Ärkeängel Metatron via Ann Dahlberg, 12 augusti

Ärkeängel Zadkiel

Ärkeängel Metatron

Fredag 12 augusti 2016

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Metatron och jag har kommit för att prata lite med Er idag. Er värld håller på att förändras i sina grundvalar och detta sker i alla skikt på Jorden. Allt påverkas av de ljusenergier som strålar ner till Jorden nu. Allt förvandlas och omvandlas utefter sin egen förmåga. Alla människor känner hur allt går så mycket fortare nu. Tiden bara rinner ifrån dem och de känner sig lite maktlösa i förhållande till den nu. Enda sättet att stilla tiden är att stilla sig själv, för att få balans i sin egen tillvaro. Alla lugna aktiviteter är att föredra nu, de behöver bli ett större inslag i er vardag för att ni ska få den balans ni behöver. Lugna promenader, qigong, yoga, meditation eller andra aktiviteter där man kan fokusera och koncentrera sig på det som finns i ens omedelbara närhet är bra, för då släpper oron och energin kan flöda fritt.

Det är mycket energi som ska förankras på Jorden nu och ni är ankarna, kära barn på Jorden. Era kroppar tillika med djuren och växterna mottar energin och förankrar den ner i Jorden. Ljuset sprider sig vidare och omfamnar allt som kommer i dess väg. Ingen kan stå opåverkad av energin som far fram på Jorden idag. Det finns ingenting som kan hindra dess framfart. Några stopp här och där påverkar inte energin, den går bara runt och fortsätter obevekligt sin väg. Områdena av ljus sprider sig med stor hastighet, den gör sitt segertåg på Jorden nu. Den vet att dess tid är kommen och gläds över att få sända sina ljusstrålar på Jordens sargade yta. Ljuset läker och helar var det än drar fram. Allt måste böja sig för ljuset eller så småningom försvinna.

Vi har börjat vår tid i ljuset nu kära vänner och det kommer att komma mycket gott från det. Njut av era dagar på Jorden nu och ha tillförsikt för det som nu håller på att ske. Jorden är välsignad och det är ni också, ni går en bättre tid tillmötes och hjälpen finns vid dörren. Öppna dörren och ni har allt ni behöver. Förlita er på er själva och er intuition. Den kommer att leda er hela vägen fram. Det finns många runt er nu som hjälper er att hitta er egen väg i denna stora transformation. Det viktigaste är att hitta sin egen inre röst som talar om vilken väg ni ska gå. Svaren finns som många redan har sagt men som ej kan sägas för mycket INOM er. Er väg bär ni inom er, er gåva finns inom er, ert sanna själv finns inom er.

Vad är det då, det bästa som ni kan göra? Jo gå inom er och sök svaren där. Ni har er egen karta och kompass där, en karta som bara är utformad för er och som inte kan övertagas av någon annan. Det kan därför vara svårt att lyssna på någon annan och gå dennes väg eftersom han/hon har en helt annan karta. Alla kartor är individuellt utformade för er och kan bara brukas av den det gäller. Känn in om det är rätt väg för dig, innan du börjar gå en väg, som någon har rått dig att gå. Kanske var det rätt, kanske var det fel. Svaret har endast du och ingen annan än du själv kan ge dig det svaret. Förstår ni nu hur viktigt det är att ni söker er själva. Det är endast ni själva som kan ge er det svaret som ni behöver.

Stilla er, Stilla er, Stilla er och sök inom er själva. Alla svaren finns där. Ni har gjort kartan tillsammans med era guider och ledare som nu står beredda att fullfölja den tillsammans med er.

Lyssna, lyssna, lyssna efter den ”ljusa” rösten i ert inre. Den kallar på er nu, kära barn på Jorden. Den kallar på er för att påminna er om den väg som ni har valt innan ni gick ner och sedan glömde bort vilken väg det var. Det är dags att väcka upp det minnet nu, det är dags att börja gå hem, kära barn på Jorden.

Vi väntar på Er. Vi ser fram emot vårt möte. Vi älskar Er så mycket.

Metatron

Du gillar kanske också...