Sanat Kumara via Mia Lighthouse, 4 maj 2018

Sanat Kumara via Mia Lighthouse, 4 maj 2018

Kära er alla.

Ni är det högsta Ljuset, ni är den rena Källan. Denna sanning finns inom er och ni har ständigt tillgång till den.

Vet i era hjärtan att ni är skaparna av Paradiset, att det är därför ni är här i denna tid. Ni vet redan detta, jag bara påminner er. Jag är här för att påminna er om vilka ni är och få er att se er själva med nya ögon. Var och en av er befinner er på en unik resa och er unika resa bidrar till den stora helheten.

Jag vill använda mig av en symbolisk bild en liten stund, för några av er kan den vara hjälpsam att föreställa sig. Tänk er att ni har en symbolisk ljuskropp som vandrar några steg framför er, som hela tiden är tillgänglig för er, som inväntar er när ni stannar, som tålmodigt väntar på att ni renar era energier, att ni helar er allt mer så att ni allt mer sammansmälter med varandra och blir till en.

Men ni kan inte tvinga er på denna ljuskropp, om ni försöker tvinga er på den så skjuter ni den framför er, det är först när ni är centrerade i ren kärlek, ren glädje, rent ljus som ni kan sammansmälta och bli ett. Detta är som sagt en symbolisk bild och är menat att vara hjälpsam; att veta att ditt högsta jag finns där tillgängligt för dig ständigt, i varje stund och att i stunder av skratt, glädje, kärlek, gemenskap så är ni sammansmälta, då är ni ett.

Men, det är en sanning med modifikation. Det jag nu ska säga er är en sanning ert högsta jag känner väl till, men en sanning ni delvis har glömt i ert dagliga liv – det är en av de sanningar som ni måste minnas för att sammansmälta med ert högsta jag.

Vi är här för att klargöra saker för er, för att få er att se era mönster, för att få er att ta de avgörande stegen in i det högsta Ljuset och verkligen leva era högsta jag till fullo, så jag backar lite och förtydligar en viktig poäng. Jag sa nyss; ”i stunder av skratt, glädje, kärlek, gemenskap så är ni sammansmälta, då är ni ett” och ja, precis så är det, men jag vill ändå ta denna mening och titta på den på nära håll och visa den innersta kärnan i vad jag vill säga er.

För det beror på vad det är för skratt, det beror på vad det är för kärlek, det beror på vad det är för gemenskap. Vad menar jag då med det? Ja, jag menar att det finns en ovana hos människor att skratta åt andras fel, åt andras brister. Det finns en ovana hos människor att binda kärleksband för att höja sig själva på andras bekostnad. Det finns en ovana bland människor att skapa gemenskaper genom att samtidigt utesluta andra.

Människor har mycket länge skapat gemensamma band genom att döma och utesluta andra och detta är en mycket sorglig aktivitet. Denna form av glädje är alltid falsk, denna form av kärlek är inte kärleksfull, denna form av gemenskap har alltid spår av svek inom sig och så länge ni sysslar med dömande aktiviteter så som dessa exempel, så förflyttar sig er symboliska ljuskropp framför er. Den kan inte sammansmälta med er så länge ni tänker, tror, känner att ni är mer värd än någon annan. Ni ska se det högsta i er själva – men inte på bekostnad av någon annan.

Det enkelt för er att se det felaktiga i detta beteende när det gäller ett litet barn som blir mobbad på skolgården. Om ni skulle vara en fluga på väggen och se några barn reta ett annat barn så blir mönstret tydliga för er: för det första så är det inget fel på barnet som blir mobbad. Hon/han kanske har glasögon eller är lite längre än de andra eller lite smalare eller tjockare. Det är ett underbart barn som har fantastiska möjligheter att utvecklas, men ni kan se hur detta barn drabbas, hur det såras, hur det skadas av de andra barnens ord och sätt att vara. Från er position kan ni också se att det ofta är ett barn som leder denna mobbning och ett gäng som följer med, några få ställer sig utanför och är neutrala. Den som leder har ofta egna problem, så som ilska, aggression, sorg eller annat, från detta liv eller tidigare liv. Dessa negativa känslor är oftast drivkraften bakom den som stöter ut någon, det är ett eget behov av bekräftelse, att vara omtyckt – genom att trycka ned en annan så höjer man sig själv – plötsligt är detta barn en ledare som har en hel liten flock av anhängare. Anhängarna – vilka är de flesta, följer med av bara farten, de tycker egentligen inte illa om den lilla flickan eller pojken med glasögon, men är rädda att själva hamna i samma position så de följer med sin ledare som verkar stark och rolig och visar vägen. Några förhåller sig neutrala. Dessa barn genomskådar ofta vad som sker och håller sig därför utanför. Ibland vågar ett barn ingripa och säga ”detta är fel!”, men det är en stor risk då detta barn riskerar att bli nästa mobboffer.

Ni ser detta tydligt när det gäller barn, men detta händer även bland er vuxna. På era arbetsplatser, i era samhällen, ibland mellan era vänner och inom era familjer. Ni vet alla att det är fel och att det skapar avstånd mellan er. Och ni ska ändra på detta, mina älskade. Det handlar om en mycket liten ändring i er energi; att varje dag när ni vaknar så tar ni beslutet att se det högsta i alla och allt ni möter och att undvika att döma någon. Så enkelt är det. Ta detta beslut i dag och påminn dig om det i morgon och dagen därefter och dagen därefter och sakta men säkert ändrar ni energifrekvensen så att var och en kan släppa taget om sina roller som förtryckare eller offer.

Att se det högsta i någon innebär inte att du ska älska någon eller något du tycker illa om, inte alls, men det innebär att inse att även hos den du tycker illa om så finns det en kärna av rent ljus. Är det så att du faktiskt tycker illa om någon så kanske du bör lämna platsen och personen, men i allmänhet borde detta vara ett ganska enkelt skifte för er alla att göra i er vardag. När du går på en gata och ser människor komma mot dig, var förvissad i ditt hjärta att de alla bär ljuset inom sig, detta gör din promenad roligare och trevligare och denna övertygelse påverkar faktiskt de du möter.

På detta vis sprider sig Ljuset, på detta vis höjs frekvenserna, på detta vis tar ni steg närmare sammansmältningen med er Ljuskropp.

För några dagar sedan åkte Mia tunnelbana. När hon gick in i vagnen såg hon en glimt av en ung kvinna som hon direkt kände befann sig i en svår situation, hon satte sig med ryggen till, dels för att tunnelbanan var full och platsen var ledig, men också för att den snabba bild hon fick av den unga kvinnan gjorde ont i henne. Mia är, som många av er, mycket känslig för energier och på ett ögonblick såg hon glimtar av vad denna unga kvinna fick utstå av rädslor, otrygghet, fördömande och förakt. Parallellt med detta kände hon den unga kvinnans rena själ.

Vagnen var full med människor. Så snart dörrarna stängts och tunnelbanan börjat rulla hörde Mia den unga kvinnans röst, hon visste att det var hennes röst utan att vända sig om och hon hörde henne säga att hon var hemlös och att kvinnohärbergerna var fulla och hon bad om pengar så att hon kunde hyra ett rum över natten. Mia kunde inte göra mycket åt situationen, hon slöt sina ögon och gick in i sitt hjärta och bad en bön för att denna unga kvinna skulle hitta en väg ut ur den svåra situation hon hamnat i.

Varför befann sig den unga kvinnan i denna situation? Vad hade hänt henne? Mia fokuserade inte på dessa frågor – hon fokuserade på att be. Hon bad för denna unga kvinna och hon gjorde det genom att se den unga kvinnan fyllas av ljus, av glädje, av kärlek. Och när den unga kvinnan passerade Mia med sin utsträckta hand, så gav Mia de pengar hon hade i fickan och log mot den unga kvinnan och såg henne rakt ögonen. Deras blickar möttes och Mia kände en lättnad i sitt hjärta, för hon kände att den unga kvinnan var mottaglig för ljuset. Den unga kvinnans ansikte lystes upp, inte så mycket för pengarna, men för att hon kände den kärlek som Mia skickade henne, hon fylldes av hopp när hon såg in i Mias vänliga ögon och för et ögonblick lystes allt upp för henne, för ett ögonblick fylldes hon av tro på en ljus framtid för sig själv.

Mia sökte inte upp denna situation, men när hon insåg att denna situation inträffade i hennes liv så kopplade hon upp sig till hjärtat och följde den väg som hjärtat visade. Hon bad till oss, hon kallade på kvinnans änglar och alla av Ljus och Kärlek som hörde ihop med kvinnan och bad oss om att välsigna kvinnans väg och detta var det bästa hon kunde göra i denna situation. Både för sig själv och för den unga kvinnan – och hennes bön var bönhörd, så som böner förankrade i ljuset alltid är.

Om ni bor i en storstad så kan ni inte ge pengar till varje tiggare ni möter och detta är inte min poäng här, min poäng är att se det högsta i alla människor.

Det kan vara svårare att känna kärlek om man möter en människa som har satt upp massa försvar och skyddsnät omkring sig, som har ett aggressivt sätt eller liknande. Hur att hantera detta? Varje situation är unik och jag kan inte ge ett allmänt svar på den frågan, jag kan bara säga att i ert hjärta finns er bästa vägvisare, ert hjärta visar er alltid den rätta vägen. Så först och främst måste ni ha en stark och väl grundad relation med ert hjärta. När ni har det kan ni hantera vilken situation som helst.

Jag uppmanar er alltså inte att söka upp situationer av denna art, utan detta är en vägledning som handlar om hur att hantera denna typ av situationer som kan dyka upp i er kontrastrika värld. Ibland säger hjärtat kanske att ni ska lämna situationen – då ska ni lämna situationen – ibland säger hjärtat att ni ska engagera er mer – då ska ni engagera er mer. Följ alltid hjärtats väg.

Hur gör man när någon bryter mot kärleksbudskapet? Det sker ständigt i er värld och hur att förhålla sig till detta? Att undvika att döma är inte samma sak som att acceptera orättvisor, detta är viktigt att inse.

Låt mig ta ett övertydligt exempel; en man slår sin hustru på öppen gata. Detta är inte så sannolikt som tur är, men ändå, vi tar det som ett exempel för det är så uppenbart fel. Vi säger att ni är flera som ser detta, ni reagerar spontant; några håller fast mannen, hindrar honom från att slå, några ringer polisen. Några håller om kvinnan, tröstar henne. Ni hanterar situationen så som den är just då. Med övning kan du behålla ditt andliga fokus och lugn även i en situation som denna.

Behåller du ditt andliga fokus så kan du påverka situationen positivt; plötsligt vet du precis vad att säga till mannen så att han ser sig själv, kanske inte helt och hållet, men du kan öppna något i honom som leder honom till vägen av självinsikt och självläkande. Samma sak gäller kvinnan; är du en av dem som håller om henne så kan du när du är fast förankrad i din högsta kärlek säga ord som lyfter henne, som får henne att se hopp och en mening med allt, som ger henne kraft att ta sig ur situationen. Som får henne att inse att det är hon som måste ta stegen ur denna relation och att hon aldrig, aldrig ska acceptera att bli förnedrad på detta vis igen.

Men du kan inte döma dem. Du kan inte döma mannen, du vet inte varför han bär på denna enorma ilska inom sig. Han behöver möta sin ilska och förlösa den, det är allt du vet.

Du kan inte döma kvinnan, du vet inte vad som är orsak till att hon har utsatt sig för detta. Hon behöver möta sina självdestruktiva mönster och släppa taget om dem, det är allt du vet.

Påminn dig om att alla har en kärna av rent ljus inom sig. Så ha en icke-dömande grund som alltid vill se det högsta i alla människor och i allt liv. Det är en svår sak i er kontrastrika värld att verkligen inte döma någon, men det är en sak du måste lära dig att bemästra. Tryck inte ned dig själv om du ibland misslyckas med detta. ”Scanna” istället dina energier på det sätt som jag har guidat er genom denna kanal vid flera tillfällen, så är ni med övning snabbt ”back on track” igen.

Ni kom inte hit för att vara perfekta, ni kom hit för att ta steg för steg mot Ljuset. Ni kom hit för att bemästra er själva, för att lyfta er själva, för att åter minnas era högsta jag, för att åter leva er fulla potential. Ni kom hit för att åter skapa paradiset, en värld där allt liv lyser i sina högsta, allra vackraste jag. Ni kom hit för att vara en del av denna uppvakningsprocess som ni befinner er i just nu.

Allt liv har förmågan att transformera sig till sitt högsta jag. Ni är de som burit Ljuset, ni är de som burit minnet av Källan, ni är de som vaknar. Och genom att vakna, genom att ta steg för steg så sprider ni Ljuset, så leder ni transformationen, så låter ni Paradiset födas fram.

Övergångsperioden är en tuff period men ju mer ni ser ljuset omkring er, desto starkare blir ljuset,  ju mer ni fokuserar på det högsta i allt, ju mer kraft ger ni till det högsta i allt. Ni påverkar Alltet mycket mer än ni tror. Ni är Ljusbärarna och vad ni tänker, vad ni gör, hur ni handlar är av stor vikt.

Ni är kraftfulla skapare så använd ert Ljus, använd er Kärlek, var starkt förankrade i era hjärtan, utöva icke-dömande och sprid kärlek och förändra världen till det Paradis ni längtar efter!

I min förra kanalisering genom denna kanal så uppmanade jag er att återkoppla till det lekfulla inom er, till nyfikenheten och livsglädjen! Ja, jag uppmanar er verkligen att leva livet! Ni befinner er i en fysisk verklighet – vilken gåva det är! Det är så många som längtar efter att få erfara kroppens rörelser, smaken av vatten eller en vattenmelon, känslan av ett bad, doften av rosor eller hav eller skog eller att uppleva det livfulla myllret i en stad. Ja, allt detta som är en del av er vardag. Ta det inte för givet utan njut av det, lev ut ert känsloregister; ta in matens smaker, njut av dem, rör på era kroppar, ta er ut i naturen eller njut av stadens puls! Var du än är så uppskatta livet, se det högsta i det omkring dig, omfamna det, lev det!

Ta ett djupt andetag, fyll dig med rent ljus, med ren kärlek. Känn kärlek till dig själv, känn tacksamhet till dig själv och ta beslutet att ”Älska din nästa så som dig själv”.

Jag är Sanat Kumara och jag är här för att guida er i denna tid av övergång.

I Kärlek och Glädje, i Evighet, Amen, Om.

Du gillar kanske också...