Sanat Kumara via Jenny Schiltz, 26 januari, 2016

sanatkumara kategorin

Sanat Kumara

via Jenny Schiltz

26 januari, 2016

Vandra i er Kraft och ha Full Tillit

Idag önskar vi tala med er om vad som sker i er värld. Många av er känner energiströmmarna som puttar och drar er i riktningar som ni aldrig har varit med om. Medan ni kan känna att ni befinner er i en övergång i ert personliga liv, blir detta även ett mönster inom era politiska, finansiella och sociala arenor.

Att inte känna till sin framtid, om det så gäller personligen eller för världen i stort, kan skapa mycket ångest och rädsla. Men ni måste förstå att allt sker som menat är, för själens tillväxt. I varje ögonblick har ni ett val, ni kan engagera den rädsla, oro och ångest som ni känner, eller så kan ni helt enkelt observera den och tillåta den passera, i vetskapen om att allt är väl. Det är ert val och ett som vi ber er fundera över. För det är dessa val som avgör den riktning och lätthet, med vilka ni kommer att gå igenom de förändringar som är på väg till er.

När man inte har full tillit till sin högsta aspekt, så kan en förändring uppfattas som någonting negativt och oönskat. Vi förstår, men ber er att ni, innan ni tillåter sådana tankar få dominera er frekvens, att ni sitter ner och förenar er med er inre vägledning. Att ni öppnar ert hjärta och ser vilka tankar som kommer från ert lägre sinne, det som är förankrat i överlevnad, och vilka av tankarna som härstammar från ert högre sinne, er Gudomliga vägledning. Hur känns vardera i er kropp? I ert hjärta? Fundera på det och fråga er själva varför ni väljer att underhålla rädslan, att ge den liv och form i er verklighet. Förstå att när ni tillåter ert sinne att driva in i scenarier, att ni verkligen förändrar er frekvens och därmed även ert resultat. Det är er uppgift att själva ta er tillbaka till nuet, så att ni ska kunna se att ni fortfarande befinner er på er själsresa och att allt sker för er själs tillväxt.

Medan det är ert ansvar att uppmärksamma era egna tankar och reaktioner, så är det även ert ansvar att inte dras med i kollektivets rädsla. Det är mycket som sker och vilseledande information på er planet är allmänt förekommande. Innan ni delar med er information som ni stöter på till andra, använd er urskiljning och dela med er bara det som ljuder som sant inom ert hjärta. Om informationen skapar rädsla inom er, så är det ert ansvar att inte ge den ytterligare energi. Detta är särskilt viktigt på sociala medier, där de som börjar vakna upp finns. Många av er som har vaknat upp gick igenom djup rädsla och sorg, när ni började förstå de bedrägerier som ägde rum på er planet. Medan det kan ha varit nödvändigt för er tillväxt, är det inte nödvändigt för alla dem som håller på att vakna, att följa denna väg.

Förstå att uppvaknande inte handlar om att upptäcka de djupaste sanningarna i er värld, så som ni uppfattar dem, utan de djupaste sanningarna inom er själva. Var och en av er som har vaknat upp blir ombedda att vägleda era medbrödrar och -systrar tillbaka till sina själar, att vara ett vägledande ljus. Detta kan göras genom att man i stället för på deras begränsningar, visar dem på deras kraft, deras gudomlighet. När man förenas med deras själ får de se att de är i kontroll över sin vibration, sin frekvens och den manifestation som motsvarar varje frekvens. Det är nu dags för er att ni inte bara bemästrar detta, medan ni vandrar och skapar från er hjärtcentrerade kraft, utan att ni vägleder andra att göra detsamma. När andra skyller sina omständigheter och känslor på en annan människa, grupp eller varelse, ger de ifrån sig sin kraft och i stället för att omfamna kärlek, så omfamnar de offermentalitet och ilska.

Vi ber er som nu läser detta budskap, att stiga in i er kraft och i varje ögonblick välja att inte tillåta rädsla i någon form ändra på er frekvens. Omfamna de förändringar som äger rum och vet att ni i varje ögonblick blir stöttade, vägledda och älskade.

Sanat Kumara.

 

En personlig notering:

Förra helgen kände jag att många rädslor kom upp till ytan. Några kunde jag lätt släppa, andra tillät jag växa i mitt sinne tills jag kunde ta ett steg tillbaka och fråga mig vad som gjorde att de dök upp. Jag gick för att tala med några av Mästarna, som förklarade för mig att mänskligheten blir scannad som en helhet, för att man ska få se hur mycket rädsla som finns närvarande. Hur motståndskraftiga vi är mot tillväxt. Hur redo vi är för det fullständiga avslöjandet. Prognosen är att rädsla fortfarande i hög grad genomsyrar det kollektiva medvetandet. Detta är varför vi blir ombedda att undersöka våra rädslor och våra reaktioner på dem och att vägleda andra ut ur rädsla.

Jag upptäckte att mina personliga rädslor återspeglades i artiklar som postades på facebook. Detta gav mig tillfälle att se var jag fortfarande har frågor gällande tillit till min högsta aspekt, själva min själ. Det visar mig var det finns gammal inprogrammering som pågår och för mig att aktivt förändra den, kontra att tillåta den att bli genomsyrad i den pågående programmeringen. Detta är en process och en som inte kan bli utförd i ett ögonblick och vi behöver ha tålamod med oss själva och andra. När vi aktivt arbetar med att observera våra tankar och rädslor tillåter vi vår Gudomliga vägledning stiga fram.

Som universum alltid gör, stiger den fram med vägledning och bekräftelse i många former. Min man och jag gick för att se ”The Heart of the Sea” på bio. Det var en berättelse om Moby Dick och valfångstindustrin. I slutet av filmen nämndes att någon hade hittat olja i marken i Pennsylvania. Karaktärerna uttryckte hoppet om att detta skulle kunna leda till ett slut på valfångandet för att få fram olja. De närmade sig förändringen med hopp och glädje. Ändå är jag övertygad om att där fanns många som var rädda; de som kände att denna förändring finansiellt skulle komma att skada dem och hota själva deras existens. Där fanns sannolikt grupper som gjorde sitt bästa för att trycka ner och demonisera teknologin. Ingen skillnad från det som sker idag, med nertryckandet av fri energi och miljövänliga teknologier. Förändring är en process.

Det är upp till var och en att omfamna SAMTLIGA förändringar, att se dem som positiva, till och med under svåra övergångar och i era hjärtan VETA att allt sker för ert högsta goda. När vi gör det, håller vi vår frekvens på hög nivå och inverkar på alla runtomkring oss.

Jag håller er alla i det högsta ljuset och med den djupaste kärlek. Må ni alla vara välsignade. Tack till alla som har delat och stöttat detta arbete. Det betyder mer än vad ni någonsin kan inse.

Jenny

Sanat Kumara via Jenny Schiltz, January 26th | Sananda

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...