Saul via John Smallman, 25 maj 2017

Saul via John Smallman, 25 maj 2017

 

Du har blivit så van vid ditt allvarligt begränsande liv som en människa att det verkar normalt.

25/5/2017 av John Smallman

Människans uppvaknandeprocess är mycket konstig för många som just nu blir medvetna om att de är andliga varelser som har en mycket tillfällig mänsklig upplevelse. När de känner knuffen eller hör kallelsen för att ägna sig åt sina inre liv, sina andliga liv, eftersom de har gett det väldigt lite av sin tid eller uppmärksamhet hittills, verkar det lite tråkigt och ganska krävande. Nya intressen eller yrken förefaller ofta lite hotande för människor, eftersom de har blivit vana vid att följa en regelbunden rutin som fungerar för dem och de gillar inte att ändra den, och nya intressen eller nya yrken kräver alltid förändring. Om de eftersträvas kan de vara spännande och energigivande, men om det verkar som om de påtvingas dem, gör de ganska starkt motstånd. Med det senare scenariot går de ofta i förnekelse och vägrar att ta itu med ämnet – förändring! Förändring är den enda oföränderliga aspekten av illusionen!

Nu sker enorma förändringar på jorden, som de av er som läser meddelanden som kanaliseras från de andliga världarna är väl medvetna om, förändringar som kan verka katastrofala när den gamla ordningen och rutinen som den hanterade kollapsar. Konflikt och våld uppstår på många oväntade platser, eftersom det karmiska arvet av tusentals livstider på jordplanet kommer till ytan av mänsklighetens kollektiva medvetenhet för att erkännas, accepteras, förlåtas och släppas. Och eftersom smärtan och lidandet som avslöjas är så intensiv, är många i chock. Den säkra lilla världen, i vilken så många sökte tillflykt, visar sig vara inget av det slaget. Det ger verkligen en intensiv väckarklocka för mänskligheten, eftersom det leder dig mot ditt uppvaknande i full medvetenhet, och det är, trots alla uppenbarelser om det motsatta, verkligen en anledning att glädjas åt.

Att glädjas ökar ditt vibrationsfält och det inspirerar dig och uppmuntrar dig att låta dina kreativa energier strömma. När de flyter fritt och du engagerar dig i dem eller rör dig med dem intensifieras din motivation att göra det. Du är skapare precis som Gud är, och när du arbetar kreativt, utan dömande eller ångest, fyller glädje ditt hjärta. Att skapa är att vara Gudaliknande, och eftersom Gud skapade dig till sin egen avbild och like, är du, liksom Han, skapare.

Den mänskliga känslan av att vara separat, en individ skild från alla andra, uppmuntrar en känsla av otillräcklighet på grund av de begränsningar som läggs på dig som varande människa. Det vill säga att andra gör saker som du inte kan göra, och du känner mindre än dem. Du försöker sedan kompensera för den otillräckligheten genom att arbeta hårdare, studera hårdare och få mer kvalifikationer för att konkurrera med de andra och vinna. Men hela meningen med att vara mänsklig är att känna igen din egen kreativa sida och utveckla den, vilken är helt annorlunda än någon annans. Den är faktiskt unik eftersom ingen är densamma som någon annan. När du hedrar detta att var unik, dina egna individuella kreativa förmågor och sedan tillåter dig att utveckla dem, hittar du tillfredsställelse och belåtenhet och behöver inte längre mäta dig mot andra och bedöma skillnaderna mellan er som bra eller dåliga, rätt eller fel.

Och så uppstår naturligtvis inte konflikter. Konflikt uppstår eftersom dina egon fortsätter ropa: ”jag, jag, jag!” Och de gör det eftersom de känner sig osäkra, och hotas inte bara av de kompetenser och förmågor de ser i andra som de inte kan se i sig själva, utan också för att de inte erkänner sina egna annorlunda kreativa förmågor som lika värdefulla.

Du kan inte vara som någon annan, du kan bara vara dig själv, men i många kulturer finns det en kontinuerlig och pågående kollektiv uppfattning som säger att om du bara skulle kunna vara som någon annan så skulle du vara mycket lyckligare, och det skulle också de vars uppfattning om dig du väljer att acceptera som mer giltig än din egen.

Men du är du, Gud skapade dig perfekt som du, och Han vill inte att du ska försöka vara som någon annan. Att försöka vara en bättre person genom att vara som någon annan är att förneka dig själv och förneka den vackra varelse som din kärleksfulla Fader skapade. Det är i själva verket en negativ bedömning av Gud!

Men Gud blir inte förolämpad, han är perfekt, oändlig, ovillkorlig Kärlek, och han accepterar alla fullständigt och totalt. Han gör inga undantag för han skapade er alla som perfekta aspekter eller delar av sig själv, förutom att du är inte är delar eller aspekter av honom, du är Ett med Honom. Att döma skulle vara att döma Honom själv och det är meningslöst.

Du måste fokusera noggrant och regelbundet på den gudomliga sanningen att du och Gud är Ett. Du måste hålla dig påmind om detta. Du har ett ordstäv i det stora världsomspännande självförbättringssamhället ”Låtsas tills att du lyckas!” Jo, du har redan lyckats, du bara vägrar att vara medveten om det på grund av religiösa, kulturella, etniska och olika andra influenser som har påverkat din mänskliga tillväxt och utveckling.

Det ursprungliga valet att uppleva separation från Gud genom att bygga illusionen och flytta in i den, inkluderade valet att sedan vara omedveten om ditt gudomliga arv. Du ville ångra ditt eviga förhållande till Ett med Gud och gå ensam, fristående, obunden, frånkopplad från Källan som är Du! Och med din enormt kraftfulla kreativa energi lyckades du bygga en miljö där det verkar som om du är ensam, ett mycket litet och obetydligt väsen i ett stort och överväldigande kosmos. Men självklart är du det kosmos och allt annat som finns! Det finns bara Gud. Det finns inget som är skilt från Honom, och därför är du Han, men med nästan all medvetenhet om det sublima tillståndet avskilt från din medvetenhet medan du är i mänsklig form.

Att vakna, som du gör, är att återigen känna dig som Ett med Gud, oskiljaktig från Honom, och skapa för evigt med Honom för glädjen och nöjet att göra det. Och den glädjen är helt bortom beskrivning och bortom din förmåga att ta in i ditt allvarligt begränsade tillstånd att vara som människa. Du valde begränsning eftersom idén roade dig, men du insåg inte hur intensiv den begränsningen skulle vara eller hur svag och kraftlös du skulle tro dig vara medan den var inspärrad i en mänsklig kropp.

Kroppen är avgörande för din vistelse i illusionen och den kan ge nöje och njutning samt smärta och lidande, men den kan inte omfatta fullheten av det energifält som är Gud, som är Kärlek, som är Verklighet. Om den skulle försöka att göra det skulle den sönderfalla direkt och mycket våldsamt, och du skulle behöva en mycket lång period av vila och återhämtning från chocken av en sådan terminal händelse.

Uppvakningsprocessen har planerats noggrant och gudomligt för att säkerställa att den sker smidigt, försiktigt och med en intensiv upplevelse att vara älskad. När du känner Kärleken som erbjuds dig, kommer du inte att kunna motstå den eller dra dig tillbaka från den eftersom dess attraktion är så stark. Den kommer att dra dig Hem, vilket är där som du, på den djupaste nivån av din varelse, alltid är.

Att vakna kräver inget av dig. Allt du behöver göra är att låta det hända. Du har blivit så van vid ditt allvarligt begränsade liv som människa att det verkar normalt, och du är väldigt ovillig att släppa ditt grepp om det. Det verkar för de flesta av er som att er mänskliga kropp förser er med den enda livsformen, och även om det är mycket smärtfullt, så vill ni inte släppa det.

Syftet med att gå in varje dag till den heliga inre helgedomen där Guds Ljus Kärlek brinner kontinuerligt är att bli försiktigt acklimatiserad till Kärlek. Kärleken är KRAFTFULL! Du har ingen aning, hur kraftfull den är, och när du känner dig själv igen som Kärlek, så kommer glädje och förundran att flöda in i ditt hjärta – Kärlekens Tsunami – när du än en gång blir medveten om Vem Du är, det gudomliga och fullkomliga Guds barn, för evigt Ett med Honom i glans och härlighet. Alla önskningar, behov och rädslor kommer att ha löst sig eftersom den enhet som är Gud och Du igen är medvetet erkänd och mest kärleksfullt omfamnad. Man säger: ”Hem är där hjärtat är!” Och det är sant.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...