Sanat Kumara via James McConnell, 3 januari

sanatkumara kategorin

Sanat Kumara

via James McConnell

3 januari, 2016

 

God eftermiddag allihop. Jag bad Sananda att stiga åt sidan under detta specifika budskap, för det är mycket viktigt att det här meddelandet tas emot av alla som lyssnar och alla som kan vara medvetna om mitt budskap. Jag har varit känd vid många namn och flera titlar, av vilka några har varit Världens Herre, Den Store Initieraren, den Uråldrige och under senare tid, ett namn som jag uppskattar mycket; Raj. Jag är Sanat Kumara och som jag sade, har jag bett Sananda stiga åt sidan under denna stund och han har artigt gått med på att göra det. Jag ber om ert överseende för att jag kommer igenom och talar, istället för Sananada just nu.

Jag är känd som Den Store Initieraren och det finns en anledning till det, för jag är den som vakar över de olika initieringarna som har ägt rum under eonerna av tid och runtom i världsrymden. Jag är den som närvarar då en större initiering utförs eller uppnås. I det förflutna har dessa initieringar här på Jorden till största delen ägt rum på ett individuellt plan, men vänligen förstå att en initiering uppnås, och i det förflutna har den blivit uppnådd, som man kan säga efter ett välutfört arbete. Nu ser vi på initieringar som en medveten rörelse och en rörelse i medvetande.

Det är det som nu håller på att ske på hela planeten – rörelser i medvetande, förändringar i medvetande. Och ni, var och en av er som nu lyssnar till dessa ord, är i färd med att förflytta er till ett nytt medvetande. Ni upplever dessa medvetandeförändringar i det pågående ”nu”-ögonblicket. Denna initiering som sker, är i många fall på gång att ske mera fullt ut, för ni befinner er alla nu inom processen. Men ett viktigt ögonblick är på kommande. Ett ögonblick av Ljus, ett ögonblick av energi. Ni har tidigare fått höra om detta, som en våg av energi, då i er september förra året. Men nu under detta nya år – 2016 – är ni på väg att få en ny energivåg, en våg av Ljus, en våg av medvetande, som kommer att komma över er och den kommer att visa sig för er och kännas på många olika sätt för er. Några kommer att uppleva den som ett förhöjt medvetande, en frekvensförändring inom dem själva, och de kommer att finna sig själva i ett högre fält av förståelse och medvetande. Det är det som för några dagar sedan inträffade för denne som vi nu talar igenom, James, när han gavs denna upplevelse, så att han skulle kunna veta vad jag nu talar om, gällande det som ska komma.

Det är en upplevelse av förhöjt medvetande, som många av er kommer att få känna av under dagarna och veckorna som kommer. Vi kan inte exakt säga vilken dag det blir, eller vilket klockslag – men jag kan tala om för er att det är nära förestående och att ni alla kommer att få uppleva det på många olika individuella sätt. Det är en mass-initiering som äger rum, därför är jag här och vakar över den. När ni går igenom denna upplevelse kommer jag att vara närvarande – ni kommer alla att få en visualisering av mig och en förståelse, en känsla, en känsla av närvaro att jag finns där med er. Och ja, jag kommer att vara med var och en av er även fast det sker i samma ögonblick. Detta är en mycket viktig tilldragelse som kommer att äga rum och den är nu snabbt på väg till er. Som Sananda flera gånger har sagt: ”Detta kan inte hejdas”. De olika krafterna som spelar in här försöker skjuta upp detta men vet att de inte kan skjuta upp det mycket längre. De fortsätter att göra försök på många, och på några rätt så ineffektiva sätt, som de har använt tidigare och som kanske då har fungerat, men det gör de inte längre. För nu befinner ni er alla på en högre vibrationsnivå, i en högre frekvens och de gamla sätten av manipulering och programmering kan inte längre direkt påverka er. De påverkar fortfarande många runtom på planeten – många befinner sig fortfarande under denna programmering. Men denna medvetandevåg som jag talar om, denna medvetanderörelse, denna Initiering, kommer att förändra alla runtom på planeten.

Detta är inte direkt ”Eventet”, som man har talat om, utan det är en föregångare till Eventet. Och själva Eventet är många mindre händelser inom den större Händelsen. Så ni alla har nu detta att se fram emot men medan ni ser framåt, glöm inte att vara i nuet, att vara i ögonblicket som är ”nu”. För det är i ”nu”- ögonblicket som ni kommer att skapa er framtid, alla era framtida ögonblick.

Jag lämnar er nu. Jag är Sanat Kumara – när tiden är inne kommer jag själv att dra vidare. Jag har förbundit mig att vara med i denna Jordens evolution, med er evolution, tills jobbet är klart. Precis som ni, var och en av er, har förbundit er att stanna kvar tills jobbet är utfört och ni befinner er alla nu i den processen av fullbordan. Bli inte frustrerade, bli inte rädda; var bara i ögonblicket, i ”nuet” och allt kommer att ta hand om sig självt. Men var medvetna om att i ett av de kommande ögonblicken så kommer ni att känna närvaron komma över er, och ni kommer att känna ett förhöjt medvetande och det kommer att kännas strålande. Må all min frid och kärlek vara med er alla, när ni nu fortsätter med era dagliga aktiviteter, med att finna sanningen inom er.

Kanaliserad av James McConnell och Dr Susan Sammarco

www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...