Sananda via Natalie Glasson, 15 juni 2018

Sananda via Natalie Glasson, 15 juni 2018

Per Staffan 15 juni 2018

Uppstigningsperioden av Självförverkligande av Mästare Sananda

1 juni 2018

Kanaliserat genom Natalie Glasson – 15 juni 2018 – Originalkälla: Sacred School of OmNa https://www.omna.org

När du skapar en avsikt att följa och utveckla din andliga väg till uppvaknande och att komma ihåg din sanning, så kommer du att röra dig igenom nivåer och lager av uppstigningsträning. Varje period av din uppstigningsväg kommer att fokusera på olika områden i din kropp, tankar, känslor, andligt jag, och fortsätter tills att du har en djupare förståelse och kunskap om dig själv. Din uppstigningsresa och nivåerna eller perioderna av tillväxt och uppvaknande som du rör dig genom är unika för dig och personliga för din själs önskningar. Människan som ett kollektiv kommer att röra sig genom skikt och perioder av uppvaknande och växande uppstigning, detta kommer också att påverka din uppstigningsväg och dina upplevelser. Det är troligt att du utvecklas bortom lektionerna som mänskligheten som kollektiv utforskar och förkroppsligar. Detta kommer dock att påverka dig genom att återställa ditt fokus mot gamla sår och vanor som har lösts men som kan behöva uppmärksamhet på en djupare nivå eller helt enkelt kräva att du bekräftar att energierna inte längre är närvarande inom din varelse. Bekräftelse spelar en stor roll i uppstigningsprocessen. Du styrs ofta till energier som har lösts, läkts eller förvandlats för att bekräfta för dig själv den tillväxt och förståelse som har gjorts. Det är också ett sätt att se till att alla energier som är kopplade till tidigare tillväxt eller uppvaknande balanseras, harmoniseras och anpassas innan du går vidare för att utforska en ny dimension av dig själv.

Bekräftelse ges alltid till dig av det gudomliga, bevis är ofta önskade av ljusarbetare och ändå svåra att förstå eller upptäcka. Bekräftelse och bevis är inte samma sak. Skaparen erbjuder alltid bekräftelse på din evolution och lämpliga idéer eller vägar, dessa ges i symboler, synkroniciteter och tecken samt genom din intuition. Bevis, om det skulle ges, skulle ta bort din kraft och fria vilja.

Utmaningarna framåt

Uppstigningsperioden som många ljusarbetare rör sig genom nu är känd som ett självständighetsstadium. Det är sant att varje steg i din uppstigning är inriktad på jagets och Skaparens förverkligande. Men energierna som kommer in i ljusarbetare vid denna tidpunkt styr en djup och intensiv observation av jaget. Förankringen av energierna aktiverar ljusarbetare på ett sätt så att deras separation från sitt jag och Skaparen kan synliggöras för att observeras, frigöras och läkas. All eventuell tro på separation från ditt jag eller Skaparen kan uppenbaras i erfarenheter av brist, lidande, smärta, kaos, otillräcklighet, frånvaro av stöd, osäkerhet, avvisande och så vidare. Det kan också leda till känslor som ilska, rädsla, oro, osäkerhet, oro, depression, sorg, liksom erfarenheter av brist på förtroende och tro. I dessa upplevelser av separation från Skaparen eller jaget uppmanas du att upptäcka din sanning. Under erfarenheten finns ett kraftfullt livsförändrande och självbekräftande förverkligande som väntar på att erkännas. En insikt som kommer att snabbspåra dig framåt på din andliga väg, så att du kan ansluta dig till nya dimensioner och känna din sanning med större självförtroende.

Utmaningen i detta skede av din uppstigning är inte som du kanske tror att uthärda hur dina aspekter av separation från Skaparen manifesteras i din verklighet. Utmaningen är att förstå och förbli fokuserad på ditt självförverkligande och förstå att det finns en verklig juvel som väntar på att dyka upp i alla upplevelser som verkar separera dig från Skaparen och ditt gudomliga jag.

Syftet med detta stadium av andlig tillväxt är att förbli observant snarare än att dyka in i någon form av separation som manifesterar sig på olika sätt. Observera att en djupare förståelse eller insikt om dig själv kommer fram som kommer att skapa större upplevelser av uppfyllelse, men det betyder också att du inte längre upplever separationsenergin till Skaparen av din nuvarande situation.

Du kanske vill ge dig två frågor, dessa frågor kan användas i alla situationer, erfarenheter, känslor eller tankeformer:

Vilken form av separation från Skaparen eller jag själv ger jag energi och manifesterar jag nu?

Hur kan jag lösa separationen och inse min eviga oändliga enhet med Skaparen i den här situationen?

Dessa två frågor kommer att tjäna dig för att observera och förverkliga ditt inre jag och kärnan i vilken situation som helst snarare än att engagera dig i dramat som leder dig djupare in i upplevelsen av separation.

Självförverkligandets Välsignelser

Uppstigningens energier som laddas ner till ljusarbetare som är redo att förverkliga sig och se sig själva genom sanningens öga kommer att hålla, stödja och förse er med lätthet och perfektion. Ni är fullt ut stödda och guidade i att behärska det här steget med uppstigning. Det betyder inte att utmaningar kommer att uppstå, det innebär helt enkelt att ni kommer att bli inbjudna att observera era reaktioner och de energier eller tankar ni väljer att skapa från. En välsignelse av självförverkligandet är att du kommer att förkroppsliga ett verktyg, en vana och ett mönster som låter dig röra dig genom din andliga tillväxt och jordiska verklighet med lätthet, glädje och uppfyllelse. En extra välsignelse av självförverkligande är att du kommer att upptäcka och forma ditt eget unika sätt att ansluta i din varelse och känna igen skillnaden mellan sanning, illusion och drama, samt att lära dig hur man läker och positivt förskjuter sin verklighet för att uppleva uppfyllelse. All visdom, kunskap och förståelse finns inom dig. Att säga till dig själv att du inte vet vad du ska göra, var du ska börja eller ens uppnå ditt självförverkligande är en illusion i sig själv. Du har allt du behöver inom dig, du behöver helt enkelt vara villig att observera och acceptera.

Självacceptans är en av de största läkarna och ett säkert sätt att avslöja din sanning.

Nycklar till självförverkligande

  • Ta ett steg tillbaka och observera dina inre känslor och tankar såväl som den yttre manifestationen i din verklighet.
  • Fråga dig själv de två frågorna som jag, Mästare Sananda, försåg dig med för att bestämma separationen med Skaparen som du tillåter inom dig
  • Tänk på hur kärnenergin av separationen du upptäckt har påverkat din nuvarande situation och huruvida den har skapat liknande mönster i andra delar av din verklighet. Försök att upptäcka så mycket som möjligt, om huruvida separationen med Skaparen orsakar andra mönster, vanor, situationer eller erfarenheter i ditt liv. Inse att när du läker energin som du är medveten om så kommer andra områden i ditt liv, som är sammankopplade, också att läka.
  • Kalla på Uppenbarelseenergierna av Självförverkligande och mig själv Master Sananda, Sananda för att stödja dig och ladda ner i din varelse, fylla dig med ljus, kärlek och helande vibrationer.
  • Föreställ dig kärnan i separationsenergin från den Skapare du har upptäckt som en symbol, i ett visst område av din kropp eller varelse.
  • Bjud in uppenbarelseenergierna för Självförverkligande och mig själv, Mästare Sananda att tränga in i symbolen för din separation från Skaparen och förankra kvaliteten eller energin som du mottog som svar på den andra frågan om hur du kan förverkliga din eviga oändliga enhet med Skaparen i den här situationen?
  • Låt symbolen omvandlas till en ny symbol inom dig av enhet och samförstånd med Skaparen i den här situationen, och känn Skaparens stöd och kärlek. När symbolen har förvandlats, tillåt dig att utstråla det nya unisona ljuset och att stödjas av Skaparen i hela din varelse och verklighet. Känn energin jordas djupt i din varelse och verklighet.

 

Kalla bara på Uppstigningsenergierna av Självförverkligande och mig själv, mästare Sananda under meditation att laddas ner i din varelse och att stödja din djupare relation med dig själv och medvetenhet om allt du är. Det kommer att hjälpa dig att få insikter, läkning och kunskap för att stödja dig i återstående balans och anpassning i detta stadium av uppstigning.

Med glädjefull kärlek och sanning,

Mästare Sananda

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...