Saul, 15 mars 2015

Saul

Ni är mer kraftfulla än vad ni någonsin kan föreställa er och därför är era avsikter också det.

15 mars 2015

av John Smallman

Vi förstår er helt begripliga otålighet då ni väntar på att få uppleva det skeende som förutsagts och utlovats en längre tid nu, det skeende som ska börja med ert uppvaknande till ert naturliga och fullt medvetna tillstånd och leda er till medvetande om er harmoniska, oskiljbara och glädjefulla Enhet med Gud. Det är oundvikligt att ni vaknar upp eftersom ni inte kan fortsätta att sova när ni så kärleksfullt blir kallade att vakna. Ni blir absolut säkert kallade, knuffade och skuffade mot detta underbara tillstånd.

Förnya er avsikt att vakna upp varje gång en tanke på uppvaknande faller er in för ni tillåter ibland era tvivel, som är en del av illusionen, att dämpa den avsikten. När det händer blir illusionen mer verklig för er, ni dras djupare in i den, därmed stärks era tvivel om uppvaknande till Verkligheten och intensifierar sålunda det uppenbara grepp som illusionen har om er.

NI är fast förankrade på vägen framåt, hem mot Verkligheten där ni har er eviga och ostörda existens i Närvaron av Källan, den kärleksfulla Fadern Vars glädje översvallande uttrycktes genom att skapa er för att dela ett evigt liv av under tillsammans med Honom.

Ert missnöje och er besvikelse med livet i illusionen beror i grunden på er känsla av ensamhet, av att vara avskild och er ständigt otillfredsställda önskan att vara älskade och ett med Gud. Ni söker tillfredsställelse i relationer med andra människor men även om de kan vara djupt tillfredsställande är de aldrig nog därför att er sanna natur är Enhet med Gud, och det kan inte upplevas i mänsklig form för Hans enorma energi skulle orsaka omedelbart sönderfall av era kroppar.

Energifälten i era mänskliga kroppar är mycket svaga, man kan säga att det knappt finns någon energi alls och de skulle bara inte klara av den kraft som kontakt med Källan skulle innebära. De flesta av er har någon gång fått en elektrisk stöt från en trasig elkontakt och ni vet hur obehagligt det känns. Emellertid är detta ingenting jämfört med att komma i kontakt med en högspänningsledning som kan bränna er till aska. Högspänningsledningen är ingenting jämfört med energin som ett kärnkraftverk genererar och detta är ingenting jämfört med er sol. Och detta är som ingenting jämfört med den oändliga Kraften av Kärlek som stöttar och upprätthåller er i evighet.

Era mänskliga kroppar var, som ni så ofta fått veta, konstruerade för att ge er en upplevelse av stark begränsning, en känsla av litenhet och separation, verkligen en känsla av nästan total obetydlighet i jämförelse med det universum där ni finns. Ett varande så långt från Enhet med Gud som ni kunde föreställa er, så att ni kunde spela era spel av separation från er Källa. Men i sanning är ni mycket, mycket större än det universum som den värld ni lever i förefaller vara placerad i.

Ni har placerat er själva i en overklig omgivning som verkar ha makt att med lätthet äta upp eller förstöra er, närsomhelst, men det är ett ställe som är så overkligt och så litet så när ni vaknar upp blir ni förbluffade av att det kunde inge sådan rädsla och skräck. Ni gjorde den och ni gjorde den mycket övertygande därför att, varandes Ett med Gud, har ni oändlig makt att göra allt ni kan föreställa er, men eftersom ni gjorde en plats med begränsningar är den faktiskt väldigt liten. Era kroppar, som den stora majoriteten helt naturligt identifierar sig med, gjordes bara som svaga temporära fordon med vilka ni kunde utforska illusionen och leka i den.

Om ni fokuserar på sanningen att ni är Ett med Gud och kraftfullt avser att vakna upp till det medvetandetillståndet – ni är mer kraftfulla än vad ni någonsin kan föreställa er och därför är era avsikter också det – kommer ni att känna Tsunamin av Kärlek omsluta er och ni kommer att veta att ni är gudomligt älskade i varje ögonblick. Att veta det ger er styrka att släppa alla era tvivel när ni håller ert Ljus högt som svar och det är ert Ljus som lyser upp vägen för de som verkar vara högst omedvetna om sitt gudomliga arv. Ni är gudomliga Ljusbärare och vägvisare och ni är absolut oundgängliga i mänsklighetens uppvaknandeprocess. Bevis på mänsklighetens pågående andliga utvecklingsframsteg kan ses över hela världen då mer och mer av det som hemlighållits av de som vill behålla och förstärka illusionen släpps till allmänhetens kännedom av modiga visselblåsare. Ni har länge vetat att ni blivit styrda och manipulerade av skrupelfria män och kvinnor i alla världens länder; nu avslöjas hur de fått denna kontroll över er och med detta löses deras makt upp.

Makt över andra kan bara upprätthållas i hemlighet, utan detta finns ingen makt över andra därför att hemligheter involverar alltid svek och bedrägeri som inte kan ske i det fulla ljuset av evig dag där det inte finns några hemligheter därför att det absolut inte finns något behov av dem. Hemligheter är en aspekt av de spelregler som illusionen stöttar och uppmuntrar.

När ni tog det kollektiva beslutet att konstruera och leva i illusionen insåg ni inte hur allvarligt dess begränsningar inskränkte er förmåga att fly från den. Den var framfödd och byggd med förbluffande kreativ kraft som ni ärvt såsom Guds barn, men genom att ni sänkte ner er i dess allvarligt begränsande miljö gömde ni undan kunskapen, medvetenheten om er sanna natur.

De visa och kärleksfulla – helgon, mystiker och andliga mästare – har gång på gång besökt er för att hjälpa er att öppna upp för er sanna natur och nu äntligen ökar den medvetenheten genom hela mänskligheten. Det behövs bara ett ganska litet antal av er att bli medvetna för att ert uppvaknande ska blomma därför att ni är alla intimt sammankopplade och vad en vet kan alla veta. Ni kan välja att inte bli medveten, men ett visst mått av medvetenhet är nödvändigt för att göra ett så oklokt val, bara ett litet fåtal som, av egen vilja, intimt vill förknippas med illusionen gör det.

Det kollektiva valet att vakna upp har gjorts av mänskligheten på en mycket djup nivå där tillgång till er gudomliga natur, som för alltid uppmuntrar er att gå framåt, är lättare för er. Förflyttningen från ert obalanserade tillstånd av andlig blindhet till fullt medvetande om er gudomliga natur ligger nära och kommer inte att hämmas eller störas av den lilla grupp av motsträviga personer som väljer att vara kvar i och upprätthålla vanföreställningarna i illusionen i den galna tron att den ska fortsätta att ge dem makt över andra. Med tiden kommer de också att vakna upp men deras val att fördröja det kommer inte att påverka kollektivets val, Ett gudomligt barn av Gud som ni alla är.

Släpp alla era tvivel, öppna upp för det oändliga fältet av Kärlek som omger er väntandes på att ni ska tillåta det att omfamna och omsluta er och vet att ert uppvaknande är garanterat.

Med så mycket kärlek, Saul

Översättning: Markku Pärssinen   WWW.ST-GERMAIN.SE

Du gillar kanske också...