår Meetup-webbplats (www.meetup.com/ancient-awakenings) och gå med där.

”Att tro är att se!”

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...