Sanat Kumara via Linda Dillon 11 december 2020

Sanat Kumara via Linda Dillon 11 december 2020

  

Linda Dillon: Sanat Kumara säger att Universell Lag är det Nya Normala

11 december 2020

https://tinyurl.com/yy5ctke7

Universell lag kan inte ignoreras. Det är det nya normala. Det är det rike ni stiger upp till. Det är vår uppförandekod.

Kanalisering:

Hälsningar, JAG ÄR Sanat Kumara, älskad bror, ja, Väktare av Universell Lag. Och det är om detta jag kommer denna dag för att adressera till den här cirkeln och långt bortom, för att addressera till detta universum om de Universella Lagarna av kärlek. Glömde ni det, älskade? Universum, Multiversum, Omniversum, hela skapelsen av Modern/Fadern/ den Enda är i linje med Universell Lag, med de Universella Kärlekslagarna.

Universell Lag är, som ni vet, inte bara en kod, en kodifiering som sitter i ett bibliotek. Det är inte för äldre människor och styva varelser i kostymer att bestämma över någon. Universell Lag … det är därför jag påminner er om Universella Kärlekslagar … Universell lag är en uppförandekod. Det är inte bara verktygen ni har för att skapa, det är inte ens verktygen för att skapa Nova Earth. Ja, de är den standard som allt mäts på och allt bygger på. Men det är också ett uttryck för hjärtats beteende, för hjärtats lyssnande, hjärtats tal, hjärtats engagemang. Det är hur samhällen, samhällen av alla och samhällen av ett samlas för att fungera … för att arbeta, leka, be, bygga, återställa.

Ja, jag har gått vidare … genom att gå ingenstans … till Universell Logos. Men älskade, trodde ni verkligen att jag lämnade min roll som Planetär Logos? Nej. Jag har inte gjort det för mitt löfte, mitt löfte till er, till ert hjärta, till ert sinne, till er själ, mitt löfte till Modern/Fadern/den Enda är att jag kommer att vara ständigt närvarande tills mänskligheten förändras, mänsklighetens uppstigning är fullständig. Ni känner väl till att den inte är komplett. Ja, den är väl på väg, längre fram än ni vet eller räknar med i era medvetna upptagna sinnen … men ni vet detta i era hjärtan.

Och vad betyder detta? Att jag är med er. Jag hjälper er, jag leder er, och himmel och jord vet att jag hjälper er att leva enligt lagen. Så ofta i denna mänskliga sfär, när ni talar om lag tänker ni på rätt och fel, gott och dåligt, eller himlen förbjude, gott och ont, oss/dem. Det är dömande, det är klander, det är skuld, det är själviskhet och girighet. Det är inte inkluderande, det är inte inbjudande, och det är verkligen inte av kärlek. Universell Lag är urskiljande och den är expansiv. Den välkomnar mångfald, den välkomnar unik differentiering, den välkomnar livliga diskussioner och en mängd olika beteenden. Det är naturen, inte bara av Moderns skapelse utan av existensen.

Ni vill inte ha en planet som helt består av artister eller revisorer. Men ni vill heller inte förneka den konstnärliga naturen, bokförarens kreativa natur eller den praktiska karaktären hos konstnären som förstår siffrornas språk. Det är balansen, och det jag talar till er om i dag är balansen. Ja, vad vi har kallat det stora K… ovanför och under, inom och utan.

Vi diskuterar inte vad ni tycker om det osynliga området. Vi har ingen diskussion om Venus om vem som har rätt eller vem som har fel, vem som är mer kraftfull, vem som kan hävda makten över en annan. Det är inte kärlek. Det är friheten att fortsätta inom ditt heliga jag och i ditt samhälle, i ditt land, i din kultur, i ditt samhälle och på vackra Gaia. Det kan inte vara antingen/eller, älskade ni. Balansen … ja, en del av glädjen av balans är att det finns detta spektrum, och ni kan resa, och ni har säkert gjort så, till de olika ändarna av spektrumet. Men alltid kommer du tillbaka eftersom att uppträda, leva, tro, och döma i vardera änden av spektrumet inte tillåter dig att stanna kvar i ditt hjärta, ditt väsen, din själ. Det tillåter inte den orienteringen av ovan och nedan.

Vi har pratat med er … och vi kommer att göra det igen … inte bara om att hålla visionen utan att vara visionen; att inte fastna, fångas, i gungflyt av distraktioner och kontroverser. Ni, söta änglar av ljus, ni är stigfinnarna, vägvisarna, bringarna, de som förankrar det nya. Det är ett nytt sätt att vara, och det är inkluderande och expansivt. Och det välkomnar inte bara änglarna, inte bara vårt rike, inte bara er stjärnfamilj, det välkomnar alla. Och om de inte är beredda att sitta bredvid dig … av ett antal skäl … betyder det inte att du inte håller sittplatsen vidöppen. Du tillåter närmande. Du är öppen för omdirigering. Det är du som skapar medverkan. Du är hoppet och du är balansen. Och det är därför ni är här som sändare, som strålkastare, som ankare, som sanningssökare och som lysande änglar i form.

Så, jag kommer, och jag ber er, jag engagerar er … utöva lagen, var lagen. Kom ihåg och var ditt heliga syfte. Kom ihåg och var din avsikt. Och där det finns slagg eller skräp, använd Transmutation, Transmission, Eliminering … aldrig i dömande, alltid med mig, för att förvandla det som inte är av kärlek till renheten av att vara, till klarheten av att vara.

Så vänd er till mig, mina kära, som jag vänder mig denna dag och varje dag till er. Universell Lag kan inte ignoreras. Det är det nya normala. Det är existensriket som ni stiger upp till. Det är vår uppförandekod. Så, jag uppmanar er, återigen, att gå med mig, att gå med oss alla i detta återställande.

Gå med min kärlek, och gå, söta ängel, i frid … i frid. Farväl.

 

 

 

Kanaliserad av Linda Dillon
©2020 Council of Love, Inc.
https://counciloflove.com/

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...