Sananda via Natalie Glasson, 16 februari, 2018

Sananda via Natalie Glasson

16 februari 2018

Överflödet i Er Inre Klarhet, av Mästare Sananda

Kärleksfulla välsignelser sträcker sig ut från min varelse då jag träder fram utstrålande de innersta vibrationerna av klarhet från min varelse. Klarhet är Skaparens sanning i handling. Varje själ har tillgång till och förmåga att ta fram Skaparens klarhet. Varje själ kan förkroppsliga Skaparens klarhet för den är essensen i er varelse, det finns helt enkelt ett behov av att förstå och ansluta till denna heliga energi som beskriver Skaparens sanning. När ni använder Skaparens klarhet inom er varelse blir ni Skaparens sanning i handling. Klarhet är att se, känna och bekräfta en inspirerande väg som för fram upplysning och belysning som uppmuntrar er att känna att ni lätt kan göra det som är lämpligast i situationen. Närvaron av klarhet är rogivande, renande och aktiverande av er fysiska kropp och era energikroppar, sålunda upplösande blockeringar och stagnant energi som kan störa er på något sätt. Klarhet väcker hela er varelse, friskar upp era system och låter er inse sanningen inom er varelse. Ni börjar utforska allt ni är, erkänna vägledningen som flödar genom er varelse och får tillgång till modet att ta de nödvändiga stegen för att vara kärlek och gudomlighet i handling.

Klarhet = Upplysning

Upplysning är, faktiskt, er förbindelse med era inre frekvenser av klarhet.

Många människor tror att när de väl fått tillgång till upplysning så kommer de att uppleva klarhet och därmed förstå Skaparens vägledning, visdom och kärlek och ta fram den. Upplysning gryr då ni tar fram och förkroppsligar er inre klarhet. En ren och enkel avsikt att vakna upp och förkroppsliga er inre klarhet skulle få er att känna er upplysta.

”Jag ansluter nu till kärnan i min inre klarhet, dragandes Skaparens klarhet in i djupen av hela min varelse. Jag väljer att uppleva en kontinuerlig länk till min inre klarhet, njutandes dessa heliga frekvenser som pulserar genom min varelse. Må min inre klarhet påverka hela min varelse på magiska, vackra och helande sätt. Då jag använder och blir bekant med min inre klarhet så är jag Skaparens sanning i handling och är gudomligt inspirerad och vägledd. Det är genom de heliga vibrationerna av klarhet som jag upplever allt jag föreställer mig att upplysning är och mer. Jag handlar med klarhet och reagerar som gudomligheten på Jorden. Tack.”

Många själar söker klarhet i en önskan att förstå sin närvaro på Jorden, sitt syfte och mening, och ändå förblir många oklara, förvirrade och förbryllade. När ni tar fram er inre klarhet låter ni er själva få tillgång till kärnan i er varelse och vibrationen som är allt vetande. Ni för sanningen om er kärna till ytan för att interagera inom er verklighet medan ni blir mycket centrerade och jordade i er sanning; den ni är.

Att Uppfatta Er Värld

Ni kan känna att det sätt på vilket ni interagerar med och uppfattar er värld är inbyggt i er som den ni är. Det stämmer inte, inom er finns en mängd olika nivåer av interaktion och uppfattning som ni skulle kunna förkroppsliga. Det sätt på vilket ni ser, känner och erkänner världen ni lever i skulle kunna förändras dramatiskt om ni vore villiga och redo att tillåta det. Många själar på Jorden uppfattar från ytan av sin varelse; det betyder att de använder information de mottagit från den yttre världen sedan födseln. Ni har förmågan att uppfatta, skapa och interagera från klarhetens kärna, från ett utrymme inom er som är jordat, centrerat, som förstår er i er helhet och är en överföring av Skaparen. Föreställ er att ni ser världen omkring er från er kärnas inre utrymme av klarhet; det skulle finnas en djup känsla av enkelhet och transparens. Allting skulle vara öppet och tillgängligt för er, vackert flödande. Det är denna inre kärna av klarhet, fantastiskt jordad och centrerad, som jag, Mästare Sananda, vill uppmuntra er att ansluta er till. Det är detta fokus som kommer att hela, upplysa och få er att minnas.

När jag som barn lärdes denna värdefulla lektion i min livstid som Mästare Jesus, insåg jag att när jag var ansluten till min inre klarhet kände jag mig trygg, en inre styrka och värme, en känsla av min egen styrka och förmåga, inspirerad att tjäna och en djup acceptans av mig själv. Detta var för mig upplevelsen av min inre klarhet och hur den manifesterades inom min varelse. Jag upptäckte att om jag fokuserade på den varma kraftfulla glöden av energi inom min varelse, sammansmältande med dess alltid expanderande energi, blev jag länkad till min inre klarhet, och kände den pulsera och flöda genom min varelse med sådan sanning.

Ta er tid att föreställa er, känna eller bekräfta hur närvaron av er inre klarhet känns inom er varelse då ni fokuserar på att ansluta er. Inse att klarhet inte är ett resultat, det är snarare en energi inom er essens som är så helig. Klarhet är ett förkroppsligande och en centrering inom er varelse som främjar upplevelser av gudomlig handling och enkelhet.

När ni söker klarhet stegrar ni bara ert fokus på den vaghet, röra, kaos och förvirring som ni kanske upplever inom er varelse och verklighet. Ni fokuserar på er brist och er urkoppling från kärnan i er varelse. När ni inser att klarhet redan är närvarande inom er varelse och bara fordrar att ni fokuserar på dess närvaro, och andas in den i er varelse och verklighet, då förkroppsligar ni klarhet och fokus på överflödet i er varelse istället. Om ni upplever vaghet, röra, kaos och förvirring, då är ni fokuserade på bristen på klarhet och det skulle vara lämpligt att jorda er bättre i er inre klarhet.

Övning för att Jorda er i Överflödet av Er Inre Klarhet

Då ni tar ert sinnes fokus inåt, låt er själva föreställa er ett frö som är laddat med energi, så mycket att det verkar som om det brinner. Det skapar en sådan glöd, värme och kraftfull närvaro inom er. Elden kan ha vilken färg som helst. Fröet representerar kärnan i er varelse.

Inbjud fröet att aktivera sin inre klarhet och att denna energi flödar över till området runtom fröet. Känn eller bekräfta skönheten hos er inre klarhet. Känn igen hur den omedelbart och kärleksfullt påverkar er varelse.

Er inre klarhet tillåter fröet att planteras djupt inom er varelse, smältande in i energin och källan som skapade fröet och kärnan i er varelse. Det är som om kärnan som fröet återvänder till sin skapare och går ihop till ett. Ni kan föreställa er skaparen som ett träd eller essensen av allt, vilket som känns rätt för er.

Inom er kärna och källan till er kärna finns ett överflöd av klarhet, en frekvens som kan beskrivas som en färg, ett ljud, vibration eller känsla. Låt er själva känna eller bekräfta överflödet av klarhet, låt er själva bada i klarhet då ni filtrerar denna heliga energi in i hela er varelse och verklighet. Observera alla skiften eller omvandlingar som sker inom er varelse, observera det gudomliga i handling som flödar genom er.

Håll detta fokus ett tag, tills ni känner att ni blir mer bekanta med energin på det sätt som känns lämpligt för er.

Ju mer ni fokuserar på er inre klarhet desto mer kommer ni att märka ert sanna och naturliga förkroppsligande av klarheten och hur den positivt omvandlar er uppfattning av er värld. Ni kommer att lägga märke till en ny känsla genom att observera från sanningen inom er istället för att observera från ytan av er varelse. Det är denna upplevelse som kommer att få er att känna er som om ni har tillgång till upplysning.

Vet att ni är en varelse av klarhet och att er värld är en plats av klarhet, det var Skaparens avsikt.

Tillåt mig vägleda er att erkänna er själva som mästare av klarhet.

Mästare Sananda

 

 

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...