Sanat Kumara via Mia Lighthouse, 17 juli, 2018

Sanat Kumara (via Mia Lighthouse) 17 juli 2018

Mia: Kära Sanat Kumara. När du kontaktade mig i februari i år så var det med en sådan kraft och jag berördes så starkt av det. Innan dess hade jag aldrig haft kontakt med dig, jag visste inte ens vem du var. Detta förbryllar mig fortfarande och jag skulle vilja att du sa några ord om detta.

Sanat Kumara: kära Mia, jag har varit med dig länge och det vet du. Jag har väntat på dig, väntat på att du skulle vara redo för ditt uppdrag. Det är ditt uppdrag att kanalisera mig. Du har vetat sedan du var ett litet barn att du hade ett stort uppdrag men inte vetat vad det var. Plötsligt tog jag kontakt och sa att dessa meddelanden skulle publiceras för att nå ut till så många som möjligt och du visste i ditt hjärta att det var denna stund du så länge väntat på.

Detta var svar på din fråga min kära och du kan gärna ha med den i texten du publicerar för den ger dina läsare en liten presentation av dig.

Var och en av er har unika uppdrag. Alla ni som läser detta har tagit på er stora uppdrag. Med detta menar jag inte nödvändigtvis att ni är kanaler så som Mia eller på annat sätt ska ”göra” något, utan ofta är det själva era liv som är era uppdrag. Att vara de som leder transformationen, att vara de som visar vägen, genom er själva, genom era liv.

Att medvetet ta kontrollen över era liv och skapa de liv ni vill leva och göra detta i största ödmjukhet.

Det handlar inte om att tvinga dig till något utan snarare om att lyssna, lära känna ditt inre vägledningssystem. Ha en så stark kontakt med ditt hjärta att du hör din intuitiva röst när den säger ja och när den säger nej. Att vara så starkt förankrad i ditt rena hjärta att du tar ett medvetet val att följa ja och avstå från nej.

Mia har många gånger i sitt liv följt ”nej”, alltså tvingat sig att göra saker för att det förväntades av henne att göra på ett visst sätt. Detta är så vanligt och sker hela tiden när ni följer samhällets normer, familjens normer eller vänkretsens normer. Ni ska följa ert inre hjärtas normer, det gudomliga ljusets vägledning.

Detta kräver övning och ni måste ha tålamod mina kära. Bli inte frustrerade när inte allt går er väg med det samma, man måste kunna gå innan man kan cykla som man säger. Så ta det lugnt mina kära, låt det ta den tid det tar. Se det som en pågående process där du tar ett steg för att sedan ta nästa och nästa. Men se era steg, var medvetna om dem och gläds över varje framgång du märker i ditt liv. Se, notera, uppskatta och gläds åt vetskapen att du är på väg in i det största skiftet i mänsklighetens historia, att du är en viktig del av detta skifte.

För att vägleda er själva i den riktning ert inre hjärta vill gå måste ni först få en stark kontakt med ert inre hjärta.

Ni ska genomföra ett stort skifte inom er, skiftet från hjärna till hjärta. När ni lever era liv från hjärtat så lever ni så ni är menade att leva. Då fungerar även hjärnan optimalt, den kan slappna av när den vet att ni är djupt förankrade i den gudomliga visdomen, då är ni i balans.

Vi ska nu göra en meditation eller andlig övning tillsammans. Den hjälper er att balansera både hjärna och hjärta och att centrera er i era hjärtan. Jag har gett er den tidigare genom Mia och mycket möjligt kommer jag att upprepa den med jämna mellanrum då den verkligen kan hjälpa er att genomföra denna process i era liv.

Andas djupa andetag av Ljus, centrera Ljuset mitt i ert huvud, känn att ert sinne är alldeles stilla, alldeles närvarande. Medvetandet observerar Ljuset i centrum av hjärnan. Ditt sinne är stilla, ditt sinne är klart, ditt sinne är i balans och fungerar nu på det sätt som den ska, som en objektiv och balanserad rådgivare, nu i vila.

Andas djupa lugna andetag, förflytta nu Ljuset till ditt inre hjärta, ditt hjärtchakra i centrum av bröstet. Gå in i detta inre rum och bara VAR i den eviga Frid som finns där. Känn kärleken, känn oändligheten. Där finns ingen tid, ingen början, inget slut. Hjärtchakrat är din koppling till det eviga Nuet. Ta nu beslutet att du ska leva ditt liv från detta centrum. Steg för steg. Det kommer att vara en upptäcktsresa, så tillåt det att ta den tid det tar. Känn den glädje detta beslut ger dig, du har längtat efter det.

Andas in rent Ljus och låt detta ljus fylla hela din varelse och expandera in i oändligheten, bli en del av oändligheten, av Alltet. Du är ren Närvaro, du är rent Ljus, du är ren Glädje.  Låt nu detta rena Glädje-Ljus fylla varje cell i din kropp. Cell för cell. Som en våg av ljus som far genom din varelse och lyser upp dig inifrån.

Hela du lyser. Du befinner dig nu i ett tillstånd där du medvetet kan hela dig själv och fylla dig med kärlekskraft. Du är nu i balans, centrerad, hel. Du är rent Ljus, du har nu kopplat upp dig till ditt Högsta Jag. Känn Enheten med Allt det som är du och känn att du är en del av Allt som är och känn ditt centrum i hjärtat.

Gör denna övning varje morgon i en månad fram över och förläng månaden med en ny månad och en ny och en ny. Ta beslutet att leva från hjärtat varje morgon och påminn dig om detta beslut under dagen och nästa dag och nästa.

Detta skifte är ett inre skifte och det är bara du som kan göra den i ditt liv. Men att du gör det, att du genomför det kommer att ha en stor betydelse inte bara för dig och de omkring dig utan för mänskligheten och mänsklighetens framtid. Och ni vet det, ni vet inom er att ni har ett stort uppdrag att genomföra och jag säger er mina kära att detta är ert stora uppdrag.

Ni är vägvisarna, de som visar vägen. Ni är detta genom att vara fast förankrade i ljuset.

Jag kommer genom Mia att fortsätta att ge denna typ av andliga övningar för att inspirera er, väcka er, för att hjälpa er på er väg mot ert mästerskap över er själva. Ni behöver inte göra alla, det är ingen tävlan, det handlar inte om att bli bäst, det handlar om att få in positiva rutiner i era liv. Kanske också ta bort det som inte längre behövs och ersätta det med något som ger dig större glädje. Till exempel sociala media, tv, saker som tar så mycket av er tid och faktiskt tar er bort från era liv. Dessa saker behöver inte vara dåliga, men är ofta det. Känn in vad som är bra för dig.

Lev livet lätt med en djup dedikation till Kärleken.

Jag älskar er alla bortom ord.

Välsignad vara er väg.

I Kärlek och Glädje, i Evighet, Amen, Om.

Du gillar kanske också...