Saul, 27 April 2015

SAUL

Kärleken är ENORM

27 april 2015

Kanal: John Smallman

Alla Guds gudomliga skapelser, alla levande varelser, och även de som verkar vara helt omedvetna om sin inneboende gudomliga natur, hjälper mänskligheten nu i sitt andliga uppvaknande. Alla är Ett. Det finns ingen separation, det finns bara en illusion av separation, och därmed är allt kännande liv genom hela skapelsen  inblandat och deltar i den stora uppvaknandeprocessen. Ni är inte, och har aldrig varit ensamma eller övergivna, ni upplever bara en dröm som verkar mycket verklig. Men naturligtvis, som ni alla vet, är drömmar overkliga, och i centrum av ert varande, där er sanna natur alltid är en flamma i det strålande ljuset av Guds kärlek till er, så vet ni det här. När ni vaknar från dröm till Verklighet kommer allt som till synes har skadat er eller orsakat lidande, att vara borta utan ett spår. Det kommer inte att finnas någon möjlighet för smärtsamma minnen att störa den oändliga glädjen av att vara medveten i Guds Närvaro, vår gudomliga Källa.

Jag kan inte påminna er tillräckligt ofta om att alla är Ett. Inom illusionen, som ni så skickligt byggt, verkar det inte så. Era fysiker har insett att allt hänger ihop, att allt påverkar allt annat, men detta faktum verkar inte anpassas med ert normala dagliga liv, så därför bortses det. Det verkar som att ni är separata individer, och om ni gör något lyckat för att få en fördel gentemot någon annan, så vinner ni och de förlorar. Eftersom det är så ni upplever era liv, så ägnar sig många åt bedrägerier i små portioner från tid till annan, i tron ​​att det tjänar deras egoistiska personliga agendor, och får sedan tydligen sina välförtjänta belöningar för det självcentrerade och tävlingsinriktade beteendet.

På mycket kort sikt verkar det som att de som bedrar och manipulerar andra, vinner. Dock, livet i illusionen är på mycket kort sikt, det är det, och en kort dröm som ni kommer att väckas ur, antingen vid tillfället för er mänskliga död, i en medvetenhet om hur ni har levt ert liv, och till en medvetenhet om att det bara finns Kärlek, eller vid det snabbt närmande och storslagna uppvaknandet  till Kärleken själv. Den förra situationen, som ni alla har genomgått otaliga gånger, kan vara ganska chockerande för dem som har ignorerat Kärlek, då de trott på den synbara verkligheten i illusionen och använt sina färdigheter och förmågor för personlig vinning.

I sanning finns det inget sådant som personlig vinning – alla vinner, eller ingen vinner – som era eoner av konflikt har visat er så otroligt tydligt. Och när insikten av kärlekslösa liv som levts egoistiskt framdagades, så valde de olyckliga, som valt den typen av vägar, i allmänhet  att återvända till illusionen så snabbt som möjligt för gottgöring genom att leva i lite mer knappa omständigheter än i sina tidigare inkarnationer. Ni kallar det karma, men i själva verket är det bara ett naturligt val av att ångra kärlekslöst  beteende och släppa delar av sig själva som blockerade ut Kärlek, och till synes uppnådde det omöjliga genom att tillfälligt separera dem från Källan. Karma kan släppas utan reinkarnation, men de flesta väljer reinkarnationens väg  så att de kan ge kärlek tillbaka genom att vara i tjänst för andra.

Alla är på jorden för att utvecklas andligt. Detta har alltid varit så, och det sker genom att hjälpa till vid mänsklighetens uppvaknandeprocess. Men många glömmer sina syften då illusionen omsluter dem och de utsätts för och begår övergrepp i många former. Som ett resultat så förhärdar de sina hjärtan i desperata försök att överleva och med lite tur, så blomstrar de i denna kärlekslösa värld. Men avsikten att blomstra leder ofta människor till bedrägeri, svek och konflikter, vilket leder till ytterligare karma.

Karma är egentligen bara en persons egna val för att gottgöra, ett val som gjorts då de kommer in i de andliga eller icke-fysiska världarna efter den kroppsliga döden, då kärlekslösa tankar, avsikter, ord och gärningar i det tidigare livet bara flödar in i deras medvetande, då de tar bort sina spärrar för just den medvetenheten. Det kan vara en mycket smärtsam och chockerande insikt.

På Jorden upplever många just nu mycket starka känslomässiga insikter  som uppstår i deras medvetande och orsakar dem intensivt lidande och de är inte specifikt relaterade till något särskilt tidigare Jordeliv. Detta är ett resultat av den enorma karmiska lättnad som så många har valt att genomgå i denna livstid för att vara redo för det stora uppvaknande som faktiskt närmar sig mycket snabbt. Ni har inte längre möjlighet att ha tusentals livstider på er att arbeta bort det gradvis. Detta är en av anledningen till att jordens befolkning har ökat så kraftigt under de senaste decennierna, ungefär som en överuppblåst ballong som är redo att brista.

Mänsklighetens uppvaknande är verkligen nära förestående, och för att väckas till Verkligheten, eller om ni så vill, för att uppstiga, måste all negativ karma upplösas. I Verkligheten är endast Kärlek närvarande. Kärleken är ENORM och mänsklighetens negativa karma är faktiskt väldigt liten, det är en del av illusionen, vilken är liten i jämförelse med Himlen; som bara ett enda sandkorn i en oändlig ocean av extremt kraftigt lösningsmedel. Ändå måste det släppas, och det finns många närvarande på Jorden vid denna tid som har erbjudit sig att ta på sig att släppa karma som andra har ådragit så att alla kan väckas tillsammans i tid.

Om ni upplever stora och mycket smärtsamma känslomässiga omvälvningar kan ni väl vara en i teamet av villiga frivilliga som inkarnerade enbart för att göra detta. Om ni är en av dessa modiga och kärleksfulla själar, ska ni veta att ni är väldigt hedrade för att ta på denna tunga uppgift så att alla kan vakna såsom planerats . gudomligt

Fri vilja är en gudagiven gåva som aldrig kommer att åsidosättas, så om vissa väljer att inte väckas och istället förbli nedsänka i illusionen, kommer det valet att hedras. Så småningom kommer de som gör det valet att ändra sig, men tills dess,  kommer valet att förbli icke-vaken att tillåtas, och det kommer inte tillåtas att störa eller hindra det stora uppvaknandet av alla andra.

Om det är er avsikt att delta i detta storslagna uppvaknande, och det är verkligen, verkligen få som redan har valt eller kommer välja att inte delta, men var då säkra, ni kommer att vakna, eftersom det är er avsikt. Var inte ängsliga eller oroliga. Ni är oändligt älskade av Gud, och ingenting som ni någonsin kan göra kommer att förändra detta faktum. Det är Guds vilja att ni vaknar, och eftersom ni tänker vakna, då kommer ni att göra det. Alla självtvivel eller tankar på ovärdighet från er sida kan tryggt avfärdas eftersom Gud inte dömer eller fördömer. Han bara älskar, och på så sätt välkomnar alla i en kärleksfull omfamning som är Verklighet, Himlen. Och den kärleksfulla omfamningen är ert slutliga och yttersta glädjefyllda mål, som drar er stadigt framåt mot Hemmet ni aldrig har lämnat.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...