Judas Iskariot via Ann Dahlberg, Söndag 1 januari 2016

Judas Iskariot

Kanal Ann Dahlberg

Söndag 1 januari 2017

 

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Ett gammalt år har lämnat, ett nytt har gjort sitt intåg. Det nya året bär framtidens löften med sig. Det framtida bådar gott, kära Jordbor. De avslöjanden som nu kommer att ske kommer att få den ”gamla världen” på fall. Nya regeringsskick är stundande med människor som förstår att akta den här jorden och det liv som lever på den. De vet vad de har framför sig och det arbete som ligger framför dem. De arbetar i ljusets tjänst och kommer att dra likasinnade människor till sig. Människor som förstår att ett samarbete med varandra är den enda vägen till att förändra livet på den Jord vi lever på. Ett rättvist samhälle där tillgångarna fördelas efter var och ens behov. Både människor, djur och natur måste få ta del av den här kakan. Ny teknologi behöver introduceras som inte skadar livet i vår natur och i sista ändan även oss själva. Det finns ingen som har undkommit att påverkas av de gifter som harborerar på vår Jord idag. Arbetet är stort mina kära vänner på Jorden men inte större än att ni kan klara det tillsammans. Tillsammans är ni oövervinneliga, kära barn, tillsammans kan ni utföra underverk.

Mirakel kommer att ske både här och där och det kommer att väcka stor förundran, men mirakel det är ni själva, ni utför dem med er stora medvetenhet som nu kommer att växa till sig på Jorden. Det är en kollektiv medvetenhet som blir större ju fler människor som ansluter sig till den. Ni växer i medvetenhet kära Jordbor. Klockan tickar och en efter en vaknar ni upp, gäspar och ser er yrvaket omkring… aha vad det av den orsaken jag valde att komma hit. Dags att kavla upp ärmarna och dra sitt strå till stacken. Världen behöver mig, behöver min medvetenhet och förståelse av att vi alla är ”ett”. Vad är nu min uppgift? Javisst, jag känner den i mitt hjärta, jag hör viskningarna som kommer därifrån. Saker dyker upp som jag förstår att jag ska ta tag i. Kan det vara det här eller det där. Det här känns bra, jag går åt detta håll. Det flyter på, så det måste vara rätt. Vägen är lätt att gå för den som är förtrogen med sitt hjärta och förstår att lyssna på sin själ. Var inte rädda för att pröva, om ni är osäkra, kära barn på Jorden, be om vår ledning om tvivel sätter till. Lyssna i en stilla meditation och du har svaret där, håll det kvar och sätt tilltro till det. Svaret i din egen tystnad är det svar du kan lita på.

Gå tillsammans, bilda grupper, hjälp varandra nu, ni är fler än ni kan tro och många fler är under uppvaknande. 2017 är uppvaknandets tid för den stora massan och arbetet kan starta för att förändra livet för den här planetens människor, djur och natur. Det är ett livsnödvändigt arbete som kommer att skänka er mycket glädje och kärlek. Glädje och kärlek kommer att ersätta rädsla och hat. Det är rädslan som gör er små och det är kärleken som gör er stora. Det är kärlekens mirakler som gör störst underverk på Jorden och som gör mest nytta för de liv som lever där. Många spadtag har redan gjorts så arbetet är redan igång men alla behöver bidra med sin spade eller sin gåva för att allt ska bli den perfekta bild som ni redan målat upp i er inre verklighet. En skön verklighet där alla kan bo och leva tillsammans i endräkt och samhörighet, där kärlek och glädje är det som binder ihop er.

Ja, det är en fantastisk tid som ni lever i och det är en ynnest att få uppleva den på Jorden. Ni är utvalda till att få vara med om detta, men det vilar också ett stort ansvar på era axlar. Ni har visat att ni har kunnat axla detta stora ansvar och resultatet har nu börjat att visa sig för var och en som är medveten nog att våga se och känna. Det här kommer att väcka upp andra som snart står redo att arbeta för Jorden i glädje och kärlek för den jord vi är komna ifrån. Vi är alla ”ett” och har att tacka den Jord vi lever på för den fysiska utveckling som vi nu befinner oss i. Det är en stor förändring som är på gång inom och utom oss. Allt transformeras om till en större medvetenhet i vårt varande här på Jorden. Förändringen sker successivt och är oåterkallelig. Ingen kan undgå att förändras, medvetenheten ökar för var dag och intuitionen tar över mer och mer. Människorna börjar hitta hem till sig själva. Det blir en upplevelse av att hälsa på en gammal vän. Javisst, det här är ju jag, jag känner igen det, nu minns jag…

Det här blir ett underbart år, kära vänner. Vi lyckönskar er, er nya medvetenhet och den glädje och kärlek som följer med den. Vi är alla kärlek, vi har bara glömt vilka vi var. Nu minns vi…

Jag och alla själar och guider som finns med er önskar er Ett Gott Nytt År och låt året bli ett tecken för kärlek, förnyad hälsa och glädje.

Namaste

Judas

You may also like...