Sananda via Ann Dahlberg, 4 juni, 2019

Jesus/Sananda

4 juni 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Jesus och idag ska vi skriva om kärleken, den villkorslösa, allomfattande kärleken. Kärleken som bara ger och aldrig tar, kärleken som lyser upp allt runt omkring er, kärleken som låter er känna frid och glädje. Låter det inte härligt, låter det inte fantastiskt att det finns en sådan kärlek i världen idag.

Det är genom ert inre, sanna, kärleksfulla seende som ni kan se er själva och er värld genom ljuset av er kärlek. Kära bröder och systrar, använd all er kärleksförmåga nu och möt er värld med detta vapen. Ni har ju en förmåga att använda vapen på olika sätt. Kärleken som vapen är det mest avväpnande som man kan använda sig av. Kärleken tar sig fram överallt och växer på de mest obändiga ställen. Där inget annat har växt på mycket länge, tillåts kärleken att växa. Se på naturen, det har ingen gräns, för vad det kan åstadkomma, och det har inte kärleken heller. Naturen växer med kärleken för de båda är ett. Kärleken inom er har heller ingen gräns, den är så att säga gränslös. Återfinn kärleken inom dig och du har funnit ditt själv. Alla dina gåvor ligger då vid dina fötter, och världens ljus ler mot dig. Din väg blir ljus och klar och allt du rör vid blir helat.

Vilken framtid ni står inför kära människor på Jorden, och det bästa är att det inte behöver vara någon framtid, utan allt detta kan ske nu, just nu i detta ögonblick som du läser det här. Är inte det underbart så säg? Vill du inte finna källan till din lycka? Den vilar i kärleken och stillheten inom dig själv. Är du rädd för att möta kärleken? Tror du det är värre än att möta rädslan och hatet som omger dig? Förstår du inte att din lycka ligger i din frälsning, och att din frälsning finns inom dig i en källa så djup och så full av frid och kärlek, att det ibland kan kännas för överväldigande att stanna kvar i den. Ta då ett steg i taget och närma dig den bit för bit, tills du känner friden omfamna dig, och du känner och vet ditt mål. Ditt mål måste naturligtvis vara att finna din egen frid, din egen inre frälsning. Hur ska du annars kunna frälsa världen, om du inte själv har funnit din egen frälsning. Varifrån ska det ljus som lyser upp världen komma ifrån, om det inte kommer inifrån dig själv?

Kära bröder och systrar, det är ni som lyser upp er värld med det klara ljus som brinner inom er. Låt det lysa, låt kärleken flöda och se vilka mirakel ni för med er. Mirakel av ljus och kärlek. Vad kan vara starkare än det ljus och den kärlek som lyser genom hela er varelse, och förser världen med sitt rätta ljus och den kärlek som också är Guds kärlek. Det är i ljuset och kärleken som ni ska stå upp och visa världen vad den egentligen består av. Den är född i ljus och kärlek precis som ni mina kära bröder och systrar. Allt i Universum är skapat av ljus och kärlek, Gud är endast ljus och kärlek. När ni finner er källa av ljus och kärlek och förstår att ni alla är ett, skapade som ett, och att ni endast består av kärlek, så sänks friden ner över världen och en annan sanning har uppenbarats i era sinnen.

Jag är Er trotjänare och vandrar med er till er Källas port.

Stor kärlek

Jesus

Du gillar kanske också...