Saul via John Smallman, 29 november, 2017

Saul

via John Smallman

29 november, 2017

Gud har gett er allt och nekar er inget, för det hör till Hans natur

När mänskligheten kollektivt rör sig mot sitt uppvaknande, så sker mycket som accelererar och intensifierar ert oupphörliga framåtskridande. Såsom ni mycket väl är medvetna om, så Råder Kärleken, endast Kärlek existerar, allting annat hör till illusionen och alltmer av världens mänsklighet börjar inse detta. Först inträder en personlig insikt, något som man känner att är obekvämt att berätta om, för man är rädd för att bli utsatt för åtlöje och bli utskrattad. Men på grund av att det finns en så stor mängd information tillgänglig på det världsomspännande nätet gällande det faktum att allting är sammanlänkat med allt annat, med vetenskapliga bevis som backar upp detta, så är alltfler människor nu benägna att ”doppa foten för att testa vattnets temperatur” och de märker att vattnet är varmt och välkomnande. Sedan blir de glatt överraskade, i själva verket ofta förvånade över att få upptäcka att deras insikter delas av så många andra.

Det är omöjligt att vara omedveten om att något annorlunda, något underligt håller på att äga rum på Planeten Jorden i detta ögonblick av er historia, och det sker. Ögonblicket för ert uppvaknande blev planerat i det exakta ögonblick då ni valde separation i stället för Kärlek. Gud känner till ert sinne, vet vad ni i sanning önskar er, samt erbjuder er ständigt Detta och Det innefattar allt – Kärlek, Frid, Glädje, Salighet – allt som får ert hjärta att sjunga. Detta är vad ert uppvaknande handlar om.

Gud har gett er allt och har inte nekat er någonting, för det är Hans sanna natur, Han ger och ger och ger, för Hans Kärlek för er är oändlig och i och med att ni vaknar upp kommer ni att inse detta och det kommer att förbluffa er! Guds Kärlek för er är ytterst bortom allt vad ni i egenskap av en människa möjligen kan föreställa er. Kärleken omfattar allting, Den är fullkomligt välkomnande, villkorslöst accepterande, honungslen, doftande, underbart intensiv, passionerat omfamnande; Den är Självaste Livet. Och att vara utan Den är bortom omöjligt. Den är Vilka Ni Är, alltid och för evigt!

Javisst, ni och Gud är Ett och har alltid varit det, för att vara separerade från er Källa är omöjligt, på grund av att det inte finns något ställe att separeras till! Mänskligheten befinner sig nu i en uppvaknandeprocess till sin bortglömda hågkomst om denna gudomliga och oföränderliga sanning. Allt som existerar har sin existens inom den Enda, inom Källan, Moder/Fader/Gud. Inom denna fullständighet, uppfyllelse, harmoni, överensstämmelse, förståelse, enhällighet – finns KÄRLEK! Den är allt som existerar, och Den är för evigt oändlig, utan gränser eller begränsningar, samt allomfattande.

Därför är fördömande absolut inte vettigt, för fördömande försöker separera det som inte kan separeras. Såsom Jesus sade när han stötte på en stening: ”Låt den som är utan synd kasta den första stenen”. Antingen är alla syndare eller så är ingen det. Som människor förefaller det er att ingen är utan synd, men i egenskap av Guds älskade gudomliga barn, så är ni utan synd. Synd hör uteslutande till illusionen, den är allt som inte står i perfekt harmoni med Kärlek, men på grund av att endast Kärlek existerar, så kan synden endast vara overklig.

I egenskap av människor, när ni spelar separationens spel och dömer varandra som oacceptabla på myriader sätt, förefaller detta koncept vansinnigt, när ni ser all den smärta och allt lidande som människor runtom hela världen åsamkar varandra. Separation innebär konflikter, innebär dömande, innebär fördömanden, innebär icke-acceptans av varandra och detta är något som är vansinnigt. Många kan nu se detta, eftersom mänskligheten rör sig mot vakenhet.

I dagens värld är det omöjligt att vara omedveten om intensivt tävlande överallt, vilket oundvikligen leder till konflikter, smärta samt lidande. Och det är denna tilltagande medvetenhet som leder er framåt till ert uppvaknande. När ni är helt vakna är allt annat än Kärlek en omöjlighet, för då är ni helt och hållet medvetna om den oändliga Enhet som är allt som existerar. Kärleken förenar för att den är Ett, sålunda demonstrerar den sammanfattande att det enbart finns Ett. Gud är denna Enda och därför är även ni det.

Konflikter är meningslösa för en konflikt är en attack på en själv. Men som människor som lever och andas illusionen, förefaller det inte enbart möjligt, utan oundvikligt och det inkluderar självaste självmord, den ultimata attacken på sig själv, och er historia visar ändlösa exempel som stöttar denna åsikt. I eoner har det förefallit som om konflikter, samt resulterande och utbredd smärta och tillika allt lidande som dessa förorsakar, vore normalt. Det är verkligen förvånande hur något så bottenlöst onormalt skulle kunna verka så normalt för så många under så lång tid!

Ni alla som läser detta, samt liknande visa och kärleksfulla meddelanden från dem som befinner sig i de andliga rikena, vilkas syfte är att stötta er på er väg mot uppvaknandet, har stadigt etablerat er på denna väg. Ni kan få uppleva tvivel, ilska, smärta och lidande, men under allt detta, djupt inom er själva, så vet ni att ni i detta ögonblick befinner er exakt där ni ämnade vara när ni planerade denna nuvarande mänskliga livstid. Så när ni glömmer, eller blir oroliga eller upprörda, vänd er inombords till er mest heliga inre helgedom där Kärleken bor och låt er själva förnimma den gudomliga och kärleksfulla omfamning i vilken ni för evigt hålls trygga och säkra.

Det spel som utgör Illusionen har passerat sitt bäst-före-datum och måste avfärdas. Det är exakt vad som sker överallt i världen, eftersom allting som inte står i linje med Kärlek stiger fram för att bli förlåtet och för att släppas fritt. Ni alla hjälper till i denna process på ett helt magnifikt sätt och ni blir högt hedrade för er villighet att genomgå den smärta och det lidande som följer med den uppgift som ni har ålagt er. Var medvetna om att fullbordandet är nära och ta er nu lite tid till att koppla av och fira när tiderna blir riktigt tuffa. Ni förtjänar helt och hållet att hylla er själva för det fantastiska arbete som ni utför, nämligen, att ha för avsikt att enbart vara kärleksfulla vad som än dyker upp, genom att ta en paus från galenskapen för att njuta av era liv. Läxa inte upp er själva när ni tror att ni har misslyckats i ert uppdrag genom att tidvis reagera på ett kärlekslöst sätt, ni har inte misslyckats! Ni alla har lyckats, helt strålande, vilket ni kommer att upptäcka när ni vaknar upp till de gudomliga festligheter som så kärleksfullt har förberetts för er.

Med så mycket Kärlek, Saul.

 

 

Saul via John Smallman, November 29th, 2017 – Sananda

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...