Vivamus via Kerstin Sisilla, 30 september, 2019

Vivamus 30 september 2019
Mina vänner, jag är Vivamus.
Jag vill påminna er om att inte dras med i det yttre, i de yttre händelserna. Gå inom och minns att det är DÄR, inom er som ni hör hemma. Det är där som ni finner ron, friden och förvissningen om att allt utanför er är förlegat. Det är en illusion som inte längre existerar. ILLUSIONEN SLÄPPER NÄR NI FÖRMÅR LÄMNA DEN.
En del av er utstår många angrepp nu i dessa dagar, inte minst från era allra närmaste omgivningar (som t.ex. vänner och familj). Förstå att det är deras rädsla för er förändring/förvandling som får dem att spela detta spel emot er. Förlåt dem, men låt dem inte spela med era känslor. Om ni inte ger deras kamp om makt nytt bränsle, om ni går inom ofta, ofta för att återfinna balansen och harmonin klarar ni att inte dras med. Ni behöver er kraft till manifestation av framtiden. Ni är Skapare på högsta nivå, ni är de som skapar den Nya Världen. Därför – gå bortom de låga gamla känslorna av 3D och tänk/skapa stort, skapa Universellt. Skapa med ditt Högre Jag, skapa med din Tvillingsjäl, skapa med din Själsfamilj. Skapa med dina Vänner på Gaia, dina Ljusarbetar- och Ljuskrigarvänner. Skapa Unisont och ni får alla tillbaks er kraft. Er Kärleks kraft, det är den som nu behöver användas för att stjälpa allt över ända. Förändra allt till en värld ni så smått börjar minnas och som ni alla längtar till. Låt inte er längtan ta över och passivisera er utan låt längtan bli drivkraften som gör att ni söker kontakten inom er och DÄR MÖTER ERA VÄNNER I DETTA NU.
De som klamrar sig fast i rädsla, även om de är er familj eller nära vänner, ni hjälper dem inte genom att gå in i diskussioner och sänka era energier. Ni hjälper genom att stråla ert Ljus, oberoende av er omgivning. Om det är nödvändigt och möjligt, dra er tillbaka en tid från deras närhet för att bibehålla balansen och styrkan. MINNS hur starka ni är och förstå att ni gör detta för ALLA, även för de som tycker att ni är ”mer än lovligt” galna och udda. Även deras Högre Jag är med i denna process, antingen personerna själva är medvetna om det eller inte.
Så minns att ALLT SOM FINNS ÄR KÄRLEK OCH ENHET. Och minns att ni aldrig är ensamma. Vi finns här till er hjälp, minns att gå INOM och sök den kontakten kära systrar och bröder.
Med Kärlek. Er Broder Vivamus

Du gillar kanske också...