Jeshua: Ni är det Nyas Barnmorskor, 4 maj 2024

 

 

Jeshua: Ni är det Nyas Barnmorskor

4 maj 2024

https://www.lightraisersworldwide.com/you-are-the-midwives-of-the-new-pamela-kribbe/

Pamela Kribbe kanaliserar Jeshua

Kära vänner,

Jag är Jeshua, jag hälsar er alla som nära och kära, som släktingar och som lärare. Jag talar inte längre till er som studenter, jag talar till er i er mognad, er inre styrka. Denna är närvarande i var och en av er och är redo att blomma ut, att uttrycka sig i denna jordiska verklighet som har stort behov av ny inspiration och ledarskap från hjärtat. Jag vänder mig till dig, för din själ är vaken. Ni har alla en koppling till er själs flöde, även om jag vet att denna koppling ibland döljs av gamla rädslor, av förvirring och illusioner som det finns så gott om på Jorden.

Jag talar till dig igen om din styrka, den spirande läraren som bor inom dig. Tiden har nu kommit här på Jorden för att manifestera den lärarens energi och att låta din röst höras. Detta är tiden, även om en liten del av dig känner att tiden aldrig är tillräckligt mogen; att det alltid finns mycket att göra inom området självläkning och att övervinna gamla rädslor – och till viss del har du rätt. Självklart är det oerhört viktigt att du håller ett öga på den del av dig som fortfarande ligger i skuggan; den som fortfarande är rädd för att dyka upp i ljuset och som ännu inte kan omfamnas av ditt ljus och din kärlek.

I varje människa finns gamla delar, barndelar, som har försummats. Det finns rädslor och negativa tankar som ofta påverkar dig utan att du vet varför. Men det finns också något moget i dig som är vaket, och det är din själs röst. Och anledningen till att jag säger detta till dig är att jag tror att du ofta förblir i skuggan av din egen storhet. Jag vill betona att du kan vara stolt över det du redan har uppnått inombords.

Som själ är du verkligen inte här för första gången, och i alla dessa liv har du samlat på dig erfarenhet och visdom. Men det är i det här livet som alla dessa olika aspekter av dig själv kulminerar i en koncentrerad upplevelse, som i en blommande växt vars knopp är redo att spricka upp. Gamla lager av förståelse, visdom och erfarenhet vill nu komma fram, och just i detta ögonblick i historien, eftersom detta ögonblick är en övergångsperiod här på Jorden.

Mänskligheten gör sakta men säkert övergången till ett hjärtbaserat medvetande. Detta är en stor händelse på Jorden, en ny födelse på en kollektiv nivå, och ni är en del av den övergången. Ni är föregångare, ledare inom det nya medvetandets område. Det finns dock en dynamik i alla tillväxtprocesser som inte sker i en rak linje. Det finns toppar och dalar, vågor som ebbar ut och flödar i processen av denna nya födelse.

Era själar har uppmanats att stödja denna process och att gå vidare på de förändringsvågor som är en del av födelsen av denna nya verklighet, och denna process kommer inte alltid att vara lätt för er. Du kan vara säker på att de gamla egenintressena som vill behålla sin makt, som håller fast vid sin position på grund av rädsla för det nya, inte kommer att släppa taget utan vidare. Men det är inte din plikt att kämpa mot dem; det är bara din uppgift att följa din egen själs rytm, din egen inspiration, dina egna unika insikter som du tar hit. Och för det finns det tillräckliga möjligheter i ditt liv. Era själar ville att den här processen skulle hända och har skapat förutsättningarna där det äntligen är möjligt. Jag skulle kunna beskriva resultatet som att det till fullo är den du är i ditt hjärta, i din själ, varför det är så viktigt för dig att svara på din själs kallelse. Tiden är mogen för dig att göra det och det uppfyller också din själs plan.

Ni är barnmorskor för det nya. Vid ett barns födelse är barnmorskan oerhört viktig. Hon gör skillnaden mellan en eventuellt traumatisk förlossning, en omgiven av smärta och skräck, eller en smidig förlossning som är relativt lätt. Jag säger relativt lätt eftersom varje ny förlossning får oförutsedda konsekvenser. Du ser det runt omkring dig. Det råder mycket förvirring på Jorden; det finns smärta och lidande, skräck och förtvivlan. Men du måste koncentrera dig på din egen pusselbit som du kom hit med för att bidra till helhetsbilden. Det är din uppgift, ditt uppdrag, och för att kunna utföra det uppdraget behöver du våga tro på dig själv.

Så när jag säger att du är en lärare, en guide, känn efter i ditt hjärta om du kan höra sanningen i det jag säger. Försök att förstå och acceptera den sanningen i dig själv. Känn vad dessa ord betyder för dig: ”Jag är en lärare, jag är en guide.” En del av er kommer att känna osäkerhet vid dessa ord, en känsla av: ”Jag är inte redo; Jag kan inte göra det; Jag vet inte” eller ”Jag är inte välkommen på Jorden.” Gamla rädslor kan dyka upp som har att göra med att du blivit avvisad, straffad eller till och med dödad för att ha spridit ditt ljus. Ändå ber jag dig att hålla fast vid dessa ord, vid tanken: ”Jag är en lärare”, så att du kan känna och uppleva att det finns en plats för dig. Känna att Jordens verklighet säger ”ja” till dig. När jag ber dig att omfamna den undervisningsuppgiften, se den framför dig som en energi, en färg, en vibration, en känsla eller en symbol. Låt något påtagligt dyka upp framför dig och låt det flöda genom din aura. Känn vad du har kommit hit för att bidra med; vad din egen styrka är som kan hjälpa till att förnya världen.

Du är säker på Jorden precis som saker är, så göm dig inte längre. Och när gamla rädslor uppstår i ditt liv, osäkerhet eller förvirring, se på dem med en lärares öga: en lärare med ett hjärta fullt av medkänsla. Ha förståelse för dig själv, vilket är det snabbaste sättet att skingra skuggorna. Det är inte genom att trycka undan dem eller genom att förneka dem, och inte genom att arbeta med dem, i den meningen att du kommer att bli av med dem genom någon magisk metod, utan genom att verkligen se med kärlek på skuggorna i dig själv.

Naturligtvis har du rädslor och tvivel och osäkerheter. Du är en människa precis som alla andra människor.Men om rädslorna tillåts finnas där, om ditt hjärta är så allomfattande att de där mörka platserna får finnas, då är du en upplyst människa. Och en upplyst människa är inte en perfekt människa; de väntar inte på perfektion i sig själva. En upplyst människa ler mot sig själv och ser sina egna egenheter och accepterar dem. En upplyst människa förväntar sig inte att stå över andra människor; de vet att de är lika mänskliga som alla andra och de accepterar att vara människor. Och det är i ljuset av acceptans som allt ser annorlunda ut. Då uppstår lycka, munterhet och lättsamhet

Dessutom dömer du inte andra människor så snabbt. Från det djupa mänskliga rummet – som du skapar från dig själv, mot dig själv – blir kontakten du har med den här världen och med andra människor väldigt annorlunda. Du behöver inte längre leta efter förändring och förbättring. Du låter andra vara, på samma sätt som du tillåter dig själv att vara. Du ser att det finns ofullkomlighet i alla, trasighet i alla, men ändå så mycket som är bra och värdefullt.

Varje person bär i sitt hjärta en unik pusselbit, något som bidrar till helheten, något som är unikt för den personen. Det är gnistan, stjärnljuset, den gudomliga gnistan i varje enskild människa. Du är här på Jorden för att tillåta den gnistan i dig själv att nu stå i fullt dagsljus, och med den gnistan röra och aktivera gnistan i andra människor. Det här är kraften du letar efter. Att komma in i din styrka betyder att du låter din egen unika kraft – kraften som kommer direkt från din själ – flöda så djupt genom dig att den berör Jorden. Hela ditt väsens kraft flödar till Jorden. Och det är utifrån den grunden du säger ”ja” till livet, till människorna runt omkring dig, och det som är svårast, du säger ”ja” till dig själv och till allt som bor inom dig.

Vad det innebär att komma in i din styrka är att bli en människa som är allt i ett stycke, som är hel. ”Ja, det är den jag är, med alla mina motsägelser, min småsinthet och med alla mina förmågor och talanger som utvecklats som ett resultat av många liv: det unika ”guldet” i mig.”

Du behöver inte längre skämmas för dig själv, vilket är något som var och en av er har lärt sig att känna: undervisade av uppfostranstraditionerna och säkerligen av de religiösa traditionerna där självförebråelsen var av största vikt. Det är särskilt till dig som jag talar, du som nu attraheras av andlighet, och som var påverkad i tidigare liv, och som fortfarande påverkas av dessa negativa traditioner av självförebråelse. Du fick lära dig att betrakta ditt naturliga jag som syndigt, och det naturliga jaget var något du skulle bli av med så snabbt som möjligt. Omfamna din Jordiska andlighet, som är fylld av kärlek till att vara människa; som hyllar livet på Jorden, med dess upp- och nedgångar, med alla dess motsägelser och med den dualitet som finns här.

Jag uppmanar dig därför nu att helt avsiktligt gå ner med din uppmärksamhet i din buk och att vara närvarande där genom att bli medveten om din andedräkt när den flödar in och ut ur din buk. Jag frågar dig: accepterar du Kristusljuset i din buk? Är det tillåtet att röra sig genom dig? Är det tillåtet att vara där? Och inse att när jag hänvisar till Kristusljuset, Kristusenergin, så inser du att du också är det. Vi är ett i den energin – ett enda kärleksfullt fält. Och jag frågar dig om du vill ta din plats inom det området. Och du behöver bara säga ”ja”, om det är vad du känner.

När du börjar resonera med detta område, attraheras saker till dig i ditt vardagliga liv; du behöver inte sträva efter dem så medvetet. Det finns en naturlig resonans om du säger ”ja” till dig själv och till din egen kraft, vilket är en mild kraft som inte insisterar, eller trycker på, eller som vill förändra saker med kraft. Den tillåts flöda smidigt och i någon mening bör det flöda smidigt och mjukt, annars flödar den inte alls: den är den kvinnliga aspekten av det nya medvetandet, den nya energin. Du rör dig i det flödet, och inte så mycket med att försöka med ditt tänkande och av att vilja förändra saker; du känner helt enkelt vart din själ vill ta dig.

I ditt dagliga liv anpassar du dina val till dina känslor. Och för det behöver du den manliga energin. Den manliga energin skär genom motståndet, gör val, säger ”ja” eller ”nej” till det du möter i livet. Din kvinnliga energi anpassar sig till din själ, till den djupa inspirationen som kommer inifrån, medan din manliga energi är där för att stödja och skydda dig. Den ser till att du inte blir distraherad eller frestad av externa röster.

Jag ber dig därför att nu uppleva den kvinnliga energin i dig själv som en energi som finns både i ditt hjärta och i din bål. Kanske är du bekant med symbolen för siffran åtta som ligger platt på sidan, lemniscaten, där energin ständigt flödar samman genom de två cirklarna. Föreställ dig att ditt hjärta och din bål är i den relationen med varandra: den kvinnliga energin flödar från ditt hjärta till din bål och tillbaka igen.

Känn hur det bor i dig ett djupt kunnande, ett vetande som är både himmelskt och jordiskt. När den jordiska delen flyter upp från buken till hjärtat får den ny inspiration, idéer och planer: breda perspektiv kan uppstå. Och när hjärtats kraft rinner ner i buken, kan du känna vad som är relevant för detta ögonblick: vad det är som kan göras nu; vad som är grundat, realistiskt och klokt. Din buk är huvudsätet för jordning i nuet. Denna integrerade röst, från sammansmältningen av hjärta och mage, är något du bara kan känna i tystnaden, när du är intim med dig själv utan röster utifrån. Gå in i det tysta utrymmet inom dig själv. Du behöver det utrymmet, den tystnaden, annars kommer du inte att leva från din själ.

Föreställ dig sedan att din manliga energi kommer bakifrån för att omge dig, för att omge denna åtta. Den bildar en sköld på samma sätt som en riddare som låter dig ta emot tydlig och exakt information från ditt hjärta och mage. Den manliga energin fungerar som en buffert mellan dig och omvärlden. En buffert som filtreras bort genom att exakt känna av vad som är bra för dig och vad som inte är det; vad som matar din inre röst och hjälper dig att komma till ditt inre utrymme och vad som inte gör det. Den manliga energin är kräsen och klok – den känner till världen. Den manliga energin är upplevd och inte naiv om situationen i denna värld. Han vet hur man skyddar den inre kvinnan och kan ibland vara väldigt tydlig när det gäller att hålla avstånd, eller lämna eller säga ”nej”. Och den manliga energin gör allt för att hedra den kvinnliga energin. Det är denna helgedom han vaktar.

Ta tillräckligt med tid för att känna, mycket tydligt, närvaron av den manliga riddaren i ditt energifält. Eller om du inte känner honom tydligt, bjud in honom att avslöja sig själv. Han är en del av dig och är inget som kommer utifrån. Den manliga delen tillhör dig, precis som den kvinnliga delen. Jag ber er att ta båda energierna på största allvar. De har var sin plats och sin funktion, och de kan inte gå vidare utan varandra.

Jag hälsar er alla. Vi är anslutna inom ett område och ni kan alltid lita på denna koppling. Du är inte ensam.
Tack så mycket.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *