Jesus via John Smallman, 21 september 2021

 

 

Jesus via John Smallman den 21 september 2021

”Skuldkänslor tjänar er aldrig”

 

 

Var i frid med er själva, allting löper på underbart, precis som det var gudomligt avsett. Ha tillit till er själva, för ni är, varenda en av er som läser detta meddelande, exakt där ni är menade att vara, där ni valde att vara innan ni inkarnerade till denna nuvarande mänskliga livsupplevelse. Ni alla valde att befinna er i en kropp vid exakt detta ögonblick – NU – för att på ett massivt sätt hjälpa till i mänsklighetens uppvaknandeprocess och det är exakt vad ni alla gör. Ni alla avger och håller avsikten att enbart vara kärleksfulla vad som än dagligen dyker upp i era liv, till och med i stunder då det inte förefaller vara på det viset, för era egon reagerar tanklöst och icke medvetet närvarande på ett icke kärleksfullt sätt på en oväntad händelse eller personlig samverkan. Bara påminn er själva, när ni blir medvetna om att en sådan händelse har inträffat, att er sanna avsikt är att vara enbart kärleksfulla och förlåt er själva ögonblickligen för ert misstag.

Släpp taget om alla känslor av skuld som kan uppstå, för skuldkänslor tjänar er aldrig, de är inget annat än en egoistisk distraktion som helt och hållet upptar er och förvirrar er. Om en ursäkt eller någon form av gottgörelse för er förefaller vara lämplig, genomför den då, men släpp taget om alla förväntningar gällande hur den ska bli emottagen, eller huruvida den kommer att tas emot, för ni har med er ärliga avsikt försökt korrigera ert skenbara misstag, så låt den vila där. Ytterligare försök med rättfärdigande eller ursäkter är onödiga. Ni har med Kärlek agerat utifrån era hjärtan och denna Kärlek har uppmärksammats och accepterats, fastän det kanske för stunden inte är uppenbart.

Kärlek utgör Allting och därför är ni Kärlek. Varför tror ni att varje människa eftersträvar Kärlek? Det är för att ni behöver känna er älskade, ni behöver uppleva er sanna natur, ni behöver uppleva Er själv. Men den största majoriteten av människorna känner sig oälskade, eller ovärdiga att bli älskade, för det är en aspekt av ert valda deltagande i det overkliga spelet av separation. Djupt inom er själva, men dolt för er av den ständigt pågående upplevelsen av separation, ligger vetskapen om att ni är Kärlek och ni vill och behöver få känna Den, så ni tillbringar era liv med att söka efter Den, men där Den inte finns – utanför er själva. Och detta bekräftas regelbundet för er när andra – som också letar utanför sig själva – ofta behandlar er kärlekslöst när de återspeglar sina egna kärlekslösa upplevelser tillbaka till er.

Att vara separerad är att vara separerad från Kärlek. Detta är omöjligt, men för att det enda syftet för det illusoriska tillstånd, eller drömtillståndet, vilket ni konstruerade för eoner sedan och inom vilket er mänsklighet upplever sig själv, är att uppleva separation från Allting, från Kärlek, från er sanna natur, så är detta vad ni får uppleva. Var och en av er har tillbringat oräkneliga mänskliga liv med att leta utanför er själva efter det som finns inom er alla, det som är er sanna natur, ett tillstånd från vilket ni aldrig kan vara separerade, nämligen KÄRLEK, energifältet som utgör Allting.

Det första steget för att märka att ni är Kärlek är genom själv-acceptans! Ni alla har valt att inkarnera många, många gånger för att komma ihåg er sanna natur, för att fullt ut acceptera Den och för att integreras med Den. Ni är den som Gud skapade Er till att vara, till en evig och harmonisk och glädjefylld existens. Denna som Ni är, finns närvarande inom varenda kännande varelse. Ni är varje kännande varelse! Hursomhelst, så tror era egon, de pyttesmå galna aspekterna av var och en av era mänskliga personligheter, att de själva är separerade, ensamma, till och med övergivna i ett vidsträckt känslolöst universum, i vilket deras överlevnad ständigt hotas.

Att vakna upp är att känna er Själva, på nytt såsom Ett, och en större del av mänsklighetens uppvaknandeprocess innebär att ni, var och en av er, ska uppmärksamma att ni har använt er fria vilja till att inkarnera som en specifik individuell människa, omedveten om detta, men med en briljant gudomlig plan att komma tillbaka till denna insikt. Medan ni fortsätter att döma er själva negativt och jämför er själva med andra, vilka för er förefaller vara välsignade med bättre kroppar eller hjärnor och med bättre familjer, vänner, nära och kära, eller levnadsförhållanden, så kommer ni att fortsätta känna er otillfredsställda, orättvist diskriminerade och ni kommer att vara oförmögna att vakna upp. Att vakna upp är att vakna upp till det under som Ni är, och för att ni ska göra det så måste ni absolut acceptera er själva, totalt och villkorslöst.

Gud skapade Er perfekta och djupt inom er själva vet ni att detta stämmer, så varför fortsätter ni ständigt med att döma Hans Gudomliga skapelse såsom kärlekslös, ovärdig och oacceptabel? Genom att göra detta så dömer ni Gud såsom antingen inkompetent, oförsonlig eller bägge delarna och detta är i sanning ett galet beteende! Men Ni är inte galna, Ni är Hans perfekta Gudomliga skapelse, Ni har bara glömt det när Ni engagerar Er i livet som människor i den overkliga omgivning som Ni konstruerade skenbart för så länge sedan – men i sanning endast för några ögonblick sedan!

Ni kommer att vakna, ert uppvaknande är oundvikligt för en evig sömn är omöjlig. I själva verket så är sömnen ett ytterst overkligt, omöjligt och totalt onödigt tillstånd i vilket någon som Gud har skapat skulle kunna träda in i. I sanning så är ni evigt fullt levande, fullt medvetna och fullständigt vakna, för det förekommer inget annat tillstånd av varande. Men Er Guda-givna fria vilja kommer att ge Er den fullständiga friheten att konstruera ett fantasi- eller illusions-tillstånd, till vilket Ni skulle kunna sänka Er ner, i egenskap av oräkneliga människor i kroppar, under en begränsad tidsperiod. Alla dessa individer som upplever livet i en kropp såsom människor har också en fri vilja och därför är det upp till dem att kollektivt välja när de ska vakna upp. Och de har slutligen gjort detta val.

Som en kontrast till det skenbara kaoset, förvirringen, konflikterna och lidandet som sker runtom i världen, så håller det mänskliga kollektivet i själva verket på att vakna upp. Om ni ser er omkring och gör era egna efterforskningar, i stället för att lita er till massmedias hjärntvättande manipuleringar, så kommer ni att finna kopiösa och ofantliga bevis som påvisar att detta är fallet.

Ha därför tillit till er själva och lita på er Källa när ni fortsätter med att hjälpa till så magnifikt, med så många andra – av vilka så många likväl fortfarande förblir omedvetna – i den kollektiva uppvaknandeprocessen. Och lyft upp och inspirera varandra, genom att fira denna stundade och ofantliga händelse, varje gång ni vänder er inombords till era heliga inre helgedomar för att bjuda in och välkomna Kärleken till era hjärtan.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

You may also like...