Hilarion via Marlene Swetlishoff, 26 juni 2016

hilarion2

Kära Ni

Ni är innehavare av den högsta tillgängliga frekvensen på denna planet och detta kräver beständighet att förbli sanna mot er själva oavsett vilka situationer ni stöter på i era liv. Som representanterna för det Gudomliga är det nödvändigt för var och en av er att vara förebilder och visa vägen, att vara de omutliga som håller ut på er andliga väg då alla bekanta vägmärken nu har bytts ut. Ni vandrar in i okända marker i tro och mod och skapar den nya verkligheten under tiden och det är bra. De högre sfärerna applåderar och stödjer er på denna resa och ni går aldrig ensamma.

När världen omkring er spelar ut de finaler som nu pågår är ni trogna ert bestämda syfte att föra saker till det slut som är det bästa resultatet för det högsta goda för alla i uppstigningsprocessen. Var en positiv kraft, var alltid den som lyfter upp andan hos de omkring er, för förändringarna sker och skiften märks i alla områden av mänsklig existens, ni förblir strålen av solsken och hopp när ni visar vägen framåt. Världens folk hungrar i denna tid efter goda nyheter, de längtar efter att få känna frid i sina hjärtan, sinnen och själar, de längtar efter en stadig grund under sina fötter och att få gå på en planet i metamorfos och återfödelse.

Det finns tecken överallt på att förändringar är på gång, ni behöver bara observera naturen och hennes kungariken för att börja förstå att denna återfödelse är i varande inte bara på makrokosmisk nivå utan också på mikrokosmisk, i de minsta detaljer och expanderande utåt. Djuren och fåglarna anpassar sig till förändringarna som sker genom en inneboende förståelse att de måste enas i ansträngningarna att överleva, växa och frodas. Vissa arter av fåglar och vilt går samman för att skapa en ny art, mer anpassad till de nya omständigheter som nu utvecklas. Ta er tid att vistas utomhus för att se och observera dessa mutationer som nu inträffar. Ni kommer att finna många sådana förändringar.

För mänskligheten, sett genom linsen av deras nyhetsmedia, förefaller världen vara på gränsen att falla i kaos men ändå fortsätter livet att vara i takt med tiderna. Det finns stark motståndskraft i den mänskliga själen för den har sett så mycket i vistelsen genom många livstider och upplevelser och den har förmåga, djup kunskap och inre resurser tillgängliga inom sig för att resolut fortsätta framåt. Det anstår alla människor att hålla sina fötter stadigt på marken och sina andar stigande då de går genom de inre och yttre förändringar som sker på varje nivå i dessa tider. Det är genom sin attityd till det som sker i världen och hur de svarar på det som är till gagn, att utveckla förmågan att släppa taget om och eliminera saker som inte längre är nyttiga för, eller inte befrämjar, deras växande och välmåga.

Då ni vägleds av er inneboende visdom öppnas en större förståelse för undren och mysterierna i det gränslösa universum ni lever i och den härlighet som är ni då ni skapar en ny helhet som är större än summan av alla era delar. Kräv er rätt att göra eller vara vadhelst ni önskar. Sträck er efter den potential som vilar inom er och gå i harmoni med er inre vägledning med fortsatt tro och målmedvetenhet. Allt är bra och allt är perfekt.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

The Hilarion Connection©, Book One available here  

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her. Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

Du gillar kanske också...