Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 20 september

nidle071112

Den Galaktiska Federationen av Ljus, 20 september 2016
via Sheldan Nidle

4 Ben, 16 Zip, 13 Caban
Dratzo! Sedan vi först anlände tillsammans i slutet av ert 1900-tal, har vi lärt oss i detalj hur er värld fungerar. Vi har allierat oss med era Uppstigna Mästare och deras många Jordallierade. Dessutom har vi haft omfattande planeringsmöten med våra Agartha-kusiner. Alla våra möten, tillsammans med våra långvariga vetenskapliga studieflygningar och tillhörande dokumentering, har förberett oss för vad som nu pågår på er planets yta. Ytans mänsklighet står nu vid ett vägskäl. De som söker Ljuset har uppnått mycket och är äntligen redo att börja tillkännage orden för deras otroliga triumf. Ett nytt globalt finanssystem, världsomfattande frihet och nytt styre symboliserar denna seger. För två decennier sedan beslutade de mörka hantlangarna att avstå från överlämnandet, som deras forna herrar Anunnaki erbjöd dem. Denna vägran ledde er in i två årtionden av onödiga krig, regerings-skapad terrorism och en allmän serie av fortsatt korruption och missriktat våld. Denna förlängda tid av missgärningar går mot sitt slut. Den eftersträvade tiden av fred, frihet och välstånd är redo att börja.

Då denna nya tid börjar vill vi berätta några fler saker om oss själva. Vår primära avsikt är ett fullständigt avslöjande. Detta kan tillåta oss att vara mer öppna om hur vi relaterar till er. Vi har en innerlig avsikt att vid den tiden öppna en bred kommunikation med er. Många tror fortfarande att tanken på att denna värld ständigt besöks av utomjordingar, är nonsens. Vi har för avsikt att skingra denna föreställning inom kort. När vi blev tillsagda av Himlen för decennier sedan, att sätta ihop detta speciella första-kontakt-uppdrag, var vi lite skeptiska. Våra Vetenskap och Teknik-flottor hade enhälligt betecknat er civilisation som ännu inte är redo för kontakt. Vårt plötsliga ingripande för att rädda er Sol, kombinerat med ett antal dekret från Federationens Andliga Råd, var en förelöpare till det som senare hände. Därför godkände vi entusiastiskt detta enorma åtagande för er planet och dess folk. Vi skickade en ganska stor flotta och började att interagera med alla hängivna till Ljuset såsom dess många aktiva förespråkare. Det har tagit oss nästan två decennier att uppnå otaliga ursprungliga mål.

Resultatet av dessa år av att lära känna varandra är att de Jordfödda elementen nu fullt ut accepterar oss som en del av detta mycket mångsidiga team. Våra förbindelser planerar och ger råd regelbundet med andra delar av denna grupp. Vi förstår deras planer och har bidragit till det som idag är det slutliga schemat för denna oerhört komplicerade operation. Vi är grundligt hängivna detta projekt och vet när vi kan, inom en snar framtid, landa och interagera med er personligen. Således kan våra mentorer göra sina dagliga förberedelser då de vet när allt detta faktiskt kommer hända. Denna er ytvärld kommer att bli förvånad när det som vi har diskuterat utvecklar sig. Det nya banksystemet, välståndet och friheten som kommer med ny förvaltning kräver ivrig medverkan från er. Den värld som ni har vuxit upp med kommer plötsligt att ”explodera” alldeles framför er. Detta gör att ni omedelbart måste acceptera ett antal omvälvande händelser. Det åligger er att lyssna, granska dem noggrant och agera.

Denna snabbt föränderliga verklighet håller på att inrättas så att ni kan upptäcka hur underbar er omgivning har blivit. Detta är en ny värld där ni ska få en hel del viktig information. Ni måste ta emot allt och tar er tid att granska det. Ledningen ska vara hängiven till att upprepa allt detta ett antal gånger. Det är viktigt att ni förstår vad som kommer att förväntas av er. Förutom allt detta kommer en del av er att vara den första som börjar, med en stor inlärningskurva om det nya välståndet och dess relation till det nya och vänligare finansiella systemet. Dessa erfarenheter kommer att hjälpa er att nå era drömmar och sprida ett ständigt växande globalt välstånd. Tillsammans med dessa speciella händelser kommer det att vara en ledning som verkligen kräver er aktiva medverkan. Samhällsgrupper behövs för att interagera med denna ledning på lokal och regional nivå. Vi har för avsikt, också, att ge viss vägledning och ge er möjlighet att fullt ut delta i våra kontaktförfaranden. Er tid som en slags ”svamp” är verkligen redo att komma till ett snabbt slut.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den här tiden är särskilt ljuv för oss! Våra medarbetares stora arbete kommer äntligen bära frukt. För länge sedan berättade Himlen att en tid skulle komma när Anunnaki och deras undersåtar inte längre skulle styra detta rike. Denna efterlängtade tid växer nu fram. De som kom till oss för århundraden sedan och satte upp andliga hemliga ordnar tillägnade Ljuset och dess goda gärningar, är på randen av monumental framgång. Ljuset har tvingat de sista av mörkret att begrunda sin kapitulation och ordna för den. Alla de stora underhuggarna har informellt kapitulerat och speciella datum godkänts. De mörkas sista handlingar genomförs för närvarande. Vi kan förbereda oss på att glädjas inom kort. Ära till Himlen för alla dessa fantastiska välsignelser! De transformationer som krävs är nästan redo att inträffa. Dessa stordåd beror till stor del på ert fortsatta fokus och stöd. Ta den återstående tiden och använd den för att komma samman och tacka alla i Himlen för dessa verkligt stora händelser.

Vad som nu sker är en lång och mycket händelserik strategi som ursprungligen började i slutet av andra världskriget. De amerikanska hantlangarna och deras anhängare hade äntligen uppnått sitt sekelgamla mål. De hade blivit en viktig del av Anunnakis efterkrigsplaner. Amerika grundades inte som en potentiell världsmakt, utan som ett alternativ. Vi Mästare ville föregå med gott exempel och ge världen ett välsignat alternativ till de globala underhuggare som drev detta rike. Vi visste att en dag skulle Anunnaki vändas mot Ljuset, och denna värld behövde ett annat exempel på att sköta en stor nation. Men Amerika kom i verkligheten att slitas sönder av två väldigt olika sätt att sköta det. Dessa skillnader kom till sin spets under det senaste halv-decenniet. I nuläget håller ”makten” och deras onda agenda på att avskaffas. En ny tid anländer för alla folk.

Amerika ska för närvarande leda denna värld in i en ny period där frihet, välstånd och jämlikhet är gränslös. De som har hållit denna nation och världen i allmänhet i träldom ska inte längre vara i någon position för att motstå detta nya sätt. De gamla uppfattningarna som länge lärts ut till er ska försvinna. Er vision och fokus på ett nytt tillstånd av att Vara ska segra! USA:s historia ska avslöjas och diskuteras öppet. Använd denna fantastiska historia som en position för att undvika ens den mest onda av dagordningar i denna underbart utvecklande värld. Förbli stark och var villig att lyssna och lära er allt om Amerika och dess fantastiska profetia! Vi har många andra saker att berätta också. Gärningarna och lögnerna av de mörka behöver göras kända och energin i dessa handlingar omvandlas till Ljus och ren salighet. Ni befinner er i övergången till en ny medvetenhet och skall bearbetas till sann och nyligen växande visdom. Halleluja! Halleluja!

Idag genomförde vi vår veckorapport. Som ni kan se är många spännande händelser redo att hända! Några av dessa kan förvåna er först. Förbli tålmodig och fokusera på det goda som ska visa sig! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...