Blossom Goodchild – Kanaliserar Ljusfederationen – 18 februari 2018

Blossom Goodchild – Kanaliserar Ljusfederationen – 18 februari 2018

Per Staffan · 18 februari 2018

Jorden kallar var ni än är! Jag är redo för dagens chatt, om ni är det? Någon frågade varför Gaia (Moder Jord) behöver vår hjälp, eftersom hon säkert är stark nog att göra skiftet utan oss? Ja, människor har behov av att hjälpa varandra igenom, ändå, varför behöver hon vår hjälp?

Hälsningar från den Högsta Energin till dig och alla, käraste Blossom. Vi tackar för din förfrågan och vi ska besvara den sålunda:

Ni är ALLA EN ENERGI … Allt är DEN ENDA ENERGIN AV KÄRLEK … Det här vet ni.

Tja, det borde vi göra nu!

Det som har hänt och händer på er planet blottställer olika Energier beroende på ämnet. Om ni KÄNDE TILL skönheten … i vilken/från vilken … denna Planet började, skulle ni inte känna igen den jämfört med det som ni ser idag. Så mycket skada har gjorts, inte bara fysiskt, men också energetiskt.

 

Moder Jord är en LEVANDE VARELSE …precis som ni är. Allt som är liv drar nytta av allt som är liv!

Kärnan i er planet … skulle vi säga ”Själen” i er planet, ligger djupt inuti den. Den har hjärtslag … den pulserar och utstrålar liv. Om dessa ”hennes” hjärtslag skulle upphöra, skulle planeten och allt på henne dö. Den skulle inte kunna ta emot maten för att överleva.

Era hav, era skogar, era himlar har förorenats nästan bortom igenkännande. Energivis … men ändå … på grund av den uttalade kraften i Moder Jord, kämpar dessa element tillbaka och fortsätter att VARA KÄRLEK … och skickar ut den till er.

Stora hål har skapats av girighet för mer rikedom. Åh, hur missledda så många själar har blivit!

Som när du är sjuk … behöver du läkning. Moder Jord har varit sjuk många gånger … hennes smärta har varit enorm och ändå fortsätter hon att ge ut Kärlek i alla hennes andetag. Precis som vi ber dig att göra.

Ni har hört hennes jämmer och skrik av smärta … via konstiga ljud som inte kan redovisas.

Ibland kan man likna dessa ljud vid det äldsta största trädet som böjer sina grenar av belastningen av allt den måste bära. Moder Jord … så Stor och så Kraftfull som hon är … som alla saker som ”lever” … känner hon hjärtesorg och smärta genom de enorma påfrestningar som har lagts på henne. Hennes känslighet för den mänskliga själen är som ingen annans och därför bär hon vikten av varje själ som lider.

Med den största respekt här …så ber ni oss och vi försöker att … inte ta in andras smärta, utan att stå fria från den och läka den genom att skicka Kärlek. Är inte detta vad Moder Jord skulle gjort?

Åh ja … och ändå … med STÖRSTA respekt … den Energi som HON är behöver genom Kärlek och styrka KÄNNA den för att förvandla den.

Varför?

Eftersom det är nödvändigt … för att ni är hennes barn. Varför tror du att hon har namnet ”Moder”? Varje själ på denna Planet nu … och varje själ som hon har ”fött” anses vara hennes barn.

De av er som är mödrar och fäder vet att man inte kan INTE känna smärtan av sina avkommor när den uppstår. Men på samma sätt … vilken Glädje som kommer från föräldrarna när barnet, oavsett om det är ungt eller nu äldre, har något underbart och Glatt som händer dem.

Det är detsamma för Gaia. Hon är i full medvetenhet om de själar vars enda avsikt är att läka henne, och hennes svar på den erbjudna Kärleken finns runt omkring er i hennes val av dekoration av Planeten.

Så, vi skulle verkligen säga att DETTA SKIFTE, denna STORA TRANSFORMATION är ett TEAM WORK.

Moder Jord, allt på henne och inom henne … alla som är inblandade … vilket är ALLA … är tillsammans i detta … för VI ÄR ETT

Ni talar ofta om ”de inom henne” … men ni går inte in mycket i detalj. Skulle ni vilja det?

Absolut. De själar som bor i er Planet … bor i en annan värld. Ja, det här är det bästa sättet att uttrycka det. För den Energetiska Vibrationen i vilken de lever är långt större/högre än den som finns ”på” Planeten.

”Inom” snarare än att säga ”där nere” … är Energin ren. Det finns ingen svält, inga krig, inget hat etc. Dessa Varelse har nått en nivå av Kärleks-Ljus som bara tillåter det som är av NÅD att FINNAS TILL.

Vad är deras syfte? Vad gör de hela dagarna?

DE ÄR. De är i Glädje. Men genom denna Glädje är de också mycket medvetna om det som äger rum över deras planet och mycket Energi skickas för att läka och hjälpa.

Bor de i en värld av tid?

Nej. Det finns en sol och en måne. De behöver inte sova som ni gör. De ”vilar” för nöjet att utforska andra världar … eller helt enkelt … kopplar ner/av … nästan helt och hållet, när de känner önskan att göra så.

Kan ni förklara detta lite mer?

De kan sakta ner hela sitt system till en puls som är ”nätt och jämnt levande”. Det är inte farligt … det är … hur skall vi säga? … Snarare som era djur som går in i vintersömn. De … stänger av/stänger ner … till en takt som håller dem helt enkelt ”på tomgång”. Det är samma för dessa varelser.

Så vi kan inte kalla dem människor då?

Nej. De är inte mänskliga. Ändå kan de ”framstå som sådana och ofta” besöka ”utsidan”. Ibland som budbärare. Ibland för att samla växter etc. för experimentella ändamål och för att bedöma ”tillståndet” hos dessa växter etc. Och ibland … bara för att se sig om lite ”.

Vad kallas de som en ras?

Vi känner dem som ”De Långa”.

Verkligen? Det låter som ett barnprogram snarare än en överlägsen ras!

Dessa varelser är nästan ”gigantiska” i längd, men när de besöker ”utsidan” kan de ”dölja” detta.

Hur?

Genom Energetisk omvandling. När man lärt sig ”konsten” att materialisera och dematerialisera … betyder det inte att de behöver ”rematerialisera” någon annanstans i samma form som de dematerialiserats ifrån.

Tänk tillbaka till era ”mytologiska historier”. Där man förvandlades till fåglar eller drakar eller alla former som de önskade. ”Myter” är de naturligtvis inte! Ändå blev allt till myter för att er kraft skulle minska. Tyvärr är det som det är … det här trossystemet blev dagens verklighet och så nu, mycket av … vad som är/var … SANNING anses vara fe-historier etc. Alla dessa ”Myter” kommer i framtiden att visa sig vara Sanningar, Sådana Härligheter, Sådana Underverk.

Så, dessa Varelser är uppenbarligen ganska involverade i detta Skifte till den högre vibrationen?

Ordet ”ganska” är väldigt mycket en underskattad användning i det här fallet. Även om ”deras” värld inte involverar ”Systemets” fall, är de väldigt mycket medvetna om den obalans som kommer att uppstå.

Vi skulle säga det så här … och det är ert val om ni anser det här metaforiskt eller inte …

Denna obalans som är på väg till er … är tillräcklig för att ta er Planet ur kurs på sin resa till den Högre Vibrationen. En överbelastning av ”sorg genom misstro” kan tippa dess bana på grund av ”vikten” på den.

IGEN … Det är här som ert NÖDVÄNDIGA LJUS BEHÖVS. För att motverka denna obalans och HÅLLA HENNE PÅ KURS.

NI ÄR REDO.

Denna KÄNSLA inom er … denna OMRÖRNING av er själ … som aldrig tidigare … är förberedelsen. Att ”låta er veta” att NI ÄR REDO NU … för allt som ska hända er.

Jag är inte säker på att jag är förtjust ordet ”hända er”.

Ändå menar vi det i den meningen att ”Allt faller på plats”.

Några människor säger ”Sätt i gång”. Några säger att de är rädda … eftersom de verkligen inte har någon aning om HUR allt detta kommer att presentera sig själv.

Ingenting är hugget i sten. Vi kan inte säga att det kommer att vara så eller så … för det beror väldigt mycket på hur varje själ väljer att reagera på det som avslöjas.

’De Långa’ förbereder sig också på detta skifte. De är på ”Alla system redo” -fasen … och Ljuset som de skickar till er” På toppen” … kan kännas, om ni väljer att tona in till det.

Låt det bli känt, Kära Själar … att vad som än ska äga rum inom varje nästa andetag som ni tar … så är vår Kärlek och Kärleken från så många osynliga för er … med er på varje steg på vägen.

Det känns som en full session för idag. Är vi klara?

Vi är aldrig färdiga … Men vi ska ta en paus här tills vi ansluter nästa gång.

Så mycket FÖRÄNDRINGAR är över er och inom er.

Tänk inte på ”paniken” och rädslan som många kommer att känna. Tänk bara, Kära Själar, på att vara så mycket närmare nu att bli det Ljus som ni är … i Fullhet … och de Välsignelser som detta för med sig.

I Kärlek och tack till er … Vi håller alla ut så gott vi kan!

Vänligen besök igen Invokationen ” We are the Game Changers” när humöret tar ner dig … för att hålla energin så HÖG som vi kan.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

Gör varje dag till en LYCKLIG MÄNSKLIG DAG! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Länken för att kunna komma åt alla mina YouTube-enheter är http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: Blossom Goodchild

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...