Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Själv – 9:e mars 2018

Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Själv –

9:e mars 2018

 

Som alltid händer det fortfarande mycket fast det inte syns, och de goda nyheterna är att det mesta av det är förberedelser för den kommande tiden, då detaljerna kan ges. Aktiviteterna fortsätter i Antarktis, men om ni kommer ihåg så hölls de nya upptäckterna hemliga, eftersom det var så sensationellt med de extremt långa Mänskliga Varelserna som hittades inneslutna i isen. Däremot kan dessa fakta inte döljas från er i evighet, och arbetet i dessa områden kommer att fortsätta under många år, på grund av storleken av det som måste avslöjas. Informationsfrihet vore på sin plats, och borde vara fullt tillämpbart i fredliga tider.

Er historia är långt ifrån korrekt, men även idag finns det de som skulle förfalska fakta som utmanar den gamla historien, och hellre hålla er ovetande. Ni har rätt att få veta er sanna historia, och bli övertygade om den, långt innan tiden då allt kommer att börja att avslöjas. De upptäckter som nyligen har gjorts, skjutsar tillbaka datumet för när mänskligheten med intelligent liv fanns på planeten. Redan nu pekar mycket bevis på civilisationer som existerade före Syndafloden, och några artefakter med intelligent liv, har visat sig vara runt 30 000 år, eller mer. Fakta som inte kan förnekas, även om vissa människor har anledning att ignorera eller bestrida det.

Ett antal olika förändringar har skett sedan den Nya Tiden startade. Till exempel så är ni inte längre bundna av gammal karma, utan har nu ett ”oskrivet blad”, vilket betyder att det inte längre finns något som håller er tillbaka. Nu kan ni alla bestämma hur ni vill att framtiden ska bli, och sättet ni projicerar era tankar, påverkar den. Naturligtvis finns det redan fastställda tidslinjer, men genom att ge kraft till positiva saker, kommer ni att ha ett ord med i hur saker och ting ska fungera. De som vägleder era förehavanden kommer fortfarande att ha ett inflytande, men ni och er fria vilja hedras, och det kommer att avgöra slutresultatet.

Det gamla kommer så småningom att behöva ge vika för det nya, och det gäller också Mänskligheten. Ni har nya generationer av själar, som nu gör sig redo för att inta sin plats och leda vägen för mänskligheten. De är ”nytänkarna”, som ser bättre sätt att göra saker på, och är långt mer lämpade, för att ta itu med de problem som möter er. De kom till livet och förde med sig så mycket erfarenhet, och deras åsikter och kunskap bör väl respekteras. Ni har också de med det man kan kalla ”specialistkunnande”. Märk det de säger, ta hand om dem och tillämpa deras kunskaper, för de problem som uppkommer. Vet att ni nu är väl på vägen av Ljus, och ni har gett dessa Högre Varelser som övervakar Mänsklighetens utveckling, full befogenhet att vägleda era handlingar. På avstånd, inte alltför långt borta finns Uppstigningen, och det är målet för alla Ljusarbetare, oavsett om de är medvetna om det eller inte.

Kom ihåg att ni kom till denna livstid, med en livsplan som täckte era behov för den andliga utvecklingen. I den ingick också den erfarenhet, som krävdes för att säkerställa att ni övervann de utmaningar som fanns för er. Allt är väl, ni uppfyllde er livsplan framgångsrikt och tog er framåt i utvecklingen. Härifrån tycks saker gå framåt med stormsteg, eftersom ni kunde bryta er loss från hindren och förseningarna, som orsakades av de Mörka. Deras inflytande försvagas, och de har inte längre makten att påverka mänsklighetens framsteg. När den nya republiken kan etableras i USA, kommer allt att gå framåt på ett positivt sätt, och det kommer att bli en underbar och spännande tid för alla. Ni kommer att uppleva saker som gör, att det inte längre är någon tvekan om att ni verkligen är på väg mot Uppstigning.

Några av er har svårt att förstå innebörden av det som händer på er planet. Man ser bara kaos och känner osäkerhet inför framtiden, eftersom de flesta ledare i världen bara verkar vara involverade i konfrontationer. Freden verkar avlägsen och långt borta, och framtiden verkar osäker, men planerna utvecklas mycket snabbt, varigenom världsfred blir en uppenbar möjlighet. De goda nyheterna ignoreras till stor del till förmån för det som är sensationellt, och det får ofta stora rubriker. Men det finns en rörelse som vill rapportera sanna nyheter, och avslöja det som har hållits tillbaka från er under eoner. Sanningen kommer inte längre att förbli en bristvara och allt som är mindre än den, kommer att ses som så. Allmänheten har blivit medveten om de vilseledande och falska nyheterna, börjar kräva sanningen och vill börja behandlas som intelligenta medborgare på denna planet. De som inte svarar upp mot dessa krav, får finna sig i att tas bort och ersättas av de som gör det.

Efter många cykler, och många liv med upplevelser som har ökat på ert kunnande, kommer ni snart att få belöningen, eftersom ni tagit er förbi markören år 2012. Det kommer också att möjliggöra en mer öppen kontakt med människoliknande varelser (humanoider), som är intresserade av era framsteg. De kommer att besöka er, men bara när energierna på jorden är mer positiva än de är nu. De kommer att ha mycket vänskap att erbjuda, och en beundran för era prestationer. Med tidens gång kommer ni förstås att dras närmare varandra, för att dela era kunskaper och upplevelser. När ni väl finns i de högre vibrationerna, kommer ni verkligen att bli Solvarelser, och kunna resa i Universum. Upplevelserna kommer att bli helt annorlunda än de ni hittills varit med om. Ni väljer själva ert nästa äventyr, och kommer att njuta av det. Det kommer att bli de mest spännande tider ni någonsin har haft, och även de mest givande.

Så medan ni befinner er stående i mitt i allt som händer, glöm aldrig det faktum att ni har valt att inkarnera i denna sista tid. På så sätt kunde ni få en översikt över vad som väntar, och undermedvetet är ni förberedda för allt som kommer i er väg. Er fria vilja avgör naturligtvis vart ni vill gå och vad ni vill göra, men ni kommer att uppmanas att följa er livsplan, eftersom den gjordes med evolutionen i åtanke. Utan vägledning är det ingen tvekan om, att många möjligheter till framsteg skulle passera er, men vägledningen finns alltid till hands. Livet på Jorden är en underbar blandning av utmanande upplevelser, och när ni når framgång är det tveklöst en mycket tillfredsställande känsla.

Er resa har varit lång sedan ni först påbörjade den, och nu är ni på väg att dra nytta av allt det hårda arbetet ni utfört. Uppstigningen kommer att bli en milstolpe i evolutionen, och det kommer inte att finnas något behov av att ta er tillbaka till de lägre vibrationerna, någonsin igen. Ni har slutfört en resa där ni tagit er igenom de mest prövande utmaningarna, och har nu kommit igenom dem, redo för initiering som Galaktisk Varelse. Ni kommer att få hjälp hela vägen och är garanterad framgång.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

Med Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Website: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...