Arkturianen Juliano och Sue Lie Del 2 16:e februari 2018

Arkturianen Juliano och Sue Lie Del 2

16:e februari 2018

 

DEL 2: Samtal med Juliano (Arkturier) genom David K. Miller

 

 

Arkturiska Perspektiv: Rebalansering av Planeten

DEL 2: Samtal med Juliano (Arkturier) genom David K. Miller

 

David / Juliano: Jag skulle vilja uppmärksamma den viktiga synpunkten du har, som handlar det öppna hjärtat, nyckeln till det Femdimensionella Medvetandet.

Låt oss som ett exempel titta på några kanske mycket dumma saker, men de är viktiga som så när människor öppnar upp sina hjärtan för växterna och djuren, till Jordens ande, till Jorden själv.

Det innebär att många av de saker som tekniken för med sig, skadar och gör Jorden illa. Som sagt, det är dumma, men viktiga exempel. Till exempel, låt oss bara ta tillagningen av hummer. Ett företag i New England, har nu förbjudit att koka hummer levande, och det kan också att komma att genomföras i Europa, i Schweiz och i Sverige. Man har insett att humrar känner.

Sue: Ja. De piper faktiskt, de ger ifrån sig ett litet pipande ljud när man lägger dem i kokande vatten. Det är hemskt.

David / Juliano: De öppnade upp sina hjärtan för detta. Det finns uppgifter nu att en tysk biltillverkare testade effekterna från dieselavgaser på apor. Och då sa någon, ”Kommer inte aporna till skada? Varför gör ni så?” Detta är exempel på när någon öppnat sitt hjärta, för den smärta som “modern teknik” kan tillfoga levande varelser.

Men nu, låt oss ta detta ett steg längre. Jorden är en levande varelse, och de saker som mänskligheten gör nu, skadar Henne. Men vilka har öppnat sina hjärtan för att känna smärtan?

Svaret är, de som är femdimensionella, de som kommer till högre medvetenhet, som expanderar sin medvetenhet och förstår att vi måste lära andra att öppna sina hjärtan, för den smärta, dessa skador och blockeringar, som sker på planeten.

Sue / Arcturians: Ja, och ett annat kvantsteg som mänskligheten måste ta, om de vill behålla den här planeten beboelig för människorna. Då måste de ta bort behovet av makt över, och använda sin egen makt inom.

Den kraften i är baserad på kärlek, ovillkorlig kärlek. Den kraften inom oss gör att vi kan kommunicera med Högre Dimensionella Varelser, medan makt över, inte handlar om konversation, utan om dominans.

Så mycket dominans förekommer nu hos mänskligheten, och för att vi ska kunna utvecklas som art, måste vi stoppa det.

Vi måste börja leva i ovillkorlig kärlek, och även om ni inte förstår, så kommer ni att älska det. Eftersom det är ett tillstånd av medvetenhet, och då man älskar ovillkorligt uppstår ett medvetenhetstillstånd, som skyddar och healar.

För om man kan älska andra ovillkorligt, kan man också lära sig att älska sig själv ovillkorligt. Och faktum är, att de flesta människor som är grymma och hemska mot andra människor och andra saker, är grymma och hemska mot sig själva.

De är måhända inte medvetna om det, men de äter dålig mat, tillåter inte sig själva att få kärlek, eller bor i förgiftade områden. Då inser de inte ens att de är omedvetna, de är inte medvetna om sig själva, om vad de gör sig själva eller att veta att det vi gör mot oss själva, gör vi till och för planeten.

Vi är ju en del av planeten, precis som att träden är en del av planeten, skalbaggarna är en del av planeten och molnen är en del av planeten, eller hur?

David / Juliano: Absolut, och vad oss beträffar så har vi besökt andra planeter liknande Jorden. Och kom ihåg, vår uppskattning är att det finns 5000 Jordliknande planeter i den här Galaxen, och alla dessa befinner sig i olika stadier av utveckling.

Några har gått förbi stadiet som Jorden befinner sig i, men vissa har det inte. Några har faktiskt tyvärr förstört sig genom detta. Och då vill vi fråga, kommer Jorden nu att integreras med vishet, med öppna hjärtan, som är nyckeln till att kunna lösa denna konflikt?

Eller kommer man att hålla hjärtana stängda, och därför inte kunna lösa den?

Nu finns det ett stort antal människor som ni, de Arkturiska stjärnföna, som förstår vad medvetenhet handlar om, som arbetar för en expansion av denna visdom. Frågan är hur vi ser till att de som är som ni, stjärnfrön med Högre Medvetenhet, ska göra för att få planeten att komma till den högsta möjliga nivån, för att försäkra att denna konflikt löses för en högre enighet och en större utveckling?

Sue / Arturiaerna: Ja, och till att börja med blir svaret, att varje person måste hitta engagemanget inom sig, för att medvetet och aktivt delta på det sätt som passar deras personlighet, och passar deras medvetenhetstillstånd.

Ni går framåt, och ni bestämde er en gång för att vara här för Gaias skull. Jag är här för Gaia. Jag är här för den här planeten. Jag kom från Plejaderna. Jag kom från Arkturus. Jag kom från många andra bebodda platser. Jag valde att ta en Jordfarkost eftersom jag kom för att hjälpa till med denna Planetariska transmutation.

Gaia kommer till en plats där hon kan utvecklas, och om ni tittar på alla era personliga liv, så vet ni att det är som mörkast precis innan gryningen.

Innan ni avslutar er utbildning, innan ni får det där jobbet, innan ni blir friska från den där sjukdomen, innan ni hittar personen ni älskar, så måste ni ta tag i de delar av er själva som säger, ”Nej, jag har inte gjort mig förtjänt, nej jag kan inte få det, nej, nej, nej.”

Vi måste ersätta dessa nej med ”Ja, jag är en kraftfull person. Ja, jag är en Galaktisk person. Jag är en multidimensionell person och min fysiska kropp har beslutat att komma till Kära Älskade Gaia/ Jorden nu, för att hjälpa planeten.”

David / Juliano: Det knyter an, och det här kommer att bli vår sista kommentar i denna föreläsning, det knyter an till det vi kallar planethealare, eftersom vårt uppdrag, ert uppdrag och det uppdrag ni lyssnare har, är att bli planethealare.

Vilket innebär att ni är här för att bidra till rebalanseringen av Gaia, till rebalanseringen av medvetenheten på planeten. För att öppna upp de blockerade meridianerna på Jorden, men mest av allt för att expandera mänsklighetens medvetenhet till nästa nivå. Och nästa nivå, kallar vi Omegas Man-Kvinna. Och vi kommer att titta mer på detta begrepp, tillsammans med Sue i föreläsningen den 17:e februari.

Detta är Juliano. Farväl.

Sue: Tack så mycket, Juliano, för all din stora visdom och för att du delade detta med oss nu. Och jag, Sue, talar nu från mitt eget själv, och jag ser fram emot att få höra vad våra Högre Själv har att komma med under mötet.

Det är alltid trevligt att få veta det, och alla har förmågan, varenda en av er har förmågan att flytta ert medvetande till denna högre frekvens av medvetenhet, så att ni kan kommunicera och lyssna, och jag ber er att anteckna eftersom ni inte kommer att komma ihåg den högre dimensionella kommunikationen annars. 3D-hjärnan behöver mycket träning för att kunna komma ihåg den högre dimensionella informationen. Eller hur, David?

David: Ja, men den Femdimensionella hjärnan och sinnet, har oändligt minne, tillgång och kommer ihåg.

Sue: Och vår femdimensionella hjärna finns precis där i våra egna tredimensionella kroppar. Och en av de saker som verkligen är viktigt, är att vi väcker den delen av oss själva, och vi har också vår ljuskropp som finns latent inne i vår ryggrad.

Så vi är som en bil där ingen använt nyckeln till att låsa upp den, för när den väl är upplåst, så kommer vi att utöka vår medvetenhet och vår självkänsla, och inse att varje del av den här planeten, är en varelse. Det är inte en planet av separation. Det är en planet av enighet, och då vi skickar ut kärlek, får vi kärlek tillbaka. Det vi skickar ut kommer tillbaka, och det är mycket viktigt begrepp: energi ut är energi tillbaka.

Okej. David, några sista saker eller något du skulle vilja säga avslutningsvis?

David: Vi ser fram emot att träffa alla den 17:e februari för att titta närmare på detta viktiga ämne, och vi hoppas att alla kommer att fullgöra sina uppgifter som planethealare.

Sue: Tack så mycket. Tack för att ni lyssnat, och vi hoppas få se er på mötet den 17:e februari.

 

Learn more and register

http://www.multidimensions.com/arcturian-perspectives-2/

 

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...