Sanat Kumara via Meline Portia Lafont, 26 juni

sanatkumara kategorin

Meline Portia Lafont ~ junis Solstånd och meddelandet om Sanning och Enighet från Lord Sanat Kumara

 

www.melinelafont.com

 

Välsignelser vackra Samling,

Vi förbättrar det vackra i dynamiken av Hjärtats Port på ett djupare sätt. Denna strömning från Solståndet och inflödet av energi i juni, innehöll frön med Galaktiska koder från det Galaktiska Centret, och detta leder till ett massivt uppvaknande av medvetenheten hos mänskligheten. Naturligtvis, att få se resultatet av detta tar tid, eftersom det leder till många förändringar inom era hjärtan och sinnen. Så allt som allt, kommer denna period med integration av uppvaknandet, att sträcka sig över ett par veckor, upp till flera månader, innan ni börjar se ett mer konkret resultat.

Trots allt, har alla dessa koder såtts, och det innebär att det inte finns någon återvändo. Fröna har såtts och kommer nu att behöva lite tid för att växa. Bästa sättet för att vårda dessa frön i era själar, är att behålla tron och tilliten hög, och hålla fast vid tron på det bästa för allt och alla, och att förstå det naturliga och hur man fortsätter när man kommer till nya insikter. Alla sätt är möjliga, förstå bara att det kanske inte är detsamma som ert..trots allt är det ett sätt med ny förståelse som följd.

Balans är nyckeln för att hålla ordning på Ljuset och den dynamiska kraften med Kärlek till alla hjärtan på detta plan. Det börjar med er och genom er, som ledstjärnor och kanaler för det. De senaste månaderna har varit fyllda med integration för att ge ny visdom, nya nycklar och omkodning av våra dödliga koder. Allt detta finns nu i grunden av vår kärnvarelse, och infuseras i flera delar av vårt varande och dröjer sig kvar inom fälten av sinnet – skapelsen – emotionen – medvetenheten och kroppsligheten.

Nu vid Solståndet i juni och med frön från det Galaktiska Centret, har ni fått frön av visdom från Diamantstrålen och de Galaktiska nivåerna av planetarisk nivå, vilket ger er ytterligare fördjupat uppvaknande och aktivering av er odödlighet. Det Galaktiska Centret sår och vårdar ert Varande med djupgående nya integrationer och lärdomar, som kommer från ett svart hål av centrum för allt.

Detta ger många en viss ”återställning” och benägenhet att utföra sådana djupgående förändringar, att de vill ändra varje del av sina liv och verklighetsuppfattningar, arbeten, relationer och utbildning. Dessa frön möjliggör denna gåva av uppståndelse med en känsla av en egen återfödelse till andra nivåer.

Lord Sanat Kumara:

”Att komma från tillståndet allt och inget samtidigt, gör det möjligt att återställa och integrera de nödvändiga koderna, för att återskapa den planetära medvetenheten, och även börja om från början med ett annat språk.

Ni ser världen med andra ögon nu, och det som måste till kommer att ske på bästa tänkbara sätt, för att hjälpa mänskligheten att nå punkten för uppståndelse. Vi talar om Gudsmedvetande nu, inte bara Kristusljus, för Kristusljuset har varit återuppväckt sedan en längre tid tillbaka, för att nå punkten vid Kristus återvändande. Gudsmedvetandet infuseras och integreras nu genom den Galaktiska Solen (centrala) och de Galaktiska Koderna.

Detta Gudsmedvetande ger tillbaka känslan av Enighet och handlar om Enighet. Således kommer ni att se saker och händelser uppstå på er Jord, som betonar Enighet och ger tillbaka Enigheten. Ni kommer att trivas för Enighet kommer att vara det ni får se, som resultatet av många saker.

Det som kommer mellan fröet av enighet och blommande Enighet, är bara för att få förståelsen. Vi ska inte ta det så allvarligt, utan bara förstå att det bara är ett sätt att få er dit. Vägen däremellan är dynamiken av förändring, en kraft som bringar fram och hjälper till att underlätta för alla.

Nu när den tredje vågen av medvetande, har börjat vakna och planterar sina frön, känner ni alla en stegring av energin i era kroppar, eftersom detta kommer att börja lyfta er alla till en större känsla av Självet. Enhetsmedvetandet kommer nu att kunna komma fram bättre, när ni går igenom era faser av uppståndelsen. Vissa kommer att dröja sig kvar i en djupare position, för att få ett djupare uppvaknande i den gudomliga planen än andra, eftersom alla är i olika stadier av sin Gudomliga mänskliga upplevelse.

Införandet av denna stora visdom och kunskap, bör utföras på vederbörligt sätt för att underlätta.

Alla kommer att behöva ta itu med detta på sitt eget sätt, så försäkra er om att ni väljer det bästa sättet för er ALLA. Ni kommer att behöva leva som ni säger från och med nu, för ni kommer snabbt att märka att bara prata, inte kommer att hålla er i hjärtats dynamik. Det handlar om grunden för att vara här, alltså, att leva som ni säger och vara allt som ni säger att ni är.

Något annat sätt blir tufft och svårt att få att fungera, eftersom era mest naturliga sinnen och sätt att vara, kommer att bli ordningen för dagen. Det kommer inte att finnas något annat sätt än att vara ert autentiska själv, förstår ni. Detta är en del av det stora självets herravälde, och ni har arbetat mycket hårt för det. Nu när ni börjar vandra i denna värld av underverk, måste ni vara sanna mot er själva, och vara i hjärtat med allt ni gör, säger och är.

Ni kommer nu manifestera er själva och allt ni är som energi, mycket snabbare. Mindre förekomst av förvillande saker, för att få er ur illusionen. Det kommer att utlösas snabbt och tydligt. Ni kommer att veta var ni är på ett ögonblick. Så, ni kommer att lära känna er själva på ett allomfattande sätt, och oerhört djupt, och det är ett val och beslut från Gud.

Ni kommer att lära er att hantera snabba förändringar och manifestationer, bli klärvoajanta och få kunskaper som ger klarhet. Sanningen kommer inte längre att döljas för er, utan kommer att visa sig direkt eller genom era visioner, och ni kommer inte att kunna titta bort. Den kommer inte att gå innan ni har sett och förstått det ni bör förstå. Detta innebär att möta ALLA er, och era rädslor. Som vi sagt till er: ni kommer att lära känna er själva oerhört mycket och på ett allomfattande sätt!

Detta är det Gudomliga: att inte dölja något, utan vara tydlig och öppen ~ transparent. Andra kommer också att börja se mer av vilka ni är, och hur ni vibrerar, eftersom deras känslor också kommer att öka, tillsammans med sina egna fälts avsikter. Återigen, ni kommer att lära känna er själva oerhört, eftersom allt blir klart och sanningen inte kommer att döljas längre.

Ta emot sanningen då den uppenbaras för er. Den är inte er fiende utan en bundsförvant. Ha det i åtanke när saker av sanning kommer fram i världen. Känn inte ilska eller hat, utan möt sanningen som något som kan ge glädje och frihet. Att få veta, och att vakna upp ur er sömn, är frihet!

Ni kommer att behöva göra som ni säger nu när ni blir stora mästare igen. Var trogen mot ert hjärta och er själva, så kommer det i världen som ett direkt resultat och reflektion av det.

Ögonblick för ögonblick följer vi era hjärtan ”

Lord Sanat Kumara

 

Meline: En sidoanteckning .. detta budskap om enighet kan förvirra er när ni tänker på Britterna som lämnar EU. Min tanke och känsla om detta som hände, är att detta är början på ett annat sätt av Enighet, eftersom bilden av Enigheten inom EU har varit falsk. Nu när EU börjar falla sönder, kan sann Enighet äntligen uppstå, som enighet från hjärtat och inte från sinnet hos ledarskapet. Således, min ödmjuka åsikt är att detta en bra sak, som har startat en påtaglig förändring mot en annan verklighet, som är baserad på enigheten i hjärtan.

 

Kärlek och Ljus,

Meline <3

 

Översättning Margareta och Hans Jonåker

 

Discounts are given to all healings, tools and readings connected to the energy healing facet of achieving and keeping balance! This will be the main focus during this summer! Therefore check out the many discounts and let us support each other through this summer of powerful change and integration. http://www.melinelafont.com/#!discounts/w7xm0

 

Universal created gift 2012-2016. We co-create together and share with Love. All Rights to share, blog and use excerpts are permitted by Universal law provided the content is copied unaltered, is distributed freely, and the author + website is mentioned. Méline Portia Lafont www.melinelafont.com

Du gillar kanske också...