Sananda via Victoria Cochrane, 18 september

Jesus Sananda

Sananda, 18 september 2016

Via Victoria Cochrane

 

Mänsklighetens uppstigning verkar för många människor att ta sin tid, och av goda skäl. Det finns många på Jorden som verkar omedvetna om sin egen gudomlighet och som är fast förankrade i den tredje dimensionens drama. Mörkret, som kan härstamma från egot eller från materialism, girighet och korruption, uppslukar många till synes oskyldiga människor och orsakar mycket död, sorg och många trauman.

Låt mig tala om för er, mina kära, att alla beslut människor tar, antingen i stundens hetta eller som en planerad avsikt, kommer alltid att ha konsekvenser som når mycket längre ut än den ursprungliga tanken var tänkt, och kommer att påverka många fler människor i sitt kölvatten. Även om de flesta människor på Jorden känner sig avskurna från Skaparen, från människor utanför sin familj och till och med från sig själva, är separationen bara en illusion. Universums Enighet är en kraft som inte kan övervinnas och kommer alltid att stoppa illusionen av separation, ibland med förödande konsekvenser.

Det är många fler människor som håller på att höja sig till den femte dimensionens tillstånd än man kan tro, och det är dessa Vägvisare som har störst inverkan på dem vars vibrationer fortfarande håller på att höja sig och vars andliga medvetenhet fortfarande håller på att utvecklas. Ljusarbetarna har förmågor att tygla Universums krafter, och Änglarna upprätthåller Moder Jords i Hennes uppstigna tillstånd och hjälper Henne att öka energierna som strålar ut från Hennes kärna. När dessa energier sammansmälter med det högre medvetandetillståndet hos de uppstigna, både i mänsklig och eterisk form, fortsätter slöjan att lyftas även om det återstår mycket mörker.

Att tala om att vara en människa, är att vara en illusion faller inte i god jord, eftersom den fysiska verkligheten på Jorden kan vara extremt hård och verklig. Det krävs en samlad ansträngning för att höja sig över den dagliga verkligheten av fattigdom, våld i hemmet, hunger, krig och kriminalitet. Hur svårt det än är måste ni försöka, eftersom de möjligheter som väntar er är betydelsefulla.

Skapa er verklighet på nytt genom att tro att allt är möjligt, att det finns ett medvetande bortom den mänskliga formen och att ni är en gnista av det Gudomliga Medvetandet. Ni är villkorslöst älskade och ni är ALDRIG ensamma. Där det finns liv finns det hopp, och hopp lyser upp de mörkaste platser. Ni kan få vad ni vill och behöver om ni bara tror att det är sant, och om ni ber om hjälp.

Avvisa mörkret omkring er och sträva efter att nå ljuset. Bara en positiv tanke eller en tacksam stund om dagen kommer att göra en enorm skillnad för er verklighet, om ni bara kan skaka av er dysterheten i era huvuden. Om religionen hjälper er så sök mig genom Bibelns läror. Om religionen inte är något för er, finn mig då i era hjärtan. Jag finns alltid där som en del av er, vilket ni tror på mig eller inte. Jag är ett sätt att nå Guds Ljus och jag tar er gärna med dit, hur och när ni väljer. Vägen till Uppståndelsen går genom att förkasta mörkret och acceptera att de val ni gör idag skapar morgondagens värld.

VI ÄR ETT.

JAG ÄR Jeshua ben Joseph (Jesus), och jag älskar er av hela mitt hjärta.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...