Sanat Kumara via Mia Lighthouse, 9 mars, 2018

 

Kära er alla.

Många av er har kommit mycket långt på er väg, ni är mycket ljusa. Det stora som skett den senaste tiden är att den inre balansen blir allt mer stabil – känner ni det? Om ni tänker tillbaks ett år eller två så var det mycket svårt för många av er att vara i den täta energin som Jorden då hade, många mådde dåligt rent konkret – på olika sätt – minns ni det? För många kändes det som ett starkt tryck över huvudet och en allmän överkänslighet. Ofta hade ni en oro i hjärtat, ett tryck i hjärtat, ibland en känsla av ”jag klarar inte det här!”. Ni lyssnade på våra vägledningar, ni gjorde era andliga övningar, ni lugnade er och tänkte att det var som vi sa ”detta kommer att passera” – och känn, ta in att det nu har passerat för er! Den stora kampen är över för er, vad underbart det är! Känn lugnet inom er, känn er centrering, känn ert lätta hjärta och tacka er själva för att ni tagit er hit till denna plats av inre frid. Tack.

Nu gäller det för er att behålla stabiliteten, balansen, centreringen och att allt mer Leva dem ni blivit! Alltså att vara i det Inre Ljuset i alla dina dagliga aktiviteter och medvetet ta val inom allra områden av ditt liv – successivt, fridfullt och i glädje.

Andra befinner sig i början eller mitt i denna resa, känn då lugn och tillförsikt, vet att det är många som redan har tagit sig genom, vet att Ljuset är etablerat och stabilt, vet att era svårigheter kommer att passera, behåll ert lugn. Vet att det stora jobbet är gjort.

Jag talar till er alla, både till de som har kommit mycket långt och till de av er som är i början av er resa. Mina samtal gagnar er alla; ni som behöver dessa ord växer när ni tar dem till era hjärtan och ni som redan har gjort den lärdom jag talar om kan inse att “denna insikt eller lärdom är nu en del av mitt liv”. Detta gör att ni sätter er själva i perspektiv till er själva och ni tydligare ser er egna resa och inser också att ni ständigt har nya upptäckter att utforska. Att lära sig att uppskatta det man har lärt sig är en underbar del av läroprocessen, det är att släppa taget om jäkten och stressen om att man måste uppnå ett mål, en slutdestination, utan glädjas åt den plats man befinner sig just NU. För detta NU är magiskt, det är i detta NU allt skapas.

Den stora blockeringen som tidigare funnits kring Jorden har nu släppt, det arbete ni första våg av Ljusarbetare har gjort visar nu sitt stora resultat i och med detta! Ljusflödet strömmar nu in över  Jorden på ett sätt som inte varit möjligt under eoner av tid. Ja det är stora fantastiska saker som skett.

En gång kom vi alla från en värld utan kontraster, en fullkomlig värld, en värld av evigt lycka. En längtan väcktes att få erfara denna lycka ur fler och fler dimensioner, ur fler och fler vinklar. Att inte bara Vara i den, utan känna den, lukta på den, röra vid den – en längtan efter det fysiska föddes och i en enorm explosion manifesterades denna önskan i det som kallas ”The big bang”. Det var en enorm urladdning, ofattbar har den varit för mänskligheten, men ni kan nu faktiskt känna den, när jag nu berättar om den kan många av er känna detta minne djupt inne i era själar, för detta var det ögonblick då ni skildes från er Skapare och blev en del av Skapelsen. På ett sätt skildes ni, på ett annat sätt har ni aldrig skilts. Länken finns kvar, den har alltid funnits med er, er länk är er själ och er själ är en del av det stora Alltet, av Skapelsen, av Skaparen. Att inse detta, inte bara intellektuellt utan med hela er varelse är en del av den process som kallas Upplysning, många har trätt in i denna värld av växande insikt.

Att vara en fysisk varelse är alltså en stor sak. Många har förminskat den fysiska erfarenheten och kopplat ihop den med synd och skam – vilket missbruk av den gudomliga Skapelsen det är att se på Skapelsen på det sättet! Det är nu tid för er att se storheten i denna gåva. Inse att även vad gäller er fysik använder ni i nuläget en mycket liten del av er kapacitet – era kroppar har förmågan att hela och rena sig själva och även föryngra sig själva – men för att kunna göra detta krävs en mycket hög medvetenhet, en mycket hög närvaro och en mycket stor Kärlek.

Jag besatt denna förmåga under min tid på Jorden, jag föryngrade dagligen mina celler. Jag gjorde det genom att dricka rent vatten direkt från källan, äta enbart vegetabilisk ren och alldeles nyplockad föda, jag gjorde det genom andningsövningar (pranayama) och fysiska och mentala övningar (yoga), men framför allt gjorde jag det genom att vara totalt centrerad i Kärlek i varje stund av mitt liv. Jag förbryllades av världen, jag njöt av världen, jag levde i fred och harmoni och i glädje med min omgivning. Vi levde i det som kallas för djungel.

Vi som levde där hade så nära band att vi kände varandras närvaro även om vi befann oss långt ifrån varandra rent fysiskt, vi behövde inte ses varje dag, men när vi träffades var vi underbart glada. Vi levde i Nuet, vi följde fågelns väg, vi följde flodens väg, vi sprang längs den, hoppade i den, vi njöt av den fantastiska Skapelse som fanns omkring oss, vi levde i Kärlek med Allt. Jag levde i paradiset och jag sov direkt på marken och hade inget behov av något tak för jag njöt när jag väcktes av regndropparna mot mitt ansikte för de var inte många, trädet jag låg under gav ett gott skydd, jag var en del av naturen och jag levde i harmoni med Skapelsen.

Mitt paradis behöver inte vara ert paradis, ni vill skapa andra sorts paradis nu. Jag säger ”att ni vill” för jag läser av er kollektiva önskan, ni kära Ljusarbetare, och era önskningar skiljer sig åt på ett individuellt plan, med på ett kollektivt plan finns stora likheter, där finns en dröm som man kan kalla gemensam. Den påminner om mitt paradis på många vis – ni ser också en hel jord, en levande Moder Gaia, där varje träd är friskt, där varje blomma lyser, där sjöarna är kristallklara och vattnet är friskt, ni ser er själva, era vänner och era barn friska och ni ser allt samexistera i stor glädje och stor frid. När ni nu kopplar upp er till denna vision så kan ni känna denna friskhet, den genomsyrar varje cell i er kropp, ni blir så levande, så vakna.

I er kollektiva dröm finns också bekvämligheter, ni vill ha hus, ni vill ha bostäder, ni vill leva i Fred, Kärlek och Glädje med er omgivning. Er vision är underbar, jag ger den min välsignelse.

När Mia tog emot min berättelse om mitt Paradis fylldes hennes hjärta av ett enormt Ljus, och en längtan väcktes inom henne om en värld där hon i full tillit kunde sova djupt under ett träd. Och detta ljus kommer att väckas i många hjärtan, känn in denna möjlighet av trygghet, tillit och total connection med Alltet – och vet att dessa visioner inte motsäger varandra, tvärt om kan de mycket väl samexistera.

Ni kan börja förverkliga denna vision redan nu, denna dag. Tidigare har jag talat om att så växt-frön med centrering i kärlek och på så vis ge er mat en annan kraft, en stärkande och upplyftande kraft. En rad med sallad eller krasse eller vad ni tycker om som ni kan ha i ert köksfönster för att på detta vis få i er näring av en mycket hög vibration. På ett liknande sätt kan ni se era fysiska liv – hur i än bor, var ni än bor så kan ni redan nu införa förändringar som leder i riktning till den nya Jorden, införandet av Fredsriket, Paradiset. Ni har hittills jobbat mycket med ert inre och detta ska ni fortsätta med, men det är också tid att börja med yttre förändringar.

Just nu har ni så många ting omkring er som är direkt skadliga för jorden. I era kläder finns gifter som frigörs när ni tvättar dem och på så vis förgiftar vattnet. Tvättmedlen likaså. Er mat är förpackad i plast eller metall eller glas och ni kastar, kastar, kastar… ni måste hitta andra sätt. Det finns affärer som säljer mat i lösvikt, där ni har med er förpackningar, dessa affärer är få än så länge men kommer att öka om efterfrågan finns. Jag kan förstå att ni inte orkar se de växande sopbergen och de förorenade haven, ni behöver inte se dem, men ni ska heller inte bidra till att de växer, ni ska bidra till att de minskar och försvinner. Ni måste ställa om, inte enbart ert medvetande utan också era fysiska liv. Det finns exempelvis duschar som renar sitt vatten i en cirkulär rörelse, det finns moderna toaletter som inte använder vatten alls – genom att använda system som dessa skulle ni spara enorma mängder med vatten. Det finns solceller som kan ge många av er en stor del av den energi ni behöver. Det finns också mycket du kan bygga själv, små kraftverk som drivs av vind,sol eller vatten. Det finns många exempel på de som har gjort detta, hitta dem, få inspiration.

Ha inställningen att du tar steg i riktning att leva ditt fysiska liv på ett sätt som inte skadar jorden, utan som är i harmoni med Moder Jord.

Låt nu inte detta stressa dig, låt det upplyfta dig, vet att du mycket konkret bidrar till uppstigandet av Moder Gaia.

Jag är Sanat Kumara och jag är här för att guida er i denna tid av övergång.

I Kärlek och Glädje, i Evighet, Amen, Om.

You may also like...