Lord Mikael och Lord Ashtar via Lynne Rondell, 12 december 2020

Er Planet har Växlat till en av Ljus | Lord Mikael och Lord Ashtar via Lynne Rondell,

12 december 2020

Jag kommer tillbaka till er denna vackra onsdag med en annan kanalisering.

Den här kommer från Lord Mikael och Lord Ashtar.

Nu kör vi.

———————-

Hej älskade ni, det är jag Lord Mikael tillsammans med Lord Ashtar som kommer med ett meddelande till er alla genom denna kanaliserare. Detta är ett speciellt meddelande känner vi, och det är mycket viktigt att ge till er alla. Detta är ett budskap som är viktigt och signifikant för oss alla från de högre världarna, särskilt änglarnas höga rike, och för Lord Ashtar och hans kommando är det mycket värdefullt.

Vi tyckte att även om saker och ting ser mer än dystert ut på er planet, och även om ni förstår vad vi ska prata om, så tyckte vi att vi skulle ge detta speciella meddelande till er alla.

För tre dagar sedan gick en kallelse ut från de högsta gudomliga varelserna, till alla de 144 000 änglarna på denna planet, som är i mänsklig form. De kallades för att hålla upp sina svärd av ljus och sedan gick en ny kallelse ut till alla barn av ljus som vaknat, för att också höja sina svärd av ljus och alla de som kommit online som vet vad som händer, kallades också för att höja sina ljussvärd tillsammans med de 144 000 änglarna i fysisk form.

Ni kanske inte vet att ni gjorde det, men ditt högre själv och din sanning och vad du verkligen är i din gudomliga form, jag kommer att säga, din sanna gudomlighet visste vad vi skulle göra, och vi såg de 144 000 änglarna med mänskliga kroppar som höjde sina ljussvärd och alla barn som var vakna lyfte upp sina svärd av ljus, och denna kanaliserare bevittnade det när hon också höjde sitt.

Hon bevittnade detsamma som vi, ljusvågor som går ut och runt er planet och det var inte som om änglarna skulle skjuta ut ljuset, det kom som i en våg. Den gick ut och anslöt till er alla med era svärd.

Hela planeten tändes upp och sedan tryckte änglarna den högsta frekvensen av Kristusmedvetenhetens ljus genom planeten också. Det belyste alla er som stod där och höll i era svärd av ljus, och de 144 000 änglarna gjorde verkligen det de kom för att göra.

De hoppade in i en fysisk kropp för att göra det vi bevittnade. Det var mirakulöst. Jag vet att ni inte känner det där nere, men det var mirakulöst då vi bevittnade de budbärande änglarna som kom. De är väldigt stora och såg ut som vita änglar, de blåste i sina horn och änglariket jublade, för just i det ögonblicket när ni alla deltog, oavsett om ni förstod det eller inte, så gjorde era högre jag det arbete de kom för att göra på den här planeten, vilket var att faktiskt skifta från mörkret till ljuset.

Även om många av er ser den här mycket mörka agendan rullas ut, så skiftade er planet för tre dagar sedan. Ni skiftade till en ljusplanet. De som hoppade in i fysiska kroppar gjorde sitt jobb. De 144 000 änglarna kommer nu att kallas igen och det kommer att finnas fler barn av ljus som höjer sina svärd i ljus högt, när de blir kallade.

De kommer att ansluta hela planeten och ni växlar från mörker till ljus. Vi tror inte att ni vet detta, men hela änglariket sjöng tillsammans, de klappade, de var glada, alla i ljusets råd var så glada, för detta behövdes för att ni faktiskt skulle stiga upp, detta behövdes för att allt mörker faktiskt ska kunna tas bort, från denna planet en gång för alla.

Ni var tvungna att stänga det mörka området och ni var tvungna att skifta till ljus. Så vi talade om att mycket ljus skickades ner till planetens vågor av ljus. Denna kanaliserare talar om många andra kanaliserare som talar om ljusvågor som kommer igenom, men ni som förkroppsligade planeter, så att säga, som människor, var tvungna att skifta till ljuset.

Ni växlade faktiskt från ett mörkt styre till ett ljust, vilket innebär att ni nu aldrig går tillbaka till den tredje dimensionen, alla ni håller er verkligen fast på den här fjärde dimensionen. Det kommer att finnas många mörka människor som fortfarande kommer att spela ut sitt mörker men de stiger inte upp, de kommer att hålla på tills de lämnar denna planet, och de kommer att skickas från planeten till en annan tredimensionell planet, där de kan fortsätta dessa mörka spel tills de faktiskt inser, att det finns något mer i livet och det är ljuset

Faktiskt så har tillräckligt många av er, som jag ville förmedla detta meddelande till genom denna kanaliserare tillsammans med Lord Ashtar, tillräckligt många av er har vaknat, tillräckligt många av er höll upp sina svärd, verkligen tillräckligt många av er även om ni inte fysiskt vet att ni gjorde det, tillräckligt många barn av ljus kom med sina ljussvärd och de 144 000 änglar som skickades hit.

De skickades faktiskt från ljusets högsta gudomliga rike, de skickades för att förstöra mörkret, de skickades för att göra er planet till en planet av ljus. De skickades faktiskt ner för att se till att det mörka styret stoppades för alltid och det här som hände för tre dagar sedan är av bibliska proportioner, och denna kanaliserare rördes till tårar av det hon såg och det hon kände, och hon visste från den stunden att ni alla är på väg att stiga upp, hon visste från den stunden att det mörka styret i huvudsak är över, och hon visste från den stunden att ni skulle badas i ljus, inte bara planeten, för nu är ni barn av ljuset.

Mörkret kommer inte längre att finnas på er planet när ni stiger upp till den femte dimension. Det mörka tas bort, allt mörkt, de mörka människorna kommer att stanna och spela ut sin mörka agenda eftersom negativ karmisk laddning träffar dem, och ju mer de negativa karmiska laddningarna träffar dem, desto mer negativ karma måste de arbeta av, kan vi säga.

Vad det än betyder så kommer det att bli olika för var och en, och de har alltid en chans och ett val att gå till ljuset. De har fortfarande denna negativa karma att arbeta av men de är alltid välkomna till ljuset, om det går att förstå. De i den högsta gudomligheten vänder aldrig ryggen till någon. De ser till att alla under den här livstiden har ett val, de ser till att alla har ett val att kunna vända sig till ljuset och vilja något bättre och inte vara fulla av mörka åtaganden.

Det är deras resa hur den än må vara, men allt som tänder ljuset är välkommet, de måste fortfarande ta bort den negativa karman men kan sedan gå framåt i ljuset.

Vi är så glada att få fram detta meddelande via denna kanaliserare. Det är enormt, hela änglariket klappade, jublade, blåste i hornen, gjorde allt och jag vet att ni alla som ser en sådan mörk agenda rullas ut på er planet inte riktigt förstår hur den byts ut, för ni märker inte omkopplingen till ljuset, men vi säger till er, jag Lord Mikael tillsammans med Lord Ashtar, vi säger er, ni är nu ljusplaneter.

Det finns ingen mörk agenda som verkligen kan hålla på och hålla sig fast på er planet, och det finns inga mörka varelser som kommer att få stanna på er planet. När ni stiger upp till den femte dimensionen, när ni alla äntligen kommer upp till den femte dimensionen, kommer ni bara att vara ljusplaneter.

Nu måste mycket arbete göras för att få er alla dit, men jag Lord Mikael tyckte att detta meddelande behövde förmedlas till er alla, så att ni fick veta att även om ert plan nu badas i ljus, så är ni nu ljusplaneter.

De som hoppade in i mänskliga kroppar, de änglar som visste vad de var tvungna att göra för att hjälpa er alla och alla barn av ljus som vaknade, ni höll upp era svärd och kopplade tillräckligt med ljus till planeten så att det kom runt, och änglarnas riken skickade den här ljusstrålen, ut över hela planeten. Den badar inte bara Moder Jord i ljus utan kunde faktiskt ändra er planet till en av ljus.

Så jag Lord Mikael tillsammans med Lord Ashtar, är så glada att få fram detta meddelande genom denna kanaliserare. Vi är extatiska över det. Det betyder enorma saker. Jag vet att ni inte kan se det ännu men det betyder enorma saker för er framtid, det betyder en mycket snabb uppstigning, det betyder att mörkret kommer att tas bort från er planet mycket snabbare, och det betyder att ni alla är av ljuset.

Jag och Lord Mikael sänder er sådan kärlek, sänder er sådant ljus och välsignelser.

————————-

Tack Lord Mikael, tack Lord Ashtar för det vackra meddelandet.

Jag såg att det var vackert, jag blev rörd till tårar när jag såg er alla, även om ni kanske inte visste vad ni gjorde eller att ni höll upp era svärd och jag såg de 144 000 änglarna. Jag såg hur de såg ut som de fysiska människorna men i formen av änglar, och det var vackert att se och bevittna och jag tackar er alla.

Jag ser fram emot att få många fler meddelanden till er alla, jag skickar er sådan kärlek, sådant ljus och välsignelser.

Källvideo: Your Planet Has switched to That of Light, Lord Michael, and Lord Ashtar.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...