Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 8 januari

 

 

et-contact

Mike Quinsey (kanaliserad information)

8 jan 2016. Mike Quinsey.

 

Mina Kära, ta ett djupt andetag och förbered er för de många förändringar som väntar på att komma ut. Vid första anblicken kan det tyckas att vissa förändringar är destruktiva eftersom ert nuvarande system blir berört. Dock bör alla åtgärder som kommer, ses i ett större perspektiv, eftersom ni är i början av en period med många förändringar. Vid varje steg kommer ni naturligtvis att se dess omedelbara verkan, men om ni kunde se resultatet på lång sikt, skulle ni förstå att varje händelse är en del av hela förändringsprocessen. De flesta av er vet redan att händelserna är för att frigöra er från fasthållande av de mörka krafterna. Moder Jord håller redan på att göra förändringar av den anledningen, och hon kommer att “skaka” de mörka Tjänarna med sina åtgärder. Ibland, beroende på var ni befinner er på jorden, kan det verka vara ett hot mot er, men kom ihåg att förändringar på jordens yta är oundvikliga när rensningen sker. Var säker på att den Galaktiska Federationen kommer att vara aktiv vid sådana tillfällen, och kommer vid behov att flytta er, om det är fara för att ni kommer att påverkas allvarligt. Försök att inte frukta förändringar som ni inte kommer att påverkas av direkt, om det inte är av karmiska skäl. Det är ofta svårt för oss att ingripa i sådana fall, men ge oss auktoritet att hjälpa er, vi kan omplacera er tills faran är över. Det har i er historia registreras, att många civilisationer helt enkelt försvunnit spårlöst.

Mycket sker utan er vetskap, men alla händelser på jorden övervakas av den Galaktiska Kraften. De styr energierna i områden där det är möjligt, så de orsakar minsta möjliga påverkan på alla livsformer. Men det finns tillfällen, då stora förändringar behövs, när landmassor omformas och vattendrag ändras. Vid sådana tillfällen är det viktigare än någonsin att ni håller er lugna och undviker att ge er energi till rädslan. Behåll lugnet. Genom att göra det så kommer ni att hjälpa andra att göra detsamma. Oundvikligen kommer en del rädsla att följa vid stora förändringar, men försäkra alla människor att det måste hända, för att åstadkomma förbättringar av jorden. Det gamla, som inte längre tjänar något syfte i den Nya Tidsåldern, måste försvinna för att ge plats åt det nya. Eventuella förändringar kommer att genomföras på ett sådant sätt att ni alla kan ta emot dem. Det är mer än en civilisation som övervakar förändringarna, så att veta att de högre krafterna är ansvariga, gör att ni kan känna er lugna. Evenemanget som äger rum är av stor betydelse för solsystemet och det är därför det framkallar så mycket uppmärksamhet.

Ni kommer att få uppleva en uppdelning på ett sätt som får vibrationerna att fortsätta att öka. Det är oundvikligt och nödvändigt för nästa steg i mänsklighetens utveckling. Detta sker i slutet av varje solcykel och då är folk i relationer inte bundna till varandra. Det ger själarna en möjlighet att utvecklas mot framtida behov och att fortsätta utvecklas. Genom de lärdomar ni fått då ni inkarnerade på Jorden, har ni tränats i att bli redo för att tjäna andra, och ni är mycket älskade och uppskattade för att ha gjort det. Ni har visat styrka och beslutsamhet i motgångar, och kan hantera allt situationer som ni befinner er i. Innerst inne kommer ni ihåg, att ni alla frivilligt valt att växa genom era Jord- erfarenheter, och ingen annanstans kunde ni ha erbjudits en sådan stor möjlighet att lyckas på så kort tid.

Då ni går igenom de sista resterna av den gamla cykeln, kommer ni att rikta era tankar mot att förstå den Nya Tidsålderns. Det kommer att vara så annorlunda mot vad ni tidigare har känt till, och en mycket trevlig överraskning. Ni kommer att finna stor glädje och frihet i att följa era egna önskemål. Inte heller kommer ni bli tvungna att möta negativa energier och ni kommer att kunna följa er valda väg, utan störningar. Det kommer att finnas många kloka själar som ger er stöd när ni ska göra era val för era framtidsplaner. Så, bli inte oroliga om ni just nu är osäkra på vilken riktning er livsplan tar er. Innan ni kommit på plats som Galaktiska varelser, kan ni inte förvänta er att till fullo förstå era framtida behov.

När ni väl för er ut ut ur de lägre vibrationerna, kommer ni snart att glömma försöken att leva i dualitet, men kommer alltid att komma ihåg de lärdomar ni fått. Naturligtvis har några av er som läser dessa meddelanden, redan haft en nivå av fullt medvetande, men ni sänkte era vibrationer för att tjänstgöra i de lägre dimensionerna. Av den anledningen kommer era befintliga minnen i de högre vibrationerna att komma tillbaka mycket snabbare. Ni har haft kunskapen i ert undermedvetna, och det har hjälpt er igenom era erfarenheter. Gud har Ovillkorlig Kärlek för er alla och skiljer inte en person från en annan, utan ser er alla som jämlikar. Så de själar som känner sig ovärdiga Guds Kärlek, borde veta att de hålls i lika stor aktning som någon annan själ.

När ni ser er omkring måste ni komma ihåg att varje själ ni ser, helt enkelt lever enligt den livsplan som är särskilt anpassad för dennes behov. Så, ha överseende med det som händer omkring er och glöm aldrig att varje själ är precis som du, oavsett vilken väg de än följer. Att förstå sanningen om varje själs livsplan kommer att hjälpa er att inse att det i själva verket inte är någon skillnad, från en till en annan. Med en sådan förståelse blir behovet av att göra bedömningar av andra själar onödig, eftersom ni är alla En. Det är av denna anledning som ni är medmänniskor och därför bör alla inom den mänskliga rasen visa kärlek och medkänsla för varandra. Att veta detta bör göra det möjligt för er att sända tankar av kärlek till dem som bor i mörkret, eftersom de behöver er hjälp mer än några andra själar, om de ska kunna återvända till Ljuset. De kan väckas av de högre energierna även om de har avsagt sig sin tro på Enheten av allt liv.

Avsikten är att omskrivningen av valutorna ska ske nu, efter många förseningar. Men ha i åtanke, att det till en början kommer att vara de valutor som är viktigast för denna tidsperiod. Ni kan se det som början på slutet av förmågan hos de mörka Tjänarna att bestämma om mänskligheten. Ni bryter nu er loss från deras “fängelse” som har hållit er tillbaka från sanna framsteg i hundratals år. Den senaste tiden har varit mycket viktig för er, då ni sett er själva hållas tillbaka från att gå framåt och kunna dra nytta av de nya upptäckter ni gjort. Denna situation håller på att ändras, och det finns nu många olika källor som är redo att komma fram. Det är fortfarande alltför farligt för många människor att offentligt berätta om sina uppfinningar, men med det stora antalet inblandade innebär att de inte kan hållas tillbaka mycket längre. Var säker på att de här människorna känner sig uppmanade att gå vidare, och har förtroende, för att de kommer att få hjälp att göra så.

Ni har under en lång tid varit förväntansfulla inför kommande händelser och har många frågor, men av olika skäl har detta hållits tillbaka. Denna period är nu nästan slut, och tiden är kommen när de av Ljuset kommer att få mycket mer rörelsefrihet och yttrandefrihet. Mycket har byggts upp under årens lopp och snart kommer dammluckor att öppnas, och ibland kommer ni att känna er överväldigade av hastigheten på de händelser som äger rum. Under de senaste åren har stora framsteg gjorts och så snart omständigheterna tillåter det, kommer en uppsjö av nya uppfinningar att släppas. Ni kan bli chockade, men inte förvånade över att höra att ni hållits tillbaka under några hundra år. Men ni kommer inte att undanhållas informationen mycket längre, och när fred på jorden slutligen kommer, kommer den ena överraskningen efter den andra att släppas i snabb följd. Det kan fortfarande bli oförutsedda förseningar, men förändringarna för er förbättring kommer inte att dröja länge.

Ni har så mycket att lära er om er jord och hur inkorrekta era historieböcker är, efter att ha skrivits utan verklig kunskap. När tiden är lämplig kommer er Galaktiska familj att se till att ni alla har en möjlighet att lära er den sanna historien. De kan beskriva genom att visa på händelser som ägde rum i ert förflutna, så som de faktiskt har inträffat. I ett större perspektiv ser ni hur mänskligheten felaktigt informerats om dess historia, och särskilt på senare tid. Ni kommer att få veta sanningen bakom orsaken till de två världskrigen, och det kommer att orsaka chock och skräck med hänsyn till den enorma förlusten av liv. Det finns inget sätt att förvränga eller manipulera sanningen. Ingen kommer att skuldbeläggas men det kommer att bli beskrivet på rätt sätt.

De ansvariga för “fängelset” på Jorden kommer att få stå till svars inför högre makter än våra. De kommer att tas bort från jorden, så att deras inflytande inte längre kan störa de nya energierna. Dagarna kommer när ni kommer att vara fria från all inblandning, så att ni kan leva ert liv så som ni väljer, men i absolut lugn. Det måste upplevas för att förstå vad det betyder. Ord verkar otillräckliga när man försöker beskriva absolut lugn och harmoni. Ert nuvarande liv är bara en sorglig återspegling av vad som kommer till er, så all kraft ni lägger till för att lyfta er upp i de högre vibrationerna, kommer att vara väl värt besväret. På den högre nivån kan ni träffa era sanna familjer och vänner som ni sedan länge har glömt, men snart kommer att komma ihåg när ni träffas igen.

Det kommer med största sannolikhet att komma en tid när människor kommer att behöva veta vad som händer på jorden, och hur kommer det att påverka deras framtid. Som en av dem som har mer kunskap och som kan hjälpa andra att förstå, kommer ni att uppmanas att hjälpa till, tills nyheten kan sändas ut över hela världen. Det kommer att ske på ett sådant sätt, att alla, oavsett var de befinner sig kommer att ha möjlighet att ta emot den. Våra egna representanter kommer också att vara bland er, och många är faktiskt redan där, och har gjort sitt bästa för att informera så många som möjligt om vad som pågår.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar på vägen till fullbordan.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

Mike Quinsey.

You may also like...